Класиране за стипендии при обучение в специалности от приоритетните направления – летен семестър 2022/2023 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Благовест Николаев Иванов Регионално развитие и геоикономика Втори 2103011038 6.00 125.00
2 Мариса Калоянова Петкова Регионално развитие и геоикономика Втори 2103010944 6.00 125.00
3 Николай Георгиев Ковачев  Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология  Първи 2203014167 6.00 125.00
4 Чани Ивайлова Апостолова Археология Втори 2103010889 6.00 125.00
5 Виктория Антонова Щаракова История Първи 2203010751 6.00 125.00
6 Владимир Петров Брязов Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология  Първи 2203012555 6.00 125.00
7 Добромир Диянов Костадинов Педагогика на обучението по история и география Първи 2203010691 6.00 125.00
8 Йоана Любомирова Вангелова История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието Първи 2203012641 6.00 125.00
9 Калоян Иванов Чобанов История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието Първи 2203014711 6.00 125.00
10 Кристина Ивайлова Славчева Педагогика на обучението по история и чужд език Първи 2203011273 6.00 125.00
11 Мартин Бориславов Маринов Педагогика на обучението по история и чужд език Първи 2203011419 6.00 125.00
12 Симона Ивайлова Георгиева Археология Първи 2203011697 6.00 125.00
13 Симона Симеонова Симеонова  Педагогика на обучението по история и чужд език  Първи 2203011489 6.00 125.00
14 Диана Олексиивна Стойчева История Трети 2003014086 6.00 125.00
15 Симеон Ангелов Ангелов Археология Трети 2003010634 6.00 125.00
16 Велислава Анатолиева Великова  Археология Четвърти 1903010582 6.00 125.00
17 Мартин Здравков Кръстев История Втори 2103011651 5.95 110.00
18 Пламена Пламенова Савова  Археология  Втори 2103010420 5.93 110.00
19 Теодор Боянов Бинев Археология Втори 2103010898 5.93 110.00
20 Савина Красимирова Трифонова  Регионално развитие и геоикономика  Четвърти 1903011204 5.93 110.00
21 Божидар Маринов Маринов История Първи 2203011840 5.89 110.00
22 Донислав Валентинов Вълков Педагогика на обучението по история и география Трети 2003011218 5.88 110.00
23 Никола Мирославов Николов История Четвърти 1903010874 5.87 110.00
24 Георги Костадинов Костов Педагогика на обучението по история и чужд език Втори 2103011269 5.86 110.00
25 Паулена Стоянова Симеонова Археология Първи 2203010673 5.86 110.00
26 Даниел Стойков Пандурски Педагогика на обучението по география и информационни технологии Трети 2003010821 5.81 110.00
27 Теодора Валентинова Енчева Педагогика на обучението по история и география Трети 2003010748 5.81 110.00
28 Йоанна Пламенова Пенчева География Четвърти 1903010670 5.80 110.00
29 Драгомир Славчев Иванов Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1903010876 5.79 110.00
30 Елена Николаева Николова География Трети 2003010923 5.78 110.00
31 Александра Златкова Димитрова  Педагогика на обучението по история и география  Първи 2203010750 5.75 110.00
32 Гергана Николаева Григорова Археология Втори 2103010467 5.73 110.00
33 Виктория Захариева Тодорова География и икономика Първи 2203014815 5.71 110.00
34 Драгослав Бориславов Симеонов География Трети 2003010804 5.67 110.00
35 Христо Стоев Костов  История  Четвърти 1903010725 5.67 110.00
36 Теодосий Веселинов Харитов Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1903011356 5.63 110.00
37 Станислав Галинов Цанков Регионално развитие и геоикономика Трети 2003015380 5.60 110.00
38 Нелин Стоянова Тенева География  Четвърти 1903010389 5.60 110.00
39 Александрина Росенова Пашова  Педагогика на обучението по история и чужд език  Втори 2103011822 5.57 110.00
40 Георги Емилов Рангелов Археология Първи 2203011438 5.57 110.00
41 Ангелина Миленова Лазарова Педагогика на обучението по история и чужд език Четвърти 1903011336 5.53 110.00
42 Мирела Младенова Маринова История Четвърти 1903010462 5.53 110.00
43 Лора Чавдарова Петкова  Педагогика на обучението по история и чужд език  Първи 2203010257 5.50 110.00
44 Милена Росенова Конова Педагогика на обучението по история и география Трети 2003010585 5.50 110.00
45 Ива Марио Съева Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1903013499 5.47 110.00
46 Гергана Галинова Григорова  Педагогика на обучението по история и география Втори 2103011432 5.44 110.00
47 Александър Йонков Йосифов  История Първи 2203011695 5.44 110.00
48 Йотко Радославов Райков История Първи 2203013626 5.44 110.00
49 Иван Стойков Дражев Педагогика на обучението по история и чужд език Втори 2103010706 5.43 110.00
50 Нелина Иванова Грозева  География и икономика  Първи 2203014166 5.43 110.00


Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Ива Тихомирова Йорданова Социална педагогика Втори 2105010581 6.00 125.00
2 Мила Ивайлова Димитрова Социална педагогика Втори 2105011300 6.00 125.00
3 Николета Пламенова Цуцакова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010814 6.00 125.00
4 Петя Красимирова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010764 6.00 125.00
5 Правда Дафинова Панкова Педагогика на обучението по музика  Втори 2105010855 6.00 125.00
6 Деница Юлиянова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205013474 6.00 125.00
7 Ипек Синан Рушидова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205012392 6.00 125.00
8 Маргарита Генова Тимотеева Предучилищна педагогика и начална педагогика Първи 2205013472 6.00 125.00
9 Мариела Николаева Николова Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2205012781 6.00 125.00
10 Мария Петрова Кръстева Педагогика на обучението по физическо възпитание  Първи 2205011478 6.00 125.00
11 Мартин Кръстев Кръстев Педагогика на обучението по музика Първи 2205011707 6.00 125.00
12 Мирослава Спасова Найденова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205012235 6.00 125.00
13 Пламен Йорданов Йорданов Ръководство на музикални състави Първи 2205014504 6.00 125.00
14 Соня Ивова Хараламбева  Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности  Първи 2205013894 6.00 125.00
15 Валерия Иванова Йорданова Социална педагогика Трети 2005011494 6.00 125.00
16 Ванеса Иванова Дочева  Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2005010830 6.00 125.00
17 Даниела Генчева Чонкова Предучилищна педагогика и логопедия Трети 2005011750 6.00 125.00
18 Десислава Николаева Рахнева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010909 6.00 125.00
19 Елица Стойчева Кръстева Социална педагогика Трети 2105014160 6.00 125.00
20 Ирина Руменова Атанасова  Педагогика на обучението по музика  Трети 2005011005 6.00 125.00
21 Мария Димитрова Стефанова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2005010786 6.00 125.00
22 Михаела Стефанова Тодорова  Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 2005011310 6.00 125.00
23 Невяна Славкова Славова  Предучилищна педагогика и логопедия Трети 2005010550 6.00 125.00
24 Станимира Димитрова Мартинова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011669 6.00 125.00
25 Стоянка Иванова Ангелова Педагогика на обученито по физическо възпитание Трети 2105013262 6.00 125.00
26 Теди Мирославова Денчева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005010900 6.00 125.00
27 Цветелина Ивайлова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010686 6.00 125.00
28 Авги Лазаро Лайлакиду  Социална педагогика  Четвърти 1905010544 6.00 125.00
29 Анна Валериева Цветкова  Социална педагогика  Четвърти 1905011446 6.00 125.00
30 Ася Атанасова Атанасова Социална педагогика Четвърти 1905012420 6.00 125.00
31 Ива Людмилова Янчева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1905010560 6.00 125.00
32 Ивелина Андреанова Атанасова Социална педагогика Четвърти 1905010516 6.00 125.00
33 Кристина Станиславова Станкова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905010554 6.00 125.00
34 Маринела Маринова Дочева  Педагогика на обучението по музика Четвърти 1905010392 6.00 125.00
35 Мирослава Дончева Дончева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011178 6.00 125.00
36 Радостина Огнянова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011351 6.00 125.00
37 Ралица Георгиева Минкова Педагогика на обучението по музика Четвърти 1905010900 6.00 125.00
38 Светлана Янкова Великова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011108 6.00 125.00
39 Стефани Ясенова Пенкова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905010563 6.00 125.00
40 Антонина Пламенова Иванова  Предучилищна педагогика и логопедия Трети 2005010940 5.96 110.00
41 Данита Иванова Попова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011726 5.96 110.00
42 Ивелина Радославова Райкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2005010719 5.96 110.00
43 Мария Евгениева Андреева Предучилищна педагогика и логопедия Трети 2005011612 5.96 110.00
44 Роси Боянова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011068 5.96 110.00
45 Никол Георгиева Дечева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011397 5.95 110.00
46 Серай Алиман Алиман Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011208 5.95 110.00
47 Теодора Радостинова Евгениева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105011404 5.95 110.00
48 Николета Бончева Петкова Предучилищна педагогика и чужд език  Трети 2005011266 5.95 110.00
49 Йоана Цонева Ковачева Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1905011337 5.95 110.00
50 Светослава Найденова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905011168 5.95 110.00
51 Людмил Деянов Кавлаков Педагогика на обучението по музика Трети 2005010655 5.94 110.00
52 Симона Руменова Ангелова  Социална педагогика  Четвърти 1905011392 5.94 110.00
53 Стела Руменова Георгиева Социална педагогика  Четвърти 1905011288 5.94 110.00
54 Виктория Димитрова Дадова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010625 5.92 110.00
55 Габриела Георгиева Недева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010678 5.92 110.00
56 Памела Анатолиева Капитанова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010700 5.92 110.00
57 Василена Бориславова Белчева  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011621 5.90 110.00
58 Магдалина Бориславова Нейкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010681 5.90 110.00
59 Петя Владимирова Грудева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011701 5.90 110.00
60 Александър Драгомиров Данов Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005010720 5.90 110.00
61 Ивет Мартинова Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005010743 5.90 110.00
62 Пламена Досева Стойкова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011337 5.90 110.00
63 Виктория Пламенова Минчева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205011089 5.89 110.00
64 Далия Цветанова Симеонова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205011567 5.89 110.00
65 Мерве Метинова Мустафова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2105010891 5.88 110.00
66 Ралица Тониева Тодорова  Предучилищна педагогика и логопедия  Първи 2205010937 5.88 110.00
67 Кристина Димитрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005012948 5.88 110.00
68 Магдалена Георгиева Георгиева  Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2005011018 5.88 110.00
69 Мариел Симеонов Иванов Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011532 5.88 110.00
70 Мария Костова Кашмерова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010762 5.88 110.00
71 Анелия Мирославова Бобева Социална педагогика Четвърти 1905011756 5.88 110.00
72 Валентина Каменова Макавеева  Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1905011414 5.88 110.00
73 Елеонора Лъчезарова Лозанова  Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1905010345 5.88 110.00
74 Миа Иванова Момъкова Педагогика на обучението по физическо възпитание  Четвърти 1905010766 5.88 110.00
75 Алисия Иванова Цветанова  Социална педагогика  Трети 2005011328 5.87 110.00
76 Радостина Сашова Стоянова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105010369 5.86 110.00
77 Вилимира Пламенова Райкова Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205012756 5.86 110.00
78 Николета Пламенова Петкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205012404 5.86 110.00
79 Габриела Николаева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005011220 5.86 110.00
80 Моника Венциславова Христова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010732 5.83 110.00
81 Преслава Валериева Илиева  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005012762 5.83 110.00
82 Радослава Бориславова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2005011474 5.83 110.00
83 Екатерина Петрова Недялкова Начална училищна педагогика и чужд език  Четвърти 1905010342 5.82 110.00
84 Ивайло Калоянов Илиев Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905010460 5.82 110.00
85 Кристина Валериева Цонева  Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905010369 5.82 110.00
86 Симона Николаева Кръстева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011203 5.81 110.00
87 Цветелина Стилиянова Добрева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011403 5.81 110.00
88 Габриела Владимирова Лефтерова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011062 5.81 110.00
89 Никол Владимирова Йорданова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105011286 5.80 110.00
90 Богомила Иванова Иванова Социална педагогика Трети 2005011873 5.80 110.00
91 Георги Красимиров Христов Социална педагогика Трети 2005010915 5.80 110.00
92 Жения Бориславова Цонева  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1905011111 5.80 110.00
93 Емилия Николаева Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010624 5.79 110.00
94 Карина Николаева Цвяткова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205011153 5.78 110.00
95 Марина Петрова Петрова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205011061 5.78 110.00
96 Сияна Георгиева Дрохлева Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205011252 5.78 110.00
97 Арзу Бюлянтова Исмаилова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010392 5.76 110.00
98 Цветелина Пламенова Манолова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010055 5.76 110.00
99 Айгюл Ахмед Рашидова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011275 5.76 110.00
100 Александър Росенов Козлев  Педагогика на обучението по музика  Четвърти 1905013413 5.76 110.00
101 Божидара Любенова Бонева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905010424 5.76 110.00
102 Валерия Стилиянова Борисова  Социална педагогика  Четвърти 1905010268 5.76 110.00
103 Милена Минчева Минчева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1905010255 5.76 110.00
104 Ралица Станиславова Йорданова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2205011658 5.75 110.00
105 Цветомира Димитрова Борисова  Предучилищна педагогика и логопедия  Първи 2205010805 5.75 110.00
106 Елица Цветанова Доменикова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010529 5.75 110.00
107 Зафир Илиянов Маринов Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2105011198 5.73 110.00
108 Никола Мишев Димитров  Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905011491 5.73 110.00
109 Пламена Павлинова Иванова Начална училищна педагогика с чужд език Четвърти 1705020013 5.73 110.00
110 Цветалия Николаева Недялкова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905012587 5.73 110.00
111 Таня Тотева Тотева Предучилищна педагогика и чужд език Втори 2105011062 5.72 110.00
112 Марина Димитрова Иванова Предучилищна педагогика и логопедия Трети 2005010740 5.72 110.00
113 Ана-Мария Петрова Томова  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1905010953 5.72 110.00
114 Полина Стелиянова Димитрова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1905010743 5.72 110.00
115 Стефани Светозарова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105010552 5.71 110.00
116 Светлана Димитрова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205013196 5.71 110.00
117 Анита Найденова Игнатова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011013 5.71 110.00
118 Анна-София Емилова Недкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005010660 5.71 110.00
119 Биляна Каменова Колева  Начална училищна педагогика и специална педагогика  Трети 2005010995 5.71 110.00
120 Богомила Борисова Николова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011253 5.71 110.00
121 Мартина Кирилова Хаджиева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005012885 5.71 110.00
122 Полина Светославова Савова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011216 5.71 110.00
123 Мартин Пламенов Пенчев Социална педагогика Четвърти 1905010410 5.71 110.00
124 Поля Димитрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011372 5.71 110.00
125 Теодора Тихомирова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011495 5.71 110.00
126 Поля Росенова Иванова  Начална училищна педагогика и специална педагогика  Втори 2105010940 5.70 110.00
127 Силвия Дианова Димитрова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105011556 5.70 110.00
128 Ивона Маринова Маринова   Предучилищна педагогика и логопедия Трети 2005012766 5.68 110.00
129 Валя Мариянова Минчева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905010556 5.68 110.00
130 Йоана Николаева Цанова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105010984 5.67 110.00
131 Стилияна Николаева Пенчева Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2205011512 5.67 110.00
132 Цветелина Ангелова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205011690 5.67 110.00
133 Дария Гълабинова Мирчева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2105013247 5.67 110.00
134 Деница Диянова Москова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005012801 5.67 110.00
135 Зорница Здравкова Гюмечева  Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 2005010907 5.67 110.00
136 Ивона Станиславова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2005011651 5.67 110.00
137 Симона Цветанова Нешкова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010984 5.67 110.00
138 Елис Хасанова Мустафова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1905011378 5.67 110.00
139 Анита Пламенова Кръстева  Предучилищна педагогика и логопедия  Втори 2105010689 5.65 110.00
140 Диляна Ивайлова Дамянова  Начална училищна педагогика с чужд език  Втори 2105010484 5.65 110.00
141 Симона Димитрова Москова Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 2105011233 5.65 110.00
142 Зорница Димова Костова Педагогика на обучението по физическо възпитание Четвърти 1905012141 5.65 110.00
143 Теодора Пламенова Божкова Педагогика на обучението по Музика Четвърти 1905013394 5.65 110.00
144 Маноела Станимир Георгиева  Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 2005010773 5.64 110.00
145 Калия Веселинова Окова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2205011361 5.63 110.00
146 Мария Анатолиева Личева Социална педагогика Първи 2205011484 5.63 110.00
147 Петя Дафинова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика  Четвърти 1905011067 5.63 110.00
148 Никол Георгиева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010542 5.62 110.00
149 Антония Ивайлова Димитрова  Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005011286 5.62 110.00
150 Боряна Иванова Боянова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105010368 5.60 110.00
151 Любомира Георгиева Узунова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105010999 5.60 110.00
152 Мариета Асенова Маринова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2105011871 5.60 110.00
153 Преслава Иванова Димитрова Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2105011531 5.60 110.00
154 Петя Генчева Ганева  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1905011742 5.60 110.00
155 Роселина Росенова Христова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905011166 5.59 110.00
156 Мария-Полина Миленова Минчева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011378 5.58 110.00
157 Александра Тодорова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010856 5.57 110.00
158 Моника Младенова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011744 5.57 110.00
159 Ирена Георгиева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011512 5.57 110.00
160 Тереза Тодорова Цачева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905010553 5.57 110.00


Православен богословски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Иван Кънчев Султанов ТЕОЛОГИЯ Първи 2201014346 6.00 125.00
2 Катя Христова Стойчева Църковни Изкуства Трети 2001011586 6.00 125.00
3 Йоана Павлова Гърбова Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Втори 2101011057 5.88 110.00
4 Станислав Иванов Савов Теология Втори 2101013638 5.88 110.00
5 Иван Събев Събев  Теология  Трети 2001013236 5.88 110.00
6 Мирослав Емилов Иванов Теология Трети 2001013059 5.82 110.00
7 Венелин Михайлов Асланов Теология Първи 2201014752 5.80 110.00
8 Георги Иванов Шопов Теология Първи 2201012882 5.80 110.00
9 Стефан Иванов Сталев Църковни изкуства-иконопис, стенопис, дърворезба Четвърти 1901010235 5.78 110.00
10 Росен Митков Димитров  Теология  Втори 2101011638 5.61 110.00
11 РОСЕН ПЛАМЕНОВ НЕЧОВ Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Четвърти 1901011120 5.61 110.00


Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Васил Павлов Ангелов Софтуерно инженерство Втори 2109010597 6.00 125.00
2 Александър Юриев Капра  Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209013133 6.00 125.00
3 Виктор Иванов Георгиев Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2209011383 6.00 125.00
4 Емил Тодоров Станчев Софтуерно инженерство Първи 2209011107 6.00 125.00
5 Камелия Мирославова Маринова Технологии за обучение по математика и информатика Първи 2209012718 6.00 125.00
6 Мария Георгиева Джурова Технологии за обучение по математика и информатика Първи 2209012652 6.00 125.00
7 Мартин Николаев Недев Технологии за обучение по математика и информатика Първи 2209012502 6.00 125.00
8 Мирослава Красимирова Пенева Компютърни науки Първи 2209011272 6.00 125.00
9 Михаел Красимиров Николов Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209013134 6.00 125.00
10 Александър Спасов Казаков Софтуерно инженерство Трети 2009010567 6.00 125.00
11 Дария Иванова Иванова Софтуерно инженерство Трети 2009011741 6.00 125.00
12 Йоанна Радкова Ценкова Информационно брокерство и дигитални медии Четвърти 1909010565 5.94 110.00
13 Християн Диянов Димитров Софтуерно инженерство Четвърти 1909010625 5.93 110.00
14 Десислава Генадиева Николова Софтуерно инженерство Трети 2009010617 5.92 110.00
15 Станислав Тодоров Станчев Софтуерно инженерство Трети 2009010549 5.92 110.00
16 Борислав Стоянов Василев Компютърни науки Втори 2109010863 5.87 110.00
17 Светослава Ивова Минкова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 2009010667 5.87 110.00
18 Теодора Стоянова Тодорова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 2009011364 5.87 110.00
19 Валентин Маринов Колев Софтуерно инженерство Четвърти 1909010411 5.86 110.00
20 Габриел Веселинов Петков Софтуерно инженерство Четвърти 1909010562 5.86 110.00
21 Пламенна Викторова Петрова Софтуерно инженерство Четвърти 1909011132 5.86 110.00
22 Петьо Светославов Статев Софтуерно инженерство Трети 2009011881 5.85 110.00
23 Ива Тодорова Илиева Компютърни науки Първи 2209013787 5.83 110.00
24 Мирела Николаева Костова Педагогика на обучението по математика и информатика. Четвърти 1909010571 5.82 110.00
25 Ивайло Ангелов Иванов Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2109010672 5.81 110.00
26 Мариела Силвиева Атанасова Информационно брокерство и дигитални медии Трети 2009013156 5.80 110.00
27 Преслава Георгиева Дацова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 2009010905 5.80 110.00
28 Даниел Димитров Радев Информатика Четвърти 1909011635 5.80 110.00
29 Набила Мохамадбакер Сарвари Софтуерно инженерство Четвърти 1909011451 5.79 110.00
30 Петьо Свиленов Петков Софтуерно инженерство Трети 2009011738 5.77 110.00
31 Ирен Красимирова Илиева Информационно брокерство и дигитални медии Втори 2109010383 5.73 110.00
32 Мирослава Светославова Коева Информационно брокерство и дигитални медии Трети 2009012737 5.73 110.00
33 Деница Стефкова Димова Информатика Четвърти 1909011771 5.73 110.00
34 Ивелин Яворов Иванов Информатика Четвърти 1909010176 5.73 110.00
35 Даниел Илиев Илиев Софтуерно инженерство Четвърти 1909011203 5.71 110.00
36 Дженифър Таеба Сарвари Софтуерно инженерство  Четвърти 1909011729 5.71 110.00
37 Мартин Миленов Калонкин Софтуерно инженерство Четвърти 1909011513 5.71 110.00
38 Мартин Тихомиров Тодоров Софтуерно инженерство Четвърти 1909011223 5.71 110.00
39 Петко Насков Атанасов Информационно брокерство и дигитални медии Четвърти 1909011065 5.71 110.00
40 Христослав Лъчезаров Захариев Софтуерно инженерство Четвърти 1909011457 5.71 110.00
41 Веселин Мирославов Денчев Софтуерно инженерство Трети 2009011464 5.69 110.00
42 Владислав Панайотов Панайотов Софтуерно инженерство Трети 2009010691 5.69 110.00
43 Радослав Цанков Цанков Софтуерно инженерство Трети 2009011415 5.69 110.00
44 Тодор Руменов Петров Софтуерно инженерство Втори 2109011568 5.64 110.00
45 Александър Николов Пеев Софтуерно инженерство Четвърти 1909010547 5.64 110.00
46 Петър Кънчев Тодоров Софтуерно инженерство Четвърти 1909010172 5.64 110.00
47 Алекси Алексиев Иванов Педагогика на обучението по матетика и информатика Втори 2109010743 5.63 110.00
48 Александра Георгиева Койчева Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209013014 5.60 110.00
49 Алина Русева Асенова Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209014331 5.60 110.00
50 Ивелин Евгениев Николов Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209014647 5.60 110.00
51 Кристина Василева Николова Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209014729 5.60 110.00
52 Никол Емилова Илиева Технологии за обучение по математика и информатика  Първи 2209012429 5.60 110.00
53 Денислав Стефанов Илиев Софтуерно инженерство Втори 2109011389 5.57 110.00
54 Николай Пламенов Николаев Софтуерно инженерство Трети 2009011658 5.54 110.00
55 Калина Ивайлова Жекова  Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2109011063 5.50 110.00
56 Томислав Тодоров Христов Компютърни науки Първи 2209010905 5.50 110.00
57 Пламена Даниелова Дойнова Информатика Трети 2009010610 5.50 110.00
58 Паола Антонова Георгиева  Педагогика на обучението по математика и информатика  Четвърти 1909011691 5.47 110.00
59 Ванеса Светломирова Стоянова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2109010710 5.44 110.00
60 Ванеса Светославова Тотева Информационно брокерство и дигитални медии Първи 2209011575 5.43 110.00
61 Иван Георгиев Велчев Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2209010866 5.43 110.00
62 Евсин Шенолов Хасанов Софтуерно инженерство Четвърти 1909010370 5.43 110.00
63 Станислав Валентинов Темелков Софтуерно инженерство Четвърти 1909010749 5.43 110.00


Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1  Ивана Лъчезарова Иванова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2204011180 6.00 125.00
2 Mария Бориславова Василева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2204013320 6.00 125.00
3 Деница Драгомирова Боянова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204011506 6.00 125.00
4 Селен Маринова Петкова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204012968 6.00 125.00
5 Стела Манчева Караилиева Рисуване и интермедия Първи 2204011480 6.00 125.00
6 Мария Пламенова Белчева Изящни изкуства- Стенопис Четвърти 1904011096 5.94 110.00
7 Яница Валентинова Димитрова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Трети 2004013175 5.89 110.00
8 Андреа Дилянова Атанасова Изящни изкуства - Графика Втори 2104011252 5.89 110.00
9 Теодора Константинова Маринова Изящни изкуства - Живопис Четвърти 1904011189 5.89 110.00
10 Теодора Цветославова Георгиева  Изящни изкуства - Живопис  Първи 2204011457 5.88 110.00
11 Антоанета Петкова Тонева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Четвърти 1904010499 5.88 110.00
12 Лилия Красимирова Кунева  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1904011129 5.88 110.00
13 Дарена Християнова Захариева  Изящни изкуства- Графика Четвърти 1904011091 5.87 110.00
14 Боряна Делянова Генкова Интерактивен дизайн и компютърни игри Трети 2004011314 5.82 110.00
15 Преслава Емилова Тодорова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 2004011716 5.81 110.00
16 Мая Емилиянова Йорданова Изящни изкуства - Графика Четвърти 1904011296 5.80 110.00
17 Адриан Светославов Косев Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2104011195 5.79 110.00
18 Анастасия Нейкова Иванова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2104011624 5.79 110.00
19 Габриела Димитрова Димова Визуални изследвания  Трети 2004011905 5.76 110.00
20 Анна-Мария Недялкова Тонкова Изящни изкуства - Стенопис Първи 2204011448 5.75 110.00
21 Даниела Христова Христова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204011435 5.75 110.00
22 Ирина Веселинова Маркова Интерактивен дизайн и компютърни игри Първи 2204011447 5.75 110.00
23 Китана Максимова Гигова Интерактивен дизайн и компютърни игри Първи 2204011620 5.75 110.00
24 Ана Георгиева Илиева Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2104011907 5.74 110.00
25 Биляна Емилова Димитрова  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 2004012928 5.67 110.00
26 Ергюл Ердинч Ахмедова  Изящни изкуства - Стенопис Трети 2004011089 5.64 110.00
27 Ивелин Маринов Димитров  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204011676 5.63 110.00
28 Рада Андреева Дончева Рисуване и интермедия Първи 2204011483 5.63 110.00
29 Светлана Павлинова Слободанова Изящни изкуства - Стенопис Първи 2204012546 5.63 110.00
30 Сияна Стоянова Цековска Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204011474 5.63 110.00
31 Цветина Любкова Йорданова Изящни изкуства - Стенопис Първи 2204011630 5.63 110.00
32 Илина Калин Титкова Изящни изкуства - рисуване и интермедия Втори 2104011228 5.61 110.00
33 Габриела Пламенова Стефанова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1904011252 5.58 110.00
34 Беатрис Елинова Балевска Изящни изкуства - Стенопис Четвърти 1904011165 5.56 110.00
35 Кристияна Руменова Митева Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1904011089 5.54 110.00
36 Александра Валентинова Христова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2104011536 5.53 110.00
37 Станимир Дончев Станев Интерактивен дизайн и компютърни игри Трети 2004011556 5.53 110.00
38 Габриела Димитрова Иванова  Изящни изкуства-Рисуване и интермедия Втори 2104011215 5.50 110.00
39 Бояна Георгиева Карапасева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2204012861 5.50 110.00
40 Валерия Валериева Маринова Изобразителни изкуства - Скулптура  Първи 2204011411 5.50 110.00
41 Велислава Бориславова Димова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204011564 5.50 110.00
42 Габриела Росенова Иванова Интерактивен дизайн и компютърни игри Първи 2204011789 5.50 110.00
43 Десислава Славянова Стоянова  Изящни изкуства - Живопис  Първи 2204011005 5.50 110.00
44 Калина Маринова Маврудиева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2204012740 5.50 110.00
45 Мария Нескромная Сергеевна  Интерактивен дизайн и компютърни игри  Първи 2204012854 5.50 110.00
46 Явора Яворова Желева Изящни изкуства - Живопис Първи 2204011611 5.50 110.00
47 Екатерина - Мария Петрос Миткос Изящни изкуства - Стенопис Четвърти 1904011531 5.50 110.00


Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Анастасия Острова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102011023 6.00 125.00
2 Весела Йорданова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010870 6.00 125.00
3 Владимир Добрев Стефанов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010830 6.00 125.00
4 Денислав Драгомиров Димитров Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102011452 6.00 125.00
5 Елиза Ненкова Дякова Приложна лингвистика с два чужди езика с международен туризъм Втори 2102012751 6.00 125.00
6 Кристиан Красимиров Маринов  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010547 6.00 125.00
7 Никита Николаева Николова Английска филология Втори 2102010678 6.00 125.00
8 Силвия Павлова Павлова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102010445 6.00 125.00
9 Виктория Ивайлова Маринова Педагогика на обучението по български език и чужд език  Първи 2202011170 6.00 125.00
10 Дарена Стефанова Хачерян Педагогика на обучението по български език и география Първи 2202011781 6.00 125.00
11 Дарина Антонова Ганчева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202011096 6.00 125.00
12 Димитрия Георгиева Калинова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202011579 6.00 125.00
13 Дуйгу Аббаз Вели Германистика Първи 2202010680 6.00 125.00
14 Ивелина Стоянова Тодорова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2202011496 6.00 125.00
15 Ирен Добромирова Валачева  Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202011490 6.00 125.00
16 Лияна Радостинова Тодорова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Първи 2202011962 6.00 125.00
17 Мартин Валентинов Антонов  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202011464 6.00 125.00
18 Мартина Александрова Славкова  Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202010464 6.00 125.00
19 Николета Маринова Маринова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202010798 6.00 125.00
20 Марин Труфчев Труфчев  Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002011281 6.00 125.00
21 Преслав Даниел Иванов Английска филология Трети 2002011377 6.00 125.00
22 Тина Христова Митева Българска филология  Трети 2002010525 6.00 125.00
23 Таня Стилиянова Станкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 2002011232 5.95 110.00
24 Андон Николаев Иванов Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1902011090 5.95 110.00
25 Панко Иванов Монев Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902010492 5.94 110.00
26 Ралица Йорданова Бренан  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1902010297 5.94 110.00
27 Виктория Василева Стоянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2102010518 5.93 110.00
28 Гергана Мирославова Стоянова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102010543 5.93 110.00
29 Донна Живкова Стоянова  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010797 5.93 110.00
30 Симона Тихомирова Тодорова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102011523 5.93 110.00
31 Алексия Велиславова Атанасова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102011378 5.92 110.00
32 Борислав Нинов Маринов Германистика Втори 2102010970 5.92 110.00
33 Дорина Руменова Петкова Българска филология Втори 2102010592 5.92 110.00
34 Преслава Пламенова Куртева Българска филология Втори 2102010594 5.92 110.00
35 Свилена Диянова Аджамова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102011502 5.92 110.00
36 Симеон Мариянов Бояджиев Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102010636 5.92 110.00
37 Йоанна Нанкова Йорданова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002010558 5.89 110.00
38 Гергана Веселинова Дачкова Английска филология Четвърти 1902010467 5.89 110.00
39 Ива Пламенова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Четвърти 1902010534 5.89 110.00
40 Мариус Росенов Добрев  Педагогика на обучението по български език и история Първи 2202010358 5.88 110.00
41 Милко Веселинов Кирилов Английска филология Втори 2102011346 5.86 110.00
42 Ния Светлозарова Иванова Английска филология Втори 2102011479 5.86 110.00
43 Рени Панайотова Стоянова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Втори 2102011454 5.86 110.00
44 Симона Атанасова Ненкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102010017 5.86 110.00
45 Християна Христова Бакалова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2102010866 5.86 110.00
46 Дуйгу Кенан Айри Английска филология Трети 2002011670 5.86 110.00
47 Рая Мирославова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102010546 5.85 110.00
48 Стефани Димитрова Шопова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102011398 5.85 110.00
49 Стилиян Светославов Илиев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010704 5.85 110.00
50 Хелин Аднянова Велиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102011551 5.85 110.00
51 София Мирославова Маринчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002011282 5.84 110.00
52 Айше Мехмедова Бичкова Педагогика на обучението по български език и чужд език Четвърти 1902011463 5.83 110.00
53 Лора Дианова Драгова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1902011295 5.83 110.00
54 Симона Цветелинова Стефанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902010748 5.83 110.00
55 Шинлу Гуо Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902010634 5.83 110.00
56 Йордан Стоянов Стоянов Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 2002010658 5.82 110.00
57 Белослава Емилова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902010501 5.82 110.00
58 Георги Людмилов Йорданов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Четвърти 1902010511 5.82 110.00
59 Петя Иванова Спасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2102010578 5.80 110.00
60 Ниа Лазарова Николова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102010655 5.79 110.00
61 Диляна Стилиянова Тодорова  Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102010479 5.79 110.00
62 Фатиме Исмаилова Мустафова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102011361 5.79 110.00
63 Михаела Костадинова Сусанова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Трети 2002010690 5.79 110.00
64 Мария Боянова Обретенова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Трети 2002011593 5.78 110.00
65 Адриана Пламенова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102010514 5.77 110.00
66 Мариела Тихомирова Атанасова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 2002011580 5.76 110.00
67 Денислава Даниелова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902013495 5.76 110.00
68 Борислав Венциславов Тодоров Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202010822 5.75 110.00
69 Гергана Дианова Дакова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202010757 5.75 110.00
70 Деница Александрова Въжарова  Педагогика на обучението по български език и чужд език  Първи 2202010643 5.75 110.00
71 Елвира Лъчезарева Ченкова  Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202010694 5.75 110.00
72 Елеонора Славева Генчева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202011077 5.75 110.00
73 Мариета Методиева Иванова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202011441 5.75 110.00
74 Паола Ивелинова Сашева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202011090 5.75 110.00
75 Преслав Антонов Антонов Английска филология  Първи 2202014964 5.75 110.00
76 Симона Пламенова Илиева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202010959 5.75 110.00
77 Теодора Радиславова Йочева Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Първи 2202010780 5.75 110.00
78 Тодор Христов Даракев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения. Първи 2202013207 5.75 110.00
79 Яна-Мария Мартинова Стайкова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202010859 5.75 110.00
80 Иво Людмилов Милчовски Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Втори 2102011494 5.73 110.00
81 Стилиян Детелинов Благоев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102010965 5.73 110.00
82 Симеон Стефанов Хаджидимитров Германистика Четвърти 1902012205 5.73 110.00
83 Мартина Станимирова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 2002010590 5.72 110.00
84 Деница Станиславова Стоянова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1902010583 5.72 110.00
85 Евита Тони Велинова Английска филология Четвърти 1902011293 5.72 110.00
86 Йоанна Иванова Димитрова Английска филология Четвърти 1902010564 5.72 110.00
87 Русанка Димова Бонева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902012949 5.72 110.00
88 Даниела Ивелинова Йорданова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Втори 2102010663 5.71 110.00
89 Кезбан Алтънаева Мустафова Българска филология  Първи 2202010943 5.71 110.00
90 Габриела Валентинова Ангелова Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002010733 5.71 110.00
91 Миглена Анатолиева Атанасова  Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002011946 5.71 110.00
92 Венета Димитрова Савова   Българска филология Втори 2102010333 5.69 110.00
93 Петя Калоянова Петкова  Българска филология  Втори 2102011573 5.69 110.00
94 Даниел Пламенов Пеев Педагогика на обучението по български език и география Трети 2002010061 5.69 110.00
95 Николета Йорданова Масалджийска Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 2002011898 5.68 110.00
96 Силвия Георгиева Георгиева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 2002011805 5.68 110.00
97 Зорница Иванова Здравкова Педагогика на обучението по български език и история Втори 2102011457 5.67 110.00
98 Станислав Николаев Христов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102010051 5.67 110.00
99 Виктория Тихомирова Тодорова Транслатология с един чужд език Първи 2202015468 5.67 110.00
100 Даниела Венциславова Боболова Транслатология с един чужд език Първи 2202013107 5.67 110.00
101 Виктория Искренова Атанасова Английска филология Четвърти 1902011303 5.67 110.00
102 Нора Мирославова Калчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902010649 5.67 110.00
103 Радослава Валериева Николова Английска филология Четвърти 1802010934 5.67 110.00
104 Есил Светлинова Чернева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 2002011075 5.65 110.00
105 Габриела Пенчева Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Втори 2102010628 5.64 110.00
106 Константина-Пресияна Димитриу Костопулу   Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Втори 2102013689 5.64 110.00
107 Рая Минкова Андонова  Педагогика на обучението по български език и чужд език  Втори 2102011344 5.64 110.00
108 Габриела Стефанова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002011480 5.63 110.00
109 Йоана Николаева Първанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002010536 5.63 110.00
110 Илия Тодоринов Ибовски Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102011197 5.62 110.00
111 Пламенна Пламенова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102010895 5.62 110.00
112 Деница Николаева Цанева Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1902010423 5.62 110.00
113 Ростислав Бориславов Румянов Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1902011127 5.62 110.00
114 Боряна Бориславова Благоева Педагогика на обучението по български език и история Втори 2102011227 5.61 110.00
115 Даница Миленова Илиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902013444 5.61 110.00
116 Мира Ангелова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Четвърти 2002012863 5.61 110.00
117 Карина Радостинова Русева Дигитална култура: език, литература, комуникация Първи 2202014656 5.60 110.00
118 Виктория Евгениева Генева Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002011924 5.59 110.00
119 Ивайла Веселинова Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 2002010724 5.58 110.00
120 Цветина Стоянова Стойчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002015393 5.58 110.00
121 Емануела Йорданова Христова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Втори 2102011238 5.57 110.00
122 Ива Стефанова Стефанова Английска филология  Втори 2102010762 5.57 110.00
123 Богомила Любенова Велчева Българска филология  Първи 2202010855 5.57 110.00
124 Ния Любомирова Пауникова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2202011576 5.57 110.00
125 Боряна Ивова Иванова Английска филология Трети 2002011508 5.57 110.00
126 Александра Николаева Василева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1902012418 5.56 110.00
127 Деница Тонева Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902011087 5.56 110.00
128 Сава-Калина Анжелова Ангелова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Четвърти 1902012404 5.56 110.00
129 Стилияна Жекова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902011805 5.56 110.00
130 Теодора Евгениева Пеева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Четвърти 1902011727 5.56 110.00
131 Анна Стоянова Желязкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102010402 5.54 110.00
132 Наталия Пламенова Цанкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2105011375 5.54 110.00
133 Стефан Станиславов Стойчев  Приложна лингвистика.Два чужди езика с бизнес комуникации  Втори 2102011514 5.53 110.00
134 Нели Цветанова Михайлова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002011215 5.53 110.00
135 Доброслава Детелинова Тодорова Английска филология  Четвърти 1902010510 5.53 110.00
136 Серафима Миленова Симеонова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1902010791 5.53 110.00
137 Ванеса Станимирова Христова Педагогика на обучението по български език и история Втори 2102011478 5.50 110.00
138 Мария Георгиева Георгиева Романистика Втори 2102011687 5.50 110.00
139 Ралица Павлинова Караколева Педагогика на обучението по български език и история Втори 2102010413 5.50 110.00
140 Александър Николаев Захариев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2202011745 5.50 110.00
141 Асан Алиев Саров Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202010479 5.50 110.00
142 Бетиже Османова Акова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202010872 5.50 110.00
143 Виктория Ивова Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202011654 5.50 110.00
144 Вяра Пламенова Нинова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2202011462 5.50 110.00
145 Габриела Красенова Божкова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Първи 2202011048 5.50 110.00
146 Гергана Стефанова Стоянова  Педагогика на обучението по български език и чужд език  Първи 2202010749 5.50 110.00
147 Гергана Янкова Янкова Германистика Първи 2202013158 5.50 110.00
148 Десислава Добринова Андонова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии  Първи 2202011454 5.50 110.00
149 Емилиян Найденов Стоянов Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202010962 5.50 110.00
150 Ивона Георгиева Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202010785 5.50 110.00
151 Катерина Станимирова Комитова Германистика Първи 2202011277 5.50 110.00
152 Любомира Калушкова Николаева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202011386 5.50 110.00
153 Марианна Стоянова Стоянова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2202010448 5.50 110.00
154 Милослава Николаева Гражданска  Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202010733 5.50 110.00
155 Недко Руменов Данаилов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии. Първи 2202010740 5.50 110.00
156 Поля Десиславова Пулева  Педагогика на обучението по български и чужд език  Първи 2202010935 5.50 110.00
157 Роси Веселинова Руменова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202011229 5.50 110.00
158 Синем Юмерова Османова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2202011086 5.50 110.00
159 Стелла-Георгина Димитрова Калчева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202011362 5.50 110.00
160 Теодора Илкова Касапова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202011443 5.50 110.00
161 Цветелина Драгомирова Пъпешкова Английска филология Първи 2202012827 5.50 110.00
162 Шенгюл Реджеб Халил Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202011278 5.50 110.00
163 Яница Атанасова Каябашлиева  Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202011414 5.50 110.00


Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Доротея Кирилова Йорданова Философия  Трети 2007011960 6.00 125.00
2 Екатерина Георгиева Петрова Философия Четвърти 1907010755 6.00 125.00
3 Цветелина Иванова Данчева Философия Четвърти 1907011846 6.00 125.00
4 Ина Динкова Иванова Философия  Втори 2107011447 5.92 110.00
5 Филип Красимиров Конов Философия Трети 2007010064 5.90 110.00
6 Цветелина Генчева Генчева Философия Трети 2007010856 5.70 110.00
7 Жаклин Миленова Митева Философия Четвърти 1907011811 5.70 110.00
8 Иван Николаев Енчев Философия Четвърти 1907013423 5.70 110.00
9 Ирена Николаева Николова  Философия  Четвърти 1907011301 5.60 110.00


Педагогически колеж в гр. Плевен

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Диляна Димитрова Гелева Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011172 6.00 125.00
2 Евелина Йосифова Генова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011027 6.00 125.00
3 Евелина Петева Петрова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011505 6.00 125.00
4 Ивалина Мариянова Гъбова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011031 6.00 125.00
5 Изабела Бориславова Дафинова Начална училищна педагогика и английски език Втори 2120011512 6.00 125.00
6 Лиляна Красимирова Иванова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011024 6.00 125.00
7 Михаела Петева Лишкова  Начална училищна педагогика и английски език Втори 2120011427 6.00 125.00
8 Наталия Цветанова Нетова Начална училищна педагогика Трети 2020011582 6.00 125.00
9 Петя Николаева Петкова Начална училищна педагогика Трети 2020011151 6.00 125.00
10 Роза Андрианова Узунова  Начална Училищна Педагогика  Трети 2020011277 6.00 125.00
11 Виктория Петкова Петкова Предучилищна педагогика и англйски език Трети 2020011158 5.94 110.00
12 Милена Цветомирова Георгиева Предучилищна педагогика с английски език Трети 2020011168 5.94 110.00
13 Ралица Анатолиева Пъшева Начална училищна педагогика Втори 2120011291 5.94 110.00
14 Виолета Людмилова Пеева Предучилищна педагогика и английски език  Трети 2020011161 5.88 110.00
15 Даниела Петева Ганчева Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011382 5.88 110.00
16 Илиана Цветелинова Цветкова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220010372 5.88 110.00
17 Катя Борисова Петрова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011169 5.88 110.00
18 Мария Георгиева Ракова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011291 5.88 110.00
19 Пенка Димитрова Първанова  Начална училищна педагогика  Втори 2120011143 5.88 110.00
20 Радослава Иванова Тодорова Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011176 5.88 110.00
21 Росен Иванов Кучев Начална училищна педагогика и английски език Първи 2220011021 5.88 110.00
22 Симона Василева Иванова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011621 5.88 110.00
23 Цветелина Димитрова Стоянова  Начална училищна педагогика и английски език Втори 2120011150 5.88 110.00
24 Цветина Бисерова Димитринова Начална училищна педагогика Трети 2020011847 5.87 110.00
25 Анелия Иванова Иванова Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011175 5.81 110.00
26 Биляна Георгиева Гаврилова Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011178 5.81 110.00
27 Борислав Веселинов Павлов  Начална училищна педагогика с английски език  Втори 2120011223 5.81 110.00
28 Веселка Ивалинова Никифорова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011166 5.81 110.00
29 Екатерина Петрова Бушева Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011169 5.81 110.00
30 Геновева Павлова Ненова Начална училищна педагогика Трети 2020012674 5.80 110.00
31 Виолина Светославова Цветкова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011030 5.75 110.00
32 Деница Юлиянова Дикова Начална училищна педагогика Първи 2220011663 5.75 110.00
33 Десислава Димитрова Савкова  Начална училищна педагогика и английски език  Първи 2220011605 5.75 110.00
34 Елизабет Дарян Петрова Начална училищна педагогика Първи 2220011078 5.75 110.00
35 Зина Шерифова Махмудова  Начална училищна педагогика и английски език Първи 2220011017 5.75 110.00
36 Михаела Иванова Цонкова Начална училищна педагогика и английски език Първи 2220011613 5.75 110.00
37 Паолина Красимирова Канджова  Предучилищна педагогика и английски език  Първи 2220011032 5.75 110.00
38 Петя Василева Богданова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011588 5.75 110.00
39 Цветелина Илиянова Цветанова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011160 5.75 110.00


Филиал на ВТУ в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Ина Пламенова Спасова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011104 6.00 125.00
2 Лилия Петрова Чапкънска  Социална педагогика Четвърти 1921011093 6.00 125.00
3 Цветелина Трайкова Миланова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011119 6.00 125.00
4 Цветомила Славчева Миркова Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 2121010306 6.00 125.00
5 Владислава Кирилова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011620 5.95 110.00
6 Гълъбина Бориславова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921010889 5.95 110.00
7 Нина Цветославова Петрова  Социална педагогика Четвърти 1921011006 5.94 110.00
8 Лилия Александрова Димитрова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2221011970 5.89 110.00
9 Мария Бранимирова Петрова Социална педагогика Втори 2121010641 5.89 110.00
10 Ани Ангелова Борисова-Христова  Социална педагогика  Четвърти 1921011002 5.88 110.00
11 Веселина Захариева Красимирова  Социална педагогика  Трети 2021010305 5.87 110.00
12 Ивелин Петров Иванов Социална педагогика Трети 2021011478 5.87 110.00
13 Евелин Викторова Томова  Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1921011269 5.86 110.00
14 Мария Николаева Радина Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011454 5.86 110.00
15 Мирослава Сашкова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921010884 5.86 110.00
16 Силвия Емилова Георгиева Начална училищна педагогика и специална педагогика.  Четвърти 1921010863 5.84 110.00
17 Лена Борисова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021010469 5.83 110.00
18 Мариана Веселинова Тошева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011467 5.83 110.00
19 Петя Илиева Цветанова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011437 5.83 110.00
20 Ива Илиева Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2121011347 5.82 110.00
21 Никол Венциславова Василева  Социална педагогика  Четвърти 1921011003 5.82 110.00
22 Стела Николаева Дочева Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1921011419 5.81 110.00
23 Бойка Иванова Иванова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011734 5.79 110.00
24   Цветомир Анатолиев Петров Социална педагогика Четвърти 1921011079 5.76 110.00
25 Ивона Бойкова Мицилкова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011522 5.76 110.00
26 Йоана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2021010522 5.76 110.00
27 Михаела Цветанова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921013051 5.76 110.00
28 Никол Станиславова Николова Предучилищна и начална училищна педагодика  Четвърти 1921011354 5.76 110.00
29 Полина Тихомирова Първанова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010703 5.76 110.00
30 Йоанна Николаева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005012769 5.75 110.00
31 Мария Младенова Борисова - Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011545 5.75 110.00
32 Анелия Димитрова Кръстева Социална педагогика Втори 2121010236 5.74 110.00
33 Благовеста Стоянова Замфирова  Социална педагогика Втори 2121011006 5.74 110.00
34 Емили Ивайлова Емилянова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921010930 5.74 110.00
35 Мелина Радославова Иванова  Социална педагогика  Втори 2121011298 5.74 110.00
36 Павлина Кирчова Попова Социална педагогика Втори 2121010347 5.74 110.00
37 Теодора Димитрова Алексиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011793 5.74 110.00
38 Веселка Цветелинова Найденова Социална педагогика Трети 2021010519 5.73 110.00
39 Антоанета Венциславова Антонова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921010847 5.71 110.00
40 Диляна Кристинова Деновска Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011324 5.71 110.00
41 Доника Красимирова Каменова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011497 5.71 110.00
42 Николета Ивова Михалева Педагогика на обучението по български език и география Първи 2221010985 5.71 110.00
43 Радослава Георгиева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 2021013434 5.71 110.00
44 Ивет Божидарова Ненкова Педагогика на обучението по български език и история Трети 2021010316 5.69 110.00
45 Албена Красимирова Ангелова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011519 5.67 110.00
46 Анна-Мария Лъчезарова Ангелова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2221011659 5.67 110.00
47 Катерина Христова Райкова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011854 5.67 110.00
48 Нина Николаева Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1621010014 5.67 110.00
49 Стела Ивайлова Иванова Социална педагогика Трети 2021011773 5.67 110.00
50 Стефани Момчилова Стефанова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121011319 5.67 110.00
51 Росица Маринова Кулинска Педагогика на обучението по история и философия  Четвърти 1921011743 5.65 110.00
52 Елена Сашкова Александрова Социална педагогика Първи 2221010493 5.63 110.00
53 Мая Сашова Николова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011643 5.63 110.00
54 Никита Ивайлова Симеонова Предучилищна педагогика и английски език  Първи 2221010929 5.63 110.00
55 Габриела Емилова Младенова  Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 2021011849 5.62 110.00
56 Гергана Красимирова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921010886 5.62 110.00
57 Десислава Данчова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010247 5.62 110.00
58 Цветослава Пламенова Григорова Педагогика на обучението по български език и география  Четвърти 1921010840 5.62 110.00
59 Теодора Николаева Маринова Педагогика на обучението по История и Информационни технологии Четвърти 1921011007 5.61 110.00
60 Надя Велизарова Асенова Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1921011698 5.60 110.00
61 Петя Димитрова Павлова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1921010867 5.59 110.00
62 Ивелин Пламенов Младенов Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 2121010218 5.58 110.00
63 Красимир Дамянов Георгиев Педагогика на обучението по история и информационни технолигии Втори 2121010307 5.58 110.00
64 Ралица Илиянова Рангелова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011790 5.58 110.00
65 Силвия Стоянова Замфирова Социална педагогика Втори 2121011070 5.58 110.00
66 Албена Габриелова Писина  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921011380 5.57 110.00
67 Биляна Илкова Василева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011135 5.57 110.00
68 Вероника Венциславова Иванова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2221010508 5.57 110.00
69 Ивайла Ивайлова Иванова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2121010629 5.57 110.00
70 Стефани Федя Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921011174 5.57 110.00
71 Александра Димитрова Сашова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2221012027 5.56 110.00
72 Зорница Илиева Цекова  Педагогика на обучението по история и философия Трети 2021013056 5.56 110.00
73 Бетина Иванова Милчева  Начална училищна педагогика и чужд език  Четвърти 1921011217 5.55 110.00
74 Габриела Евалин Георгиева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1921011194 5.55 110.00
75 Гергана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1921011486 5.55 110.00
76 Моника Алексиева Русева-Божкова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2121011503 5.55 110.00
77 Емилия Захариева Пешева  Социална педагогика  Трети 2021010307 5.53 110.00
78 Нина Цветанова Стоянова Начална училищна педагогика и специална педагогика  Четвърти 1921011506 5.53 110.00
79 Сияна Алексиева Русева  Начална училищна педагогика и специална педагогика  Четвърти 1921011291 5.53 110.00
80 Фани Людмилова Александрова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2021010476 5.53 110.00
81 Марта Мартинова Бояджиева Педагогика на обучението по история и философия Трети 2021010993 5.50 110.00
82 Павлина Габриелова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2021010843 5.48 110.00
83 Павлина Първанова Александрова Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1321010055 5.48 110.00
84 Патрисия Петкова Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010588 5.48 110.00
85 Петя Ваньова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011153 5.48 110.00
86 Таня Асенова Шибилева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921011155 5.48 110.00
СПОДЕЛИ В