Класиране за стипендии на общо основание – летен семестър 2022/2023 г.

Исторически факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Ян Андреев Андреев Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1903010909 11.48 110.00
2 Иван Кирилов Стоянов Педагогика на обучението по история и география Първи 2203010828 8.17 110.00
3 Марина Иванова Гарванова История Трети 2003011485 8.07 110.00
4 Йоанна Пламенова Пенчева География Четвърти 1903010670 7.25 110.00
5 Маргарита Георгиева Никова Културен туризъм Трети 2003011331 6.68 110.00
6 Даниел Стойков Пандурски Педагогика на обучението по география и информационни технологии Трети 2003010821 6.48 110.00
7 Кенан Акиф Реджеб Педадогика на обучението по история и география Четвърти 1903010549 6.32 110.00
8 Деян Иванов Иванов  Регионално развитие и геоикономика  Втори 2103010779 6.17 110.00
9 Теодосий Веселинов Харитов Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1903011356 6.10 110.00
10 Тодор Георгиев Марков История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието Първи 2203014625 6.06 110.00
11 Теодора Йорданова Савова Културен туризъм  Трети 2003011043 6.04 110.00
12 Мирослав Димитров Сариев Педагогика на обучението по география и информационни технологии Трети 2003011604 5.85 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Велислава Анатолиева Великова Археология Четвърти 1903010582 6.00 125.00
2 Симеон Ангелов Ангелов Археология Трети 2003010634 6.00 125.00
3 Симона Ивайлова Георгиева Археология Първи 2203011697 6.00 125.00
4 Чани Ивайлова Апостолова Археология Втори 2103010889 6.00 125.00
5 Виктория Антонова Щаракова  История Първи 2203010751 6.00 125.00
6 Йоана Любомирова Вангелова История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието Първи 2203012641 6.00 125.00
7 Калоян Иванов Чобанов История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието Първи 2203014711 6.00 125.00
8 Владимир Петров Брязов Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология Първи 2203012555 6.00 125.00
9 Ирен Генадиева Русева Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология Първи 2203012878 6.00 125.00
10 Николай Георгиев Ковачев  Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология Първи 2203014167 6.00 125.00
11 Силвия Енчева Китанова Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология Първи 2203013922 6.00 125.00
12 Добромир Диянов Костадинов Педагогика на обучението по история и география Първи 2203010691 6.00 125.00
13 Кристина Ивайлова Славчева Педагогика на обучението по история и чужд език Първи 2203011273 6.00 125.00
14 Мартин Бориславов Маринов Педагогика на обучението по история и чужд език Първи 2203011419 6.00 125.00
15 Симона Симеонова Симеонова  Педагогика на обучението по история и чужд език  Първи 2203011489 6.00 125.00
16 Благовест Николаев Иванов Регионално развитие и геоикономика Втори 2103011038 6.00 125.00
17 Мариса Калоянова Петкова Регионално развитие и геоикономика Втори 2103010944 6.00 125.00
18 Мартин Здравков Кръстев История Втори 2103011651 5.95 110.00
19 Теодор Боянов Бинев Археология Втори 2103010898 5.93 110.00
20 Пламена Пламенова Савова  Археология  Втори 2103010420 5.93 110.00
21 Савина Красимирова Трифонова  Регионално развитие и геоикономика  Четвърти 1903011204 5.93 110.00
22 Божидар Маринов Маринов История Първи 2203011840 5.89 110.00
23 Донислав Валентинов Вълков Педагогика на обучението по история и география Трети 2003011218 5.88 110.00
24 Никола Мирославов Николов История Четвърти 1903010874 5.87 110.00
25 Добрил Иванов Тошев Културен туризъм Трети 2003010744 5.87 110.00
26 Паулена Стоянова Симеонова Археология Първи 2203010673 5.86 110.00
27 Ася Огнянова Костадинова Културен туризъм Четвърти 1903010897 5.86 110.00
28 Георги Костадинов Костов Педагогика на обучението по история и чужд език Втори 2103011269 5.86 110.00
29 Емилиян Юлиянов Димитров  Педагогика на обучението по история и чужд език  Четвърти 1903012984 5.82 110.00
30 Теодора Валентинова Енчева Педагогика на обучението по история и география Трети 2003010748 5.81 110.00
31 Альоша Маринов Янев Регионално развитие и геоикономика Трети 2003013699 5.80 110.00
32 Кристиана Петрова Конакчиева Културен туризъм Четвърти 1903010536 5.79 110.00
33 Драгомир Славчев Иванов Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1903010876 5.79 110.00
34 Елена Николаева Николова География Трети 2003010923 5.78 110.00
35 Илия Цветанов Тодоров География  Втори 2103011525 5.75 110.00
36 Александра Златкова Димитрова  Педагогика на обучението по история и география  Първи 2203010750 5.75 110.00
37 Гергана Николаева Григорова Археология Втори 2103010467 5.73 110.00
38 Петя Иванова Петрова Културен туризъм  Трети 2003013709 5.73 110.00
39 Жасмина Момчилова Дочева  География  Първи 2203011356 5.71 110.00
40 Виктория Захариева Тодорова География и икономика Първи 2203014815 5.71 110.00
41 Вергиния Сашова Асенова  Етнология Втори 2103010292 5.68 110.00
42 Мери Красимирова Евтимова Етнология Втори 2103010293 5.68 110.00
43 Драгослав Бориславов Симеонов География Трети 2003010804 5.67 110.00
44 Христо Стоев Костов  История  Четвърти 1903010725 5.67 110.00
45 Теодор Красимиров Николов Културен туризъм Трети 2003010569 5.67 110.00
46 Росица Христова Иванова Културен туризъм Четвърти 1903010479 5.64 110.00
47 Нелин Стоянова Тенева География Четвърти 1903010389 5.60 110.00
48 Станислав Галинов Цанков Регионално развитие и геоикономика Трети 2003015380 5.60 110.00
49 Георги Емилов Рангелов Археология Първи 2203011438 5.57 110.00
50 Александрина Росенова Пашова  Педагогика на обучението по история и чужд език  Втори 2103011822 5.57 110.00
51 Мирела Младенова Маринова История Четвърти 1903010462 5.53 110.00
52 Ангелина Миленова Лазарова Педагогика на обучението по история и чужд език Четвърти 1903011336 5.53 110.00
53 Милена Росенова Конова Педагогика на обучението по история и география Трети 2003010585 5.50 110.00
54 Лора Чавдарова Петкова  Педагогика на обучението по история и чужд език  Първи 2203010257 5.50 110.00
55 Ива Марио Съева Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1903013499 5.47 110.00
56 Йотко Радославов Райков История Първи 2203013626 5.44 110.00
57 Александър Йонков Йосифов  История  Първи 2203011695 5.44 110.00
58 Гергана Галинова Григорова Педагогика на обучението по история и география Втори 2103011432 5.44 110.00
59 Иван Стойков Дражев  Педагогика на обучението по история и чужд език Втори 2103010706 5.43 110.00
60 Нелина Иванова Грозева География и икономика  Първи 2203014166 5.43 110.00
61 Ива Иванова Георгиева Педагогика на обучението по история и география  Четвърти 1903011117 5.42 110.00
62 Илиян Илиян Илиев  История Четвърти 1903011542 5.40 110.00
63 Кристина Светлозарова Доревска Педагогика на обучението по география и информационни технологии Първи 2203010840 5.40 110.00
64 Ивелина Бориславова Пенкова Спец: Регионално развитие и геоикономика Трети 2003010787 5.40 110.00
65 Явор Йорданов Христов Педагогика на обучението по история и информационни технологии Трети 2003010998 5.38 110.00
66 Георги Недков Недев Регионално развитие и геоикономика Четвърти 1903010295 5.36 110.00
67 Ангел Живков Панайотов История Първи 2203011422 5.33 110.00
68 Стефан Стойчев Вълканов История Четвърти 1903011543 5.33 110.00
69 Васил Христов Цонков История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието Първи 2203012556 5.33 110.00
70 Гизем Айдънова Аптикеримова Културен туризъм Първи 2203011988 5.33 110.00
71 Димитър Пламенов Георгиев Културен туризъм Първи 2203010744 5.33 110.00


Педагогически факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Димитър Кирилов Дикелов Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2105011489 9.56 110.00
2 Никол Владимирова Йорданова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105011286 7.76 110.00
3 Симона Николаева Кръстева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011203 7.57 110.00
4 Моника Младенова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011744 7.32 110.00
5 Кристина Димитрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005012948 7.28 110.00
6 Габриел Цветелинов Каракашев Педагогика на обучението по физическо възпитание Четвърти 1905011413 7.26 110.00
7 Теодора Мирославова Трифонова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105011407 7.20 110.00
8 Кристиян Стилиянов Главчовски Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2205011712 6.98 110.00
9 Кристиан Станиславов Хрелев  Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2105013263 6.88 110.00
10 Нели Руменова Иванова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2105010513 6.86 110.00
11 Таня Славова Танева  Социална педагогика Първи 2205012868 6.84 110.00
12 Цветелина Ангелова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205011690 6.70 110.00
13 Айгюл Ахмед Рашидова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011275 6.61 110.00
14 Виктор Милиянов Попов Педагогика на обучението по физическо възпитание Трети 2005011626 6.54 110.00
15 Десислава Пламенова Йорданова  Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105010640 6.51 110.00
16 Анита Пламенова Кръстева  Предучилищна педагогика и логопедия  Втори 2105010689 6.48 110.00
17 Росица Илиева Атанасова  Социална педагогика Трети 2005011804 6.47 110.00
18 Мария Тодорова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905010633 6.40 110.00
19 Ирена Георгиева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011512 6.29 110.00
20 Зорница Здравкова Гюмечева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005010907 6.27 110.00
21 Надежда Илиева Колева   Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010054 6.23 110.00
22 Елена Тихомирова Станева Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105013140 6.10 110.00
23 Симона Христова Николова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2105011365 6.01 110.00
24 Карина Цветелинова Цанкова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2105010648 5.94 110.00
25 ЕМИЛИЯ ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2205010890 5.92 110.00
26 Антони Яворов Огнянов  Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2105011268 5.88 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Авги Лазаро Лайлакиду  Социална педагогика  Четвърти 1905010544 6.00 125.00
2 Ани Руменова Димитрова Управление на образованието Първи 2205012296 6.00 125.00
3 Анна Валериева Цветкова  Социална педагогика  Четвърти 1905011446 6.00 125.00
4 Ася Атанасова Атанасова Социална педагогика Четвърти 1905012420 6.00 125.00
5 Валерия Иванова Йорданова Социална педагогика Трети 2005011494 6.00 125.00
6 Ванеса Иванова Дочева Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2005010830 6.00 125.00
7 Вилиана Цветелинова Владимирова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2205011202 6.00 125.00
8 Даниела Генчева Чонкова Предучилищна педагогика и логопедия Трети 2005011750 6.00 125.00
9 Деница Юлиянова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205013474 6.00 125.00
10 Десислава Николаева Рахнева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010909 6.00 125.00
11 Димана Великова Христова Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2205012264 6.00 125.00
12 Елица Стойчева Кръстева Социална педагогика Трети 2105014160 6.00 125.00
13 Живко Тодоров Желев Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2205014183 6.00 125.00
14 Ива Людмилова Янчева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1905010560 6.00 125.00
15 Ива Тихомирова Йорданова Социална педагогика Втори 2105010581 6.00 125.00
16 Ивелина Андреанова Атанасова  Социална педагогика  Четвърти 1905010516 6.00 125.00
17 Иво Сидеров Ицков Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2205014287 6.00 125.00
18 Ипек Синан Рушидова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205012392 6.00 125.00
19 Ирена Боянова Трайкова Педагогика на обучението по Музика Четвърти 1905013008 6.00 125.00
20 Ирина Руменова Атанасова  Педагогика на обучението по музика  Трети 2005011005 6.00 125.00
21 Кристина Станиславова Станкова Начална училищна педагогика с чужд език Четвърти 1905010554 6.00 125.00
22 Маргарита Генова Тимотеева Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205013472 6.00 125.00
23 Мариела Николаева Николова Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2205012781 6.00 125.00
24 Маринела Маринова Дочева Педагогика на обучението по музика  Четвърти 1905010392 6.00 125.00
25 Мария Димитрова Стефанова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2005010786 6.00 125.00
26 Мария Петрова Кръстева Педагогика на обучението по физическо възпитание Първи 2205011478 6.00 125.00
27 Мартин Кръстев Кръстев Педагогика на обучението по музика Първи 2205011707 6.00 125.00
28 Мила Ивайлова Димитрова Социална педагогика Втори 2105011300 6.00 125.00
29 Мирела Костадинова Костадинова Управление на образованието Първи 2205013321 6.00 125.00
30 Мирослава Дончева Дончева  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011178 6.00 125.00
31 Мирослава Спасова Найденова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205012235 6.00 125.00
32 Михаела Стефанова Тодорова  Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 2005011310 6.00 125.00
33 Невяна Славкова Славова  Предучилищна педагогика и логопедия Трети 2005010550 6.00 125.00
34 Николета Пламенова Цуцакова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010814 6.00 125.00
35 Петя Красимирова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105010764 6.00 125.00
36 Пламен Йорданов Йорданов Ръководство на музикални състави Първи 2205014504 6.00 125.00
37 Радостина Огнянова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011351 6.00 125.00
38 Ралица Георгиева Минкова Педагогика на обучението по музика Четвърти 1905010900 6.00 125.00
39 Светлана Янкова Великова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011108 6.00 125.00
40 Соня Ивова Хараламбева  Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности  Първи 2205013894 6.00 125.00
41 Станимира Димитрова Мартинова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011669 6.00 125.00
42 Стефани Ясенова Пенкова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905010563 6.00 125.00
43 Стоянка Иванова Ангелова Педагогика на обучението по физическо възпитание Трети 2105013262 6.00 125.00
44 Теди Мирославова Денчева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005010900 6.00 125.00
45 Цветелина Ивайлова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010686 6.00 125.00
46 Цветомир Рашков Василев Ръководството на музикални състави Първи 2205014734 6.00 125.00
47 Антонина Пламенова Иванова Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 2005010940 5.96 110.00
48 Данита Иванова Попова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011726 5.96 110.00
49 Ивелина Радославова Райкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2005010719 5.96 110.00
50 Мария Евгениева Андреева Предучилищна педагогика и логопедия Трети 2005011612 5.96 110.00
51 Роси Боянова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011068 5.96 110.00
52 Йоана Цонева Ковачева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011337 5.95 110.00
53 Никол Георгиева Дечева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011397 5.95 110.00
54 Николета Бончева Петкова Предучилищна педагогика и чужд език  Трети 2005011266 5.95 110.00
55 Светослава Найденова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905011168 5.95 110.00
56 Серай Алиман Алиман Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011208 5.95 110.00
57 Теодора Радостинова Евгениева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105011404 5.95 110.00
58 Людмил Деянов Кавлаков Педагогика на обучението по музика Трети 2005010655 5.94 110.00
59 Стела Руменова Георгиева  Социална педагогика  Четвърти 1905011288 5.94 110.00
60 Виктория Димитрова Дадова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010625 5.92 110.00
61 Габриела Георгиева Недева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010678 5.92 110.00
62 Памела Анатолиева Капитанова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010700 5.92 110.00
63 Александър Драгомиров Данов Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005010720 5.90 110.00
64 Василена Бориславова Белчева  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011621 5.90 110.00
65 Ивет Мартинова Иванова Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 2005010743 5.90 110.00
66 Магдалина Бориславова Нейкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010681 5.90 110.00
67 Петя Владимирова Грудева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011701 5.90 110.00
68 Пламена Досева Стойкова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011327 5.90 110.00
69 Виктория Пламенова Минчева Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205011089 5.89 110.00
70 Далия Цветанова Симеонова  Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205011567 5.89 110.00
71 Михаела Димитрова Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2205010700 5.89 110.00
72 Симона Севданова Златанова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205011912 5.89 110.00
73 Анелия Мирославова Бобева Социална педагогика Четвърти 1905011756 5.88 110.00
74 Валентина Каменова Макавеева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1905011414 5.88 110.00
75 Елеонора Лъчезарова Лозанова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1905010345 5.88 110.00
76 Магдалена Георгиева Георгиева  Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2005011018 5.88 110.00
77 Мариел Симеонов Иванов Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011532 5.88 110.00
78 Мария Костова Кашмерова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010762 5.88 110.00
79 Мерве Метинова Мустафова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2105010891 5.88 110.00
80 Миа Иванова Момъкова Педагогика на обучението по физическо възпитание Четвърти 1905010766 5.88 110.00
81 Ралица Тониева Тодорова  Предучилищна педагогика и логопедия  Първи 2205010937 5.88 110.00
82 Алисия Иванова Цветанова  Социална педагогика  Трети 2005011328 5.87 110.00
83 Вилимира Пламенова Райкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205012756 5.86 110.00
84 Габриела Николаева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005011220 5.86 110.00
85 Николета Пламенова Петкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205012404 5.86 110.00
86 Павлин Диянов Чалъков Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2205014182 5.86 110.00
87 Радостина Сашова Стоянова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105010369 5.86 110.00
88 ЮЛИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА Първи 2205012214 5.86 110.00
89 Моника Венциславова Христова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010732 5.83 110.00
90 Радослава Бориславова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2005011474 5.83 110.00
91 Екатерина Петрова Недялкова  Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905010342 5.82 110.00
92 Ивайло Калоянов Илиев Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905010460 5.82 110.00
93 Кристина Валериева Цонева  Начална училищна педагогика и чужд език  Четвърти 1905010369 5.82 110.00
94 Габриела Владимирова Лефтерова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011062 5.81 110.00
95 Цветелина Стилиянова Добрева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011403 5.81 110.00
96 Богомила Иванова Иванова  Социална педагогика  Трети 2005011873 5.80 110.00
97 Георги Красимиров Христов Социална педагогика  Трети 2005010915 5.80 110.00
98 Жения Бориславова Цонева  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1905011111 5.80 110.00
99 Глория Асенова Асенова  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005012815 5.79 110.00
100 Емилия Николаева Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010624 5.79 110.00
101 Ивайла Миткова Линкова  Спец: Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205011510 5.78 110.00
102 Карина Николаева Цвяткова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205011153 5.78 110.00
103 Марина Петрова Петрова  Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205011061 5.78 110.00
104 Сияна Георгиева Дрохлева Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205011252 5.78 110.00
105 Александър Росенов Козлев  Педагогика на обучението по музика  Четвърти 1905013413 5.76 110.00
106 Арзу Бюлянтова Исмаилова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010392 5.76 110.00
107 Божидара Любенова Бонева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905010424 5.76 110.00
108 Валерия Стилиянова Борисова  Социална педагогика  Четвърти 1905010268 5.76 110.00
109 Милена Минчева Минчева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1905010255 5.76 110.00
110 Ралица Ивелинова Димова Педагогика на обучението по музика Трети 2005010107 5.76 110.00
111 Цветелина Пламенова Манолова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010055 5.76 110.00
112 Елица Цветанова Доменикова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010529 5.75 110.00
113 Ралица Станиславова Йорданова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2205011658 5.75 110.00
114 Християна Асенова Асенова  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005012811 5.75 110.00
115 Цветомира Димитрова Борисова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2205010805 5.75 110.00
116 Светлозар Росенов Станев Педагогика на обучението по музика Втори 2105010192 5.74 110.00
117 Зафир Илиянов Маринов Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2105011198 5.73 110.00
118 Пламена Павлинова Иванова Начална училищна педагогика с чужд език Четвърти 1705020013 5.73 110.00
119 Цветалия Николаева Недялкова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905012587 5.73 110.00
120 Ана-Мария Петрова Томова  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1905010953 5.72 110.00
121 Марина Димитрова Иванова Предучилищна педагогика и логопедия Трети 2005010740 5.72 110.00
122 Полина Стелиянова Димитрова Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1905010743 5.72 110.00
123 Таня Тотева Тотева  Предучилищна педагогика и чужд език  Втори 2105011062 5.72 110.00
124 Анита Найденова Игнатова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011013 5.71 110.00
125 Анна-София Емилова Недкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005010660 5.71 110.00
126 Богомила Борисова Николова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011253 5.71 110.00
127 Мартин Пламенов Пенчев Социална педагогика Четвърти 1905010410 5.71 110.00
128 Мартина Кирилова Хаджиева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005012885 5.71 110.00
129 Николета Стоянова Бакова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205013285 5.71 110.00
130 Полина Светославова Савова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011216 5.71 110.00
131 Поля Димитрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011372 5.71 110.00
132 Светлана Димитрова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205013196 5.71 110.00
133 Стефани Светозарова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105010552 5.71 110.00
134 Теодора Тихомирова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011495 5.71 110.00
135 Поля Росенова Иванова Начална училищна педагогика и специална педагогика  Втори 2105010940 5.70 110.00
136 Силвия Дианова Димитрова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105011556 5.70 110.00
137 Валя Мариянова Минчева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905010556 5.68 110.00
138 Ивона Маринова Маринова Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 2005012766 5.68 110.00
139 Дария Гълабинова Мирчева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2105013247 5.67 110.00
140 Елис Хасанова Мустафова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1905011378 5.67 110.00
141 Йоана Николаева Цанова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105010984 5.67 110.00
142 Мира Цветанова Пондева Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2105011234 5.67 110.00
143 Симона Иванова Горанова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205011428 5.67 110.00
144 Стилияна Николаева Пенчева Начална училищна педагогика с чужд език Първи 2205011512 5.67 110.00
145 Деница Диянова Москова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005012801 5.67 110.00
146 Диляна Ивайлова Дамянова  Начална училищна педагогика с чужд език  Втори 2105010484 5.65 110.00
147 Зорница Димова Костова Педагогика на обучението по физическо възпитание Четвърти 1905012141 5.65 110.00
148 Симона Димитрова Москова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2105011233 5.65 110.00
149 Теодора Пламенова Божкова Педагогика на обучението по музика  Четвърти 1905013394 5.65 110.00
150 Маноела Станимир Георгиева  Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 2005010773 5.64 110.00
151 Велислав Каменов Цанков Педагогика на обучението по физическо възпитание Трети 2005011343 5.63 110.00
152 Калия Веселинова Окова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2205011361 5.63 110.00
153 Мария Анатолиева Личева Социална педагогика Първи 2205011484 5.63 110.00
154 Антония Ивайлова Димитрова  Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005011286 5.62 110.00
155 Елена Николаева Велинова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105011843 5.62 110.00
156 Мария Христова Добрева Начална училищна педагогика с чужд език Трети 2005010676 5.62 110.00
157 Никол Георгиева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010542 5.62 110.00
158 Боряна Иванова Боянова  Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105010368 5.60 110.00
159 Любомира Георгиева Узунова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105010999 5.60 110.00
160 Петя Генчева Ганева  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1905011742 5.60 110.00
161 Преслава Иванова Димитрова Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2105011531 5.60 110.00
162 Роселина Росенова Христова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905011166 5.59 110.00
163 Мария-Полина Миленова Минчева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2005011378 5.58 110.00
164 Александра Тодорова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010856 5.57 110.00
165 Деяна Пламенова Кятина Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010951 5.57 110.00
166 Тереза Тодорова Цачева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905010553 5.57 110.00
167 Мадлен Пламенова Петкова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205010767 5.56 110.00
168 Павлина Костадинова Лазарова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1905010220 5.56 110.00
169 Десислава Цветанова Цанкова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105010935 5.55 110.00
170 Ралица Ивайлова Викторова Начална училищна педагогика с чужд език  Четвърти 1905011248 5.55 110.00
171 Мая Пенчева Сиракова Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2005010935 5.54 110.00
172 Детелина Детелинова Лилова Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2105011019 5.53 110.00
173 Биляна Станимирова Крумова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105011202 5.52 110.00
174 Вилия Каменова Спасовска Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010808 5.52 110.00
175 Любомила Любенова Каракашева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905010430 5.52 110.00
176 Мариела Георгиева Тодорова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2105010298 5.50 110.00
177 Марияна Миленова Димитрова  Предучилищна педагогика и логопедия  Първи 2205011160 5.50 110.00
178 Рени Бисерова Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005012870 5.50 110.00
179 Румяна Красимирова Кънева  Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2205011747 5.50 110.00
180 Евелина Николова Христова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1905010739 5.48 110.00
181 Ивиана Дениславова Тодорова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105010783 5.48 110.00
182 Мария Цветанова Ибова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005011048 5.48 110.00
183 Симона Валентинова Колева  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1905010690 5.48 110.00
184 Янка Йорданова Димитрова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1905010715 5.48 110.00
185 Димитър Венелинов Димитров Педагогика на обучение по физическо възпитание Втори 2105010091 5.47 110.00
186 Мариана  Иванова Митева  Начална педагогика и английски език Четвърти 1905011196 5.45 110.00
187 Венцислав Валериев Миленов Педагогика на обучението по физическо възпитание Трети 2005011565 5.44 110.00
188 Екатерина Миленова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205010864 5.44 110.00
189 Ивелина Росенова Андреева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205010788 5.44 110.00
190 Мартина Ивайлова Димитрова Спец.: Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205010728 5.44 110.00
191 Александрия Иванова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105011392 5.43 110.00
192 Диляна Пламенова Димитрова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1905011496 5.43 110.00
193 Мария Цветанова Дойчинова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010842 5.43 110.00


Православен богословски факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Николай Мирославов Йонков  Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Първи 2201013808 6.88 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Иван Кънчев Султанов Теология Първи 2201014346 6.00 125.00
2 Катя Христова Стойчева Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Трети 2001011586 6.00 125.00
3 Станислав Иванов Савов Теология Втори 2101013638 5.89 110.00
4 Иван Събев Събев  Теология  Трети 2001013236 5.88 110.00
5 Мирослав Емилов Иванов Теология Трети 2001013059 5.82 110.00
6 Венелин Михайлов Асланов Теология Първи 2201014752 5.80 110.00
7 Стефан Иванов Сталев Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Четвърти 1901010235 5.78 110.00
8 Росен Митков Димитров  Теология  Втори 2101011638 5.61 110.00
9 РОСЕН ПЛАМЕНОВ НЕЧОВ Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Четвърти 1901011120 5.61 110.00
10 Никола Божидаров Димитров Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Втори 2101011466 5.38 110.00
11 Милчо Стефанов Милев Теология Трети 2001012986 5.35 110.00
12 Десислава Срацимирова Димитрова  Църковни изкуства - иконопис , стенопис , дърворезба Първи 2201011263 5.00 110.00
13 Петър Иванов Иванов Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Първи 2201010620 5.00 110.00


Стопански факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Еманоела Емилова Николаева Финанси Четвърти 1906010927 8.41 110.00
2 Вероника Иванова Маринова Публична администрация Трети 2006011700 8.39 110.00
3 Мима Христова Анастасова Финанси Четвърти 1906011399 7.64 110.00
4 Петя Анатолиева Събева Публична администрация Втори 2106010523 7.47 110.00
5 Виктория Миленова Бижева Предприемачество в социалната сфера  Трети 2006011038 7.35 110.00
6 Даниел Павлов Генчев Маркетинг Първи 2206011969 7.11 110.00
7 Радостин Атанасов Сидеров Предприемачество в социалната сфера Трети 2006013181 7.02 110.00
8 Виктория Димитрова Василева Счетоводство и контрол  Трети 2006010530 7.02 110.00
9 Габриел Пламенов Атанасов  Социални дейности Трети 2006011373 6.97 110.00
10 Гергана Кирилова Георгиева  Финанси  Трети 2006011819 6.96 110.00
11 Карина Николаева Семова Маркетинг  Втори 2106010659 6.89 110.00
12 Радослав Цветославов Цонев Стопанско управление Първи 2206011466 6.81 110.00
13 Борислава Бисерова Лазарова Финанси Четвърти 1906010800 6.81 110.00
14 Нела Христова Анастасова Стопанско управление  Трети 2006011555 6.54 110.00
15 Памела Пенчева Христова Социални дейности Трети 2006011655 6.43 110.00
16 Хрисиана Емилиянова Вангелова Публична администрация Трети 2006012018 6.29 110.00
17 Мартин Йонков Панайотов Маркетинг Втори 2106011429 6.14 110.00
18 Ралица Антонова Василева  Финанси  Втори 2106011330 6.01 110.00
19 Сандра Георгиева Георгиева Публична администрация Трети 2006011932 5.99 110.00
20 Радина Росенова Дончева  Стопанско управление  Трети 2006012047 5.88 110.00
21 Ренета Димитрова Мицова  Публична администрация  Втори 2106010564 5.86 110.00
22 Антония Зоева Евгениева  Стопанско управление  Трети 2006011998 5.83 110.00
23 Ростислав Георгиев Младенов Маркетинг Първи 2206011674 5.70 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Анелия Христова Филипова Публична администрация Първи 2206012010 6.00 125.00
2 Биляна Бориславова Иванова Международни икономически отношения Втори 2106010470 6.00 125.00
3 Венелина Билянова Колева Международни икономически отношения Четвърти 1906011152 6.00 125.00
4 Георги Деков Деков Международни икономически отношения Втори 2106011376 6.00 125.00
5 Мария Петрова Иванова Международни икономически отношения Четвърти 1906011662 6.00 125.00
6 Никол Венциславова Борисова Стопанско управление Четвърти 1906010359 6.00 125.00
7 Стиляна Спасова Ралчевска Стопанско управление Четвърти 1906011130 6.00 125.00
8 Дорина Йорданова Тодорова  Стопанско управление  Втори 2106010975 5.92 110.00
9 Магдалина Бисерова Цветанова Финанси Трети 2006012733 5.92 110.00
10 Йоана Цветелинова Петрова Предприемачество в социалната сфера Втори 2106011243 5.86 110.00
11 Кристианна Николаева Николаева Публична администрация Трети 2006011326 5.86 110.00
12 Петър Драгомиров Драганов Международни икономически отношения Четвърти 1906010663 5.86 110.00
13 Ана-Мария Емилова Атанасова Маркетинг Втори 2106011207 5.85 110.00
14 Даниел Валентинов Киров Маркетинг Втори 2106013205 5.85 110.00
15 Димитър Миленов Тодоров  Публична администрация  Първи 2206013228 5.83 110.00
16 Златена Андреева Влайчева Публична администрация Първи 2206011003 5.83 110.00
17 Мартин Мирославов Андреев Стопанско управление Първи 2206010876 5.83 110.00
18 Петър Росев Томов Счетоводство и контрол Четвърти 1906010388 5.83 110.00
19 Стефани Лъчезарова Делчева Стопанско управление Четвърти 1906012202 5.83 110.00
20 Деница Миленова Неделчева Финанси Първи 2206010829 5.80 110.00
21 Калоян Цветанов Кръстев  Маркетинг Първи 2206011056 5.80 110.00
22 Камелия Валентинова Къндева Финанси Първи 2206011671 5.80 110.00
23 Никола Чавдаров Атанасов Маркетинг Първи 2206011687 5.80 110.00
24 Десислава Димитрова Димитрова Счетоводство и контрол Втори 2106010939 5.75 110.00
25 Десислава Станиславова Филева Счетоводство и контрол Втори 2106011873 5.75 110.00
26 Елеонора Бориславова Борисова Счетоводство и контрол Втори 2106010303 5.75 110.00
27 Цветелина Емилова Младенова Стопанско управление Четвърти 1906010825 5.75 110.00
28 Рафаела Миленова Василева Счетоводство и контрол Трети 2006011256 5.73 110.00
29 Атие Абдурахман Терзи  Международни икономически отношения  Втори 2106011066 5.71 110.00
30 Марта Стоичкова Стоичкова Публична администрация Трети 2006012073 5.71 110.00
31 Десислава Илиянова Цветанова Стопанско управление Втори 2106010784 5.69 110.00
32 Ваня Стоянова Димитрова Стопанско управление Първи 2206011477 5.67 110.00
33 Евгения Каменова Бонева  Публична администрация  Първи 2206012873 5.67 110.00
34 Маруся Руменова Васкова  Публична администрация  Първи 2206011452 5.67 110.00
35 Николай Иванов Иванов Финанси Втори 2106011678 5.67 110.00
36 Сузан Щерьова Огнянова Финанси Втори 2106010985 5.67 110.00
37 Цветелина Генадиева Петрова  Публична администрация  Първи 2206013143 5.67 110.00
38 Виолета Красимирова Ковачева Публична администрация Трети 2006011831 5.64 110.00
39 Адриан Сохейлов Мотахар Маркетинг Четвърти 1906010537 5.62 110.00
40 Теодора Венциславова Тодорова Маркетинг Втори 2106011846 5.62 110.00
41 Кирил Димитров Панев  Финанси Първи 2206010909 5.60 110.00
42 Христина Вангелова Николова Маркетинг  Първи 2206011558 5.60 110.00
43 Дария Боянова Тодорова Финанси Втори 2106010795 5.58 110.00
44 Деница Господинова Атанасова Счетоводство и контрол Втори 2106011611 5.58 110.00
45 Десислава Динкова Атанасова Счетоводство и контрол Четвърти 1906011546 5.58 110.00
46 Инджи Иззет Карамустафа Финанси Трети 2006012725 5.58 110.00
47 Деница Данаилова Петкова Международни икономически отношения Втори 2106010533 5.57 110.00
48 Василена Петкова Иванова Маркетинг Втори 2106010174 5.54 110.00
49 Наталия Георгиева Винева  Маркетинг  Трети 2006011247 5.54 110.00
50 Александър Христов Кюркчиев Международни икономически отношения  Четвърти 1906011390 5.50 110.00
51 Десислава Стоянова Атанасова Предприемачество в социалната сфера Първи 2206013733 5.50 110.00
52 Елиф Ертанова Юсуфова Публична администрация  Първи 2206010942 5.50 110.00
53 Лидия Венелинова Ангелова Стопанско управление Първи 2206011681 5.50 110.00
54 Виктор Ивайлов Иванов  Маркетинг Втори 2206010309 5.46 110.00
55 Мейда Илджанова Фикриева Финанси Четвърти 1906010362 5.46 110.00
56 Пламена Милкова Павлова Финанси  Четвърти 1906011832 5.46 110.00
57 Стефан Минков Банчев Маркетинг  Трети 2006010816 5.46 110.00
58 Тодор Анчев Киров Маркетинг Трети 2006011801 5.46 110.00
59 Мелиса Хюсеинова Ахмедова  Международни икономически отношения Втори 2106011787 5.43 110.00
60 Сияна Петкова Димитрова Международни икономически отношения Трети 2006010636 5.40 110.00
61 Женя Венциславова Жекова Предприемачество в социалната сфера Втори 2106010472 5.36 110.00
62 Калин Мончев Николов Международни икономически отношения Четвърти 1906011107 5.36 110.00
63 Станислава Петрова Коцева Международни икономически отношения  Втори 2106010713 5.36 110.00


Факултет "Математика и информатика"

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Мариела Силвиева Атанасова Информационно брокерство и дигитални медии Трети 2009013156 7.74 110.00
2 Боряна Калинова Боянова Софтуерно инженерство Трети 2009011363 7.25 110.00
3 Стефан Атанасов Симеонов Софтуерно инженерство Втори 2109010585 6.67 110.00
4 Александър Валериев Гайдарски Софтуерно инженерство Втори 2109011353 6.66 110.00
5 Иван Николаев Колев Софтуерно инженерство Втори 2109011030 6.65 110.00
6 Радослав Цанков Цанков Софтуерно инженерство Трети 2009011415 6.53 110.00
7 Антоанета Димчова Цветанова Компютърни науки Четвърти 1909010521 6.24 110.00
8 Цветомир Велинов Тодоров Информатика Трети 2009011299 6.00 110.00
9 Марин Йорданов Антонов Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2109010245 5.85 110.00
10 Калоян Стефанов Цонев Софтуерно инженерство Втори 2109011702 5.83 110.00
11 Иван Костов Иванов Софтуерно инженерство Втори 2109011034 5.71 110.00
12 Тодор Стефанов Георгиев Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 2009010626 5.49 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Александър Спасов Казаков Софтуерно инженерство Трети 2009010567 6.00 125.00
2 Александър Юриев Капра  Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209013133 6.00 125.00
3 Божидар Мирославов Пенчев Софтуерно инженерство Първи 2209011516 6.00 125.00
4 Васил Павлов Ангелов Софтуерно инженерство Втори 2109010597 6.00 125.00
5 Виктор Иванов Георгиев Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2209011383 6.00 125.00
6 Гергана Колева Колева Софтуерно инженерство Първи 2209011791 6.00 125.00
7 Дарина Димитрова Василева Софтуерно инженерство Първи 2209011769 6.00 125.00
8 Дария Иванова Иванова Софтуерно инженерство Трети 2009011741 6.00 125.00
9 Емил Тодоров Станчев Софтуерно инженерство  Първи 2209011107 6.00 125.00
10 Йоанна Радкова Ценкова Информационно брокерство и дигитални медии Четвърти 1909010565 6.00 125.00
11 Камелия Мирославова Маринова Технологии за обучение по математика и информатика Първи 2209012718 6.00 125.00
12 Кристофър-Александър Христов Петров Софтуерно инженерство Първи 2209011574 6.00 125.00
13 Мария Георгиева Джурова Технологии за обучение по математика и информатика Първи 2209012652 6.00 125.00
14 Мартин Николаев Недев Технологии за обучение по математика и информатика Първи 2209012502 6.00 125.00
15 Мирослава Красимирова Пенева Компютърни науки Първи 2209011272 6.00 125.00
16 Михаел Красимиров Николов Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209013134 6.00 125.00
17 Цветелина Мариянова Башлийска Технологии за обучение по математика и информатика Първи 2209014498 6.00 125.00
18 Християн Диянов Димитров Софтуерно инженерство Четвърти 1909010625 5.93 110.00
19 Десислава Генадиева Николова Софтуерно инженерство Трети 2009010617 5.92 110.00
20 Станислав Тодоров Станчев Софтуерно инженерство Трети 2009010549 5.92 110.00
21 Борислав Стоянов Василев Компютърни науки Втори 2109010863 5.87 110.00
22 Светослава Ивова Минкова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 2009010667 5.87 110.00
23 Теодора Стоянова Тодорова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 2009011364 5.87 110.00
24 Валентин Маринов Колев Софтуерно Инженерство Четвърти 1909010411 5.86 110.00
25 Габриел Веселинов Петков Софтуерно инженерство Четвърти 1909010562 5.86 110.00
26 Пламенна Викторова Петрова Софтуерно инженерство Четвърти 1909011132 5.86 110.00
27 Петьо Светославов Статев Софтуерно инженерство Трети 2009011881 5.85 110.00
28 Ива Тодорова Илиева Компютърни науки Първи 2209013787 5.83 110.00
29 Мирела Николаева Костова Педагогика на обучението по математика и информатика. Четвърти 1909010571 5.82 110.00
30 Ивайло Ангелов Иванов педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2109010672 5.81 110.00
31 Даниел Димитров Радев Информатика  Четвърти 1909011635 5.80 110.00
32 Преслав Петков Илиев Софтуерно инженерство Първи 2209011504 5.80 110.00
33 Преслава Георгиева Дацова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 2009010905 5.80 110.00
34 Преслава Николаева Иванова Уеб технологии и разработване на софтуер  Първи 2209014852 5.80 110.00
35 Ралица Младенова Младенова Софтуерно инженерство Първи 2209010684 5.80 110.00
36 Стилиян Димитров Николов Софтуерно инженерство Първи 2209011859 5.80 110.00
37 Набила Мохамадбакер Сарвари Софтуерно инженерство Четвърти 1909011451 5.79 110.00
38 Петьо Свиленов Петков Софтуерно инженерство Трети 2009011738 5.77 110.00
39 Деница Стефкова Димова Информатика Четвърти 1909011771 5.73 110.00
40 Ивелин Яворов Иванов Информатика Четвърти 1909010176 5.73 110.00
41 Ирен Красимирова Илиева Информационно брокерство и дигитални медии Втори 2109010383 5.73 110.00
42 Мирослава Светославова Коева Информационно брокерство и дигитални медии Трети 2009012737 5.73 110.00
43  Дженифър Таеба Сарвари  Софтуерно инженерство  Четвърти 1909011729 5.71 110.00
44 Даниел Илиев Илиев Софтуерно Инженерство Четвърти 1909011203 5.71 110.00
45 Дияна Рускова Русева  Информационно брокерство и дигитални медии  Първи 2209010827 5.71 110.00
46 Магдалена Светлозарова Пенева Информационно брокерство и дигитални медии Първи 2209011167 5.71 110.00
47 Мартин Миленов Калонкин Софтуерно инженерство Четвърти 1909011513 5.71 110.00
48 Мартин Тихомиров Тодоров Софтуерно инженерство Четвърти 1909011223 5.71 110.00
49 Мартина Христова Душева Информатика Втори 2109010469 5.71 110.00
50 Петко Насков Атанасов Инфорамционно брокерство и дигитални медии Четвърти 1909011065 5.71 110.00
51 Христослав Лъчезаров Захариев Софтуерно инженерство Четвърти 1909011457 5.71 110.00
52 Веселин Мирославов Денчев Софтуерно инженерство Трети 2009011464 5.69 110.00
53 Владислав Панайотов Панайотов Софтуерно инженерство Трети 2009010691 5.69 110.00
54 Александър Николов Пеев Софтуерно инженерство Четвърти 1909010547 5.64 110.00
55 Петър Кънчев Тодоров Софтуерно инженерство Четвърти 1909010172 5.64 110.00
56 Тодор Руменов Петров Софтуерно инженерство Втори 2109011568 5.64 110.00
57 Алекси Алексиев Иванов Педагогика на обучението по математика и информатика  Втори 2109010743 5.63 110.00
58 Адриана Пламенова Райкова Софтуерно инженерство Първи 2209011486 5.60 110.00
59 Александра Георгиева Койчева Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209013014 5.60 110.00
60 Ивелин Евгениев Николов Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209014647 5.60 110.00
61 Кристина Василева Николова Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209014729 5.60 110.00
62 Никол Емилова Илиева Технологии за обучение по математика и информатика  Първи 2209012429 5.60 110.00
63 Нина Чавдарова Фичева  Информационно брокерство и дигитални медии  Втори 2109011565 5.60 110.00
64 Денислав Стефанов Илиев Софтуерно инженерство Втори 2109011389 5.57 110.00
65 Цветина Пламенова Бельовска Информационно брокерство и дигитални медии Първи 2209011588 5.57 110.00
66 Николай Пламенов Николаев Софтуерно инженерство Трети 2009011658 5.54 110.00
67 Цветомира Венкова Долчинкова Компютърни науки Трети 2009011034 5.54 110.00
68 Янка Петрова Доменикова Софтуерно инженерство Трети 2009011275 5.54 110.00
69 Калина Ивайлова Жекова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2109011063 5.50 110.00
70 Пламена Даниелова Дойнова Информатика Трети 2009010610 5.50 110.00
71 Томислав Тодоров Христов Компютърни науки Първи 2209010905 5.50 110.00
72 Паола Антонова Георгиева  Педагогика на обучението по математика и информатика  Четвърти 1909011691 5.47 110.00
73 Ванеса Светославова Тотева Информационно брокерство и дигитални медии Първи 2209011575 5.43 110.00
74 Евсин Шенолов Хасанов Софтуерно инженерство Четвърти 1909010370 5.43 110.00
75 Иван Георгиев Велчев Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2209010866 5.43 110.00
76 Станислав Валентинов Темелков Софтуерно инженерство Четвърти 1909010749 5.43 110.00


Факултет по изобразително изкуство

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Беатрис Елинова Балевска  Изящни изкуства - Стенопис Четвърти 1904011165 6.93 110.00
2 Габриела Иванова Иванова Изящни изкуства - Рисуване и интермедия Четвърти 1904011355 6.68 110.00
3 Алекс Христианова Панова Изящни изкуства - Стенопис Четвърти 1904010685 6.59 110.00
4 Евгени Недков Йовчев Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204011543 6.50 110.00
5 Капка Володя Маринова  Интерактивен дизайн и компютърни игри Втори 2104011399 6.28 110.00
6 Ивайло Владимиров Василев  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204011514 6.28 110.00
7 Милица Ивайлова Бурова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1904011253 5.93 110.00
8 Марина Димитрова Станева Изящни изкуства - Живопис Втори 2104010244 5.66 110.00
9 Марина Драгомирова Панова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Трети 2004011888 5.54 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Вълчо Трифонов Вълчев Изящни изкуства - Живопис Първи 2204012785 6.00 125.00
2 Деница Драгомирова Боянова  Изящни изкуства-Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204011506 6.00 125.00
3 Добромира Генчева Димитрова Терапевтични практики чрез изобразително изкуство Първи 2204013201 6.00 125.00
4 Ивана Лъчезарова Иванова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2204011180 6.00 125.00
5 Мария Бориславова Василева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2204013320 6.00 125.00
6 Свилена Тодорова Донева Визуални изследвания Първи 2204011622 6.00 125.00
7 Селен Маринова Петкова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204012968 6.00 125.00
8 Стела Манчева Караилиева Рисуване и интермедия Първи 2204011480 6.00 125.00
9 Момчил Емилов Енчев Визуални изследвания  Втори 2104010489 5.95 110.00
10 Мария Пламенова Белчева Изящни изкуства- Стенопис Четвърти 1904011096 5.94 110.00
11 Андреа Дилянова Атанасова Изящни изкуства - Графика Втори 2104011252 5.89 110.00
12 Теодора Константинова Маринова Изящни изкуства - Живопис Четвърти 1904011189 5.89 110.00
13 Яница Валентинова Димитрова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Трети 2004013175 5.89 110.00
14 Антоанета Петкова Тонева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Четвърти 1904010499 5.88 110.00
15 Иванина Здравкова Димитрова Визуални изследвания Първи 2204011191 5.88 110.00
16 Лилия Крисмирова Кунева  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1904011129 5.88 110.00
17 Теодора Цветославова Георгиева  Изящни изкуства - Живопис  Първи 2204011457 5.88 110.00
18 Дарена Християнова Захариева  Изящни изкуства- Графика Четвърти 1904011091 5.87 110.00
19 Боряна Делянова Генкова Интерактивен дизайн и компютърни игри Трети 2004011314 5.82 110.00
20 Преслава Емилова Тодорова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации  Трети 2004011716 5.81 110.00
21 Мая Емилиянова Йорданова Изящни изкуства - Графика Четвърти 1904011296 5.80 110.00
22 Адриан Светославов Косев Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2104011195 5.79 110.00
23 Анастасия Нейкова Иванова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2104011624 5.79 110.00
24 Габриела Димитрова Димова  Визуални изследвания Трети 2004011905 5.76 110.00
25 АННА-МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ТОНКОВА Изящни изкуства - Стенопис Първи 2204011448 5.75 110.00
26 Даниела Христова Христова Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204011435 5.75 110.00
27 Ирина Веселинова Маркова Интерактивен дизайн и компютърни игри Първи 2204011447 5.75 110.00
28 Китана Максимова Гигова Интерактивен дизайн и компютърни игри Първи 2204011620 5.75 110.00
29 Стефан Ивайлов Василев Визуални изследвания Първи 2204011864 5.75 110.00
30 Ана Георгиева Илиева Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2104011907 5.74 110.00
31 Мариана Божидарова Димитрова Визуални изследвания  Втори 2104010488 5.74 110.00
32 Борислава Тодорова Борисова  Педагогика на обучението по изобразително изкуство  Втори 2104011769 5.70 110.00
33 Биляна Емилова Димитрова  Графичен дизайн и визуални комуникации  Четвърти 2004012928 5.67 110.00
34 Елеонора Галинова Ганчева Изящни изкуства - Стенопис Втори 2104011456 5.67 110.00
35 Ергюл Ердинч Ахмедова Изящни изкуства - Стенопис Трети 2004011089 5.64 110.00
36 Георги Стефанов Бумбаров  Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2104011693 5.63 110.00
37 Ивелин Маринов Димитров  Графичен дизайн и визуални комуникации  Първи 2204011676 5.63 110.00
38 Рада Андреева Дончева Рисуване и интермедия Първи 2204011483 5.63 110.00
39 РИЛКА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА Визуални изследвания  Първи 2204011770 5.63 110.00
40 Светлана Павлинова Слободанова Изящни изкуства - Стенопис Първи 2204012546 5.63 110.00
41 Сияна Стоянова Цековска  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204011474 5.63 110.00
42 Илина Калин Титкова Изящни изкуства - Рисуване и интермедия Втори 2104011228 5.61 110.00
43 Габриела Пламенова Стефанова Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1904011252 5.58 110.00
44 Кристияна Руменова Митева Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1904011089 5.54 110.00
45 Александра Валентинова Христова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2104011536 5.53 110.00
46 Силвия Григориева Иванова  Изящни изкуства - Стенопис Втори 2104013053 5.53 110.00
47 Станимир Дончев Станев Интерактивен дизайн и компютърни игри Трети 2004011556 5.53 110.00


Филологически факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Ива Георгиева Симеонова Английска филология Четвърти 1902010585 10.54 110.00
2 Ванеса Станимирова Христова Педагогика на обучението по български език и история Втори 2102011478 7.66 110.00
3 Габриела Данчева Луканова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010388 7.09 110.00
4 Станислав Петров Иванов Английска филология Трети 2102013162 7.03 110.00
5 Нелита Венелинова Жекова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 2002011774 6.95 110.00
6 Мира Ангелова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Четвърти 2002012863 6.94 110.00
7 Толга Танжур Исметов Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Втори 2102011216 6.85 110.00
8 Гергана Веселинова Дачкова Английска филология Четвърти 1902010467 6.79 110.00
9 Боряна Ивова Иванова Английска филология Трети 2002011508 6.67 110.00
10 Румяна Красимирова Лефтерова Германистика Трети 2002011050 6.58 110.00
11 Мила Преславова Цветанова Приложна лингвистика. Два чужди езика (немски и английски) с бизнес комуникации. Първи 2202014342 6.32 110.00
12 Даниела Михайлова Михова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902011257 6.28 110.00
13 Пламена Светославова Георгиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1902010341 6.27 110.00
14 Ебру Сами Исмаилова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 2002012735 6.23 110.00
15 Сибел Махмудова Ахмедова Английска филология Четвърти 1902010901 6.21 110.00
16 Добромира Ивайлова Димитрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 2002010607 6.10 110.00
17 Мартина Цветанова Евтимова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1902011540 6.03 110.00
18 Виктория Георгиева Стоянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 2002011987 5.97 110.00
19 Киара Ивелинова Иванова  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010450 5.92 110.00
20 Златомира Христова Карагеоргиева Приложна лингвистика (два чужди езика)  Първи 2202011363 5.91 110.00
21 Женя Иванова Великова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 2002010924 5.90 110.00
22 Пламена Недкова Терзийска Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1902011637 5.80 110.00
23 Славена Любомирова Аврамова Русистика Втори 2102011694 5.80 110.00
24 Габриела Димитрова Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002010986 5.74 110.00
25 Беатрис Мирославова Аргирова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 2002010555 5.72 110.00
26 Красимир Иванов Георгиев Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202010433 5.68 110.00
27 Емона Иванова Стоилова Българска филология Трети 2002010848 5.68 110.00
28 Радослава Валентинова Генова Българска филология Първи 2202013858 5.68 110.00
29 Лия Владимирова Байдакова Журналистика Първи 2202012061 5.62 110.00
30 Михаил Стелиянов Кралев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2202013000 5.57 110.00
31 Николина Нейчева Гюмюшева Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Трети 2002011732 5.43 110.00
32 Стефани Мирославова Аргирова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 2002010551 5.40 110.00
33 Стефан Петров Христов Журналистика Трети 2002011233 5.35 110.00
34 Румяна Иванова Иванова Българска филология Втори 2102013346 4.44 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Анастасия Острова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102011023 6.00 125.00
2 Божидар Миленов Божков Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202011907 6.00 125.00
3 Валерия Димитрова Кюркчиева  Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202011026 6.00 125.00
4 Весела Йорданова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010870 6.00 125.00
5 Виктория Ивайлова Маринова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202011170 6.00 125.00
6 Виолина Николаева Минковска  Английска филология Първи 2202011429 6.00 125.00
7 Владимир Добрев Стефанов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010830 6.00 125.00
8 Дарена Стефанова Хачерян Педагогика на обучението по български език и география Първи 2202011781 6.00 125.00
9 Дарина Антонова Ганчева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202011096 6.00 125.00
10 Денислав Драгомиров Димитров Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102011452 6.00 125.00
11 Десислава Диянова Колева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Първи 2202011463 6.00 125.00
12 Димитрия Георгиева Калинова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202011579 6.00 125.00
13 Дуйгу Аббаз Вели Германистика Първи 2202010680 6.00 125.00
14 Ивелина Стоянова Тодорова  Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2202011496 6.00 125.00
15 Ирен Добромирова Валачева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202011490 6.00 125.00
16 Кристиан Красимиров Маринов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010547 6.00 125.00
17 Лияна Радостинова Тодорова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Първи 2202011962 6.00 125.00
18 Марин Труфчев Труфчев Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002011281 6.00 125.00
19 Мартин Валентинов Антонов Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202011464 6.00 125.00
20 Мартина Александрова Славкова  Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202010464 6.00 125.00
21 Никита Николаева Николова Английска филология Втори 2102010678 6.00 125.00
22 Николета Маринова Маринова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202010798 6.00 125.00
23 Петя Миленова Тодорова Журналистика Първи 2202010852 6.00 125.00
24 Преслав Даниел Иванов Английска филология Трети 2002011377 6.00 125.00
25 Силвия Павлова Павлова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102010445 6.00 125.00
26 Теодора Станимирова Тодорова Журналистика Трети 2002011864 6.00 125.00
27 Тина Христова Митева Българска филология  Трети 2002010525 6.00 125.00
28 Андон Николаев Иванов Педагогика на обучението по български език и история  Четвърти 1902011090 5.95 110.00
29 Таня Стилиянова Станкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 2002011232 5.95 110.00
30 Айджан Риджан Касимова Журналистика Втори 2102010787 5.94 110.00
31 Кристиян Иво Георгиев  Журналистика  Втори 2102011620 5.94 110.00
32 Мартина Георгиева Милева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802010903 5.94 110.00
33 Панко Иванов Монев Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902010492 5.94 110.00
34 Ралица Йорданова Бренан Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1902010297 5.94 110.00
35 Виктория Василева Стоянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2102010518 5.93 110.00
36 Гергана Мирославова Стоянова  Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102010543 5.93 110.00
37 Донна Живкова Стоянова  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010797 5.93 110.00
38 Симона Тихомирова Тодорова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102011523 5.93 110.00
39 Алексия Велиславова Атанасова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102011378 5.92 110.00
40 Борислав Нинов Маринов Германистика Втори 2102010970 5.92 110.00
41 Дорина Руменова Петкова Българска филология Втори 2102010592 5.92 110.00
42 Преслава Пламенова Куртева Българска филология Втори 2102010594 5.92 110.00
43 Свилена Диянова Аджамова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102011502 5.92 110.00
44 Симеон Мариянов Бояджиев Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102010636 5.92 110.00
45 Ива Пламенова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1902010534 5.89 110.00
46 Камелия Андрианова Делянова  Журналистика  Втори 2102013394 5.88 110.00
47 Мариус Росенов Добрев  Педагогика на обучението по български език и история  Първи 2202010358 5.88 110.00
48 Пролетина Стоянова Гяурова  Журналистика Втори 2102010725 5.88 110.00
49 Теодора Тодорова Кремова Журналистика Четвърти 1902011326 5.87 110.00
50  Рени Панайотова Стоянова  Приложна лингвистика. Два чужди с международни отношения  Втори 2102011454 5.86 110.00
51 Виктория Евгениева Чолакова Английска филология Втори 2102011371 5.86 110.00
52 Дуйгу Кенан Айри Английска филология Трети 2002011670 5.86 110.00
53 Милко Веселинов Кирилов Английска филология Втори 2102011346 5.86 110.00
54 Ния Светлозарова Иванова Английска филология Втори 2102011479 5.86 110.00
55 Симона Атанасова Ненкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102010017 5.86 110.00
56 Християна Христова Бакалова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2102010866 5.86 110.00
57 Рая Мирославова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102010546 5.85 110.00
58 Стефани Димитрова Шопова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102011398 5.85 110.00
59 Стилиян Светославов Илиев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010704 5.85 110.00
60 Хелин Аднянова Велиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102011551 5.85 110.00
61 Даниела Ивова Николова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002011126 5.84 110.00
62 София Мирославова Маринчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002011282 5.84 110.00
63 Айше Мехмедова Бичкова Педагогика на обучението по български език и чужд език Четвърти 1902011463 5.83 110.00
64 Лора Дианова Драгова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1902011295 5.83 110.00
65 Симона Цветелинова Стефанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902010748 5.83 110.00
66 Шинлу Гуо Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902010634 5.83 110.00
67 Белослава Емилова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902010501 5.82 110.00
68 Георги Людмилов Йорданов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Четвърти 1902010511 5.82 110.00
69 Йордан Стоянов Стоянов Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 2002010658 5.82 110.00
70 Александра Серьожева Герджикова Дигитална култура: език, литература, комуникация Първи 2202015229 5.80 110.00
71 Нели Евгениева Стоянова Англицистика. Език - култура - литература Първи 2202012531 5.80 110.00
72 Диляна Стилиянова Тодорова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Втори 2102010479 5.79 110.00
73 Михаела Костадинова Сусанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 2002010690 5.79 110.00
74 Ниа Лазарова Николова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102010655 5.79 110.00
75 Фатиме Исмаилова Мустафова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102011361 5.79 110.00
76 Мария Боянова Обретенова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 2002011593 5.78 110.00
77 Адриана Пламенова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102010514 5.77 110.00
78 Денислава Даниелова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902013495 5.76 110.00
79 Мариела Тихомирова Атанасова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 2002011580 5.76 110.00
80 Борислав Венциславов Тодоров Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202010822 5.75 110.00
81 Викторияна Веселинова Василева Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202011612 5.75 110.00
82 Гергана Дианова Дакова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202010757 5.75 110.00
83 Гергана Иванова Лянгурова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202011803 5.75 110.00
84 Деница Александрова Въжарова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202010643 5.75 110.00
85 Елвира Лъчезарева Ченкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202010694 5.75 110.00
86 Елеонора Славева Генчева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202011077 5.75 110.00
87 Изабела Данаилова Иванова  Педагогика на обучението по български език и история  Първи 2202011327 5.75 110.00
88 Йована Николаева Кирова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202011751 5.75 110.00
89 Мариета Методиева Иванова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202011441 5.75 110.00
90 МАРТИН СТИЛЯНОВ НАЙДЕНОВ Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202010918 5.75 110.00
91 Мелиса Ахмедова Кемалова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202011706 5.75 110.00
92 Паола Ивелинова Сашева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202011090 5.75 110.00
93 Преслав Антонов Антонов Английска филология Първи 2202014964 5.75 110.00
94 Симона Пламенова Илиева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202010959 5.75 110.00
95 Теодора Радиславова Йочева Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Първи 2202010780 5.75 110.00
96 Тодор Христов Даракев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения. Първи 2202013207 5.75 110.00
97 Яна-Мария Мартинова Стайкова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2202010859 5.75 110.00
98 Иво Людмилов Милчовски Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Втори 2102011494 5.73 110.00
99 Лилия Йорданова Йорданова Журналистика Четвърти 1902012691 5.73 110.00
100 Симеон Стефанов Хаджидимитров Германистика Четвърти 1902012205 5.73 110.00
101 Стилиян Детелинов Благоев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102010965 5.73 110.00
102 Деница Станиславова Стоянова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1902010583 5.72 110.00
103 Евита Тони Велинова Английска филология Четвърти 1902011293 5.72 110.00
104 Йоанна Иванова Димитрова Английска филология Четвърти 1902010564 5.72 110.00
105 Мартина Станимирова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 2002010590 5.72 110.00
106 Русанка Димова Бонева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902012949 5.72 110.00
107 Габриела Валентинова Ангелова Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002010733 5.71 110.00
108 Даниела Ивелинова Йорданова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Втори 2102010663 5.71 110.00
109 Кезбан Алтънаева Мустафова Българска филология Първи 2202010943 5.71 110.00
110 Миглена Анатолиева Атанасова  Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002011946 5.71 110.00
111 Венета Димитрова Савова Българска филология  Втори 2102010333 5.69 110.00
112 Даниел Пламенов Пеев Педагогика на обучението по български език и география Трети 2002010061 5.69 110.00
113 Петя Калоянова Петкова Българска филология  Втори 2102011573 5.69 110.00
114 Николета Йорданова Масалджийска Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 2002011898 5.68 110.00
115 Силвия Георгиева Георгиева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 2002011805 5.68 110.00
116 Виктория Искренова Атанасова Английска филология Четвърти 1902011303 5.67 110.00
117 Виктория Тихомирова Тодорова Транслатология с един чужд език Първи 2202015468 5.67 110.00
118 Даниела Венциславова Боболова Транслатология с един чужд език Първи 2202013107 5.67 110.00
119 Зорница Иванова Здравкова Педагогика на обучението по български език и история Втори 2102011457 5.67 110.00
120 Нора Мирославова Калчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902010649 5.67 110.00
121 Радослава Валериева Николова Английска филология Четвърти 1802010934 5.67 110.00
122 Станислав Николаев Христов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102010051 5.67 110.00
123 Есил Светлинова Чернева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 2002011075 5.65 110.00
124 Габриела Пенчева Петкова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Втори 2102010628 5.64 110.00
125 Никол Владиславова Стоева Английска филология Втори 2102011894 5.64 110.00
126 Полина Тодорова Илиева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2102010511 5.64 110.00
127 Рая Минкова Андонова  Педагогика на обучението по български език и чужд език  Втори 2102011344 5.64 110.00
128 Габриела Стефанова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002011480 5.63 110.00
129 Ивана Виткова Тодорова  Английска филология Трети 2002011579 5.63 110.00
130 Йоана Николаева Първанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002010536 5.63 110.00
131 Андриан Донков Гиргинов Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 2102010774 5.62 110.00
132 Деница Николаева Цанева Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1902010423 5.62 110.00
133 Илия Тодоринов Ибовски Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102011197 5.62 110.00
134 Пламенна Пламенова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102010895 5.62 110.00
135 Ростислав Бориславов Румянов Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1902011127 5.62 110.00
136 Боряна Бориславова Благоева  Педагогика на обучението по български език и история Втори 2102011227 5.61 110.00
137 Даница Миленова Илиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902013444 5.61 110.00
138 Виктория Петкова Петкова Журналистика Трети 2002012830 5.60 110.00
139 Карина Радостинова Русева Дигитална култура: език, литература, комуникация Първи 2202014656 5.60 110.00
140 Радостина Михайлова Ванева Германистика Трети 2002011347 5.60 110.00
141 Славена Диянова Димитрова Връзки с обществеността Трети 2002012850 5.60 110.00
142 Анелия Неделчева Савова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902010772 5.59 110.00
143 Виктория Евгениева Генева Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002011924 5.59 110.00
144 Аника Максимова Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 2002011635 5.58 110.00
145 Ивайла Веселинова Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 2002010724 5.58 110.00
146 Цветина Стоянова Стойчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002015393 5.58 110.00
147 Емануела Йорданова Христова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102011238 5.57 110.00
148 Ива Стефанова Стефанова Английска филология  Втори 2102010762 5.57 110.00
149 Ния Любомирова Пауникова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2202011576 5.57 110.00
150 Александра Николаева Василева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1902012418 5.56 110.00
151 Деница Тонева Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902011087 5.56 110.00
152 Сава-Калина Анжелова Ангелова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Четвърти 1902012404 5.56 110.00
153 Стилияна Жекова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902011805 5.56 110.00
154 Теодора Евгениева Пеева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Четвърти 1902011727 5.56 110.00
155 Анна Стоянова Желязкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102010402 5.54 110.00
156 Наталия Пламенова Цанкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2105011375 5.54 110.00
157 Доброслава Детелинова Тодорова Английска Филология Четвърти 1902010510 5.53 110.00
158 Нели Цветанова Михайлова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002011215 5.53 110.00
159 Серафима Миленова Симеонова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1902010791 5.53 110.00
160 Стефан Станиславов Стойчев Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Втори 2102011514 5.53 110.00
161  Георги Петров Терзийски Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202010760 5.50 110.00
162 Александър Николаев Захариев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2202011745 5.50 110.00
163 Асан Алиев Саров Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202010479 5.50 110.00
164 Бетиже Османова Акова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202010872 5.50 110.00
165 Виктория Ивова Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202011654 5.50 110.00
166 Вяра Пламенова Нинова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2202011462 5.50 110.00
167 Габриела Красенова Божкова   Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Първи 2202011048 5.50 110.00
168 Гергана Стефанова Стоянова  Педагогика на обучението по български език и чужд език  Първи 2202010749 5.50 110.00
169 Емилиян Найденов Стоянов Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202010962 5.50 110.00
170 Ивона Георгиева Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202010785 5.50 110.00
171 Йоан Ивайлов Кушев Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202010865 5.50 110.00
172 Катерина Станимирова Комитова Германистика Първи 2202011277 5.50 110.00
173 Любомира Калушкова Николаева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202011386 5.50 110.00
174 Марианна Стоянова Стоянова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2202010448 5.50 110.00
175 Марио Христов Иванов Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Първи 2202011763 5.50 110.00
176 Мария Георгиева Георгиева Романистика Втори 2102011687 5.50 110.00
177 Милослава Николаева Гражданска Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202010733 5.50 110.00
178 Надежда Венциславова Василева  Приложна лингвистика (два чужди езика)  Първи 2202011999 5.50 110.00
179 Недко Руменов Данаилов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2202010740 5.50 110.00
180 Поля Десиславова Пулева  Педагогика на обучението по български и чужд език  Първи 2202010935 5.50 110.00
181 Ралица Павлинова Караколева Педагогика на обучението по български език и история Втори 2102010413 5.50 110.00
182 Роси Веселинова Руменова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202011229 5.50 110.00
183 Синем Юмерова Османова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2202011086 5.50 110.00
184 Стелияна Недкова Маркова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202010719 5.50 110.00
185 Стелла-Георгина Димитрова Калчева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202011362 5.50 110.00
186 Теодора Илкова Касапова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2202011443 5.50 110.00
187 Цветелина Драгомирова Пъпешкова Английска филология Първи 2202012827 5.50 110.00
188 Шенгюл Реджеб Халил Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202011278 5.50 110.00
189 Яница Атанасова Каябашлиева  Педагогика на обучението по български език и чужд език  Първи 2202011414 5.50 110.00
190 Ива Павлова Алексиева Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1902010677 5.48 110.00
191 Весела Георгиева Петкова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Четвърти 1902011113 5.47 110.00
192 Вяра Велиславова Петрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902011736 5.47 110.00
193 Елена Бориславова Иванова  Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002015382 5.47 110.00
194 Йоана Тихомирова Цолова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902012227 5.47 110.00
195 Симона Пенчева Колева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 2002011226 5.47 110.00
196 Таня Димитрова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 2002011304 5.47 110.00
197 Валентина Иванова Блажева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102010370 5.46 110.00
198 Инна Иванова Зафирова  Българска филология  Втори 2102010812 5.46 110.00
199 Искрен Данаилов Чоранов  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2102010408 5.46 110.00
200 Смиляна Руменова Смилянова Българска филология Четвърти 1902010336 5.46 110.00
201 Теодора Тодорова Алтънова  Приложна лингвистика с два чужди езика Втори 2102011537 5.46 110.00


Философски факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Христиана Пенева Димитрова  Психология  Втори 2107013385 8.57 110.00
2 Здравко Димитров Митев Психология Трети 2007011213 7.12 110.00
3 Живка Станиславова Тодорова Психология Трети 2007010723 6.89 110.00
4 Мария Маринова Петрова  Философия  Първи 2207012035 6.67 110.00
5 Пламена Милкова Манасиева  Психология  Четвърти 1907010399 6.64 110.00
6 Галена Георгиева Матеева Психология Втори 2107013270 6.47 110.00
7 Денислав Йорданов Йорданов Психология Първи 2207011624 6.36 110.00
8 Стефан Трифонов Тютюнков Психология Втори 2107011317 6.33 110.00
9 Радостин Петров Петров Психология Четвърти 1907011226 6.28 110.00
10 Радина Павлова Рачева Психология Трети 2007012026 6.25 110.00
11 Паоло Радославов Райков Психология Трети 2007012062 6.17 110.00
12 Кристиян Владимиров Цанков Психология  Четвърти 1907011407 5.79 110.00
13 Преслава Димитрова Георгиева Психология  Втори 2107011001 5.79 110.00
14 Емил Валентинов Тодоров Психология Първи 2207011091 5.69 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Аврора Вячеслав Славова Психология Трети 2007011211 6.00 125.00
2 Даяна Добринова Борисова Психология Трети 2007011515 6.00 125.00
3 Доротея Кирилова Йорданова Философия Трети 2007011960 6.00 125.00
4 Екатерина Георгиева Петрова Философия Четвърти 1907010755 6.00 125.00
5 Елиа Елисеева Тилева Психология Първи 2207010966 6.00 125.00
6 Иван Стелиянов Стоянов Психология Трети 2007011857 6.00 125.00
7 Искрена Пламенова Петкова  Психология Четвърти 1907010358 6.00 125.00
8 Магдалена Пламенова Петрова Психология Четвърти 1907012057 6.00 125.00
9 Осман Неджми Осман Психология Четвърти 1907011688 6.00 125.00
10 Петко Маринов Турлаков Психология Четвърти 1907011645 6.00 125.00
11 Селин Танер Ерол Психология Втори 2107011496 6.00 125.00
12 Серай Нурхан Фикри Психология Четвърти 1907011098 6.00 125.00
13 Цветелина Иванова Данчева Философия Четвърти 1907011846 6.00 125.00
14 Джулия Орлинова Василева Психология Четвърти 1907012370 5.92 110.00
15 Ина Динкова Иванова  Философия  Втори 2107011447 5.92 110.00
16 Лъчезар Бориславов Иванов Психология Четвърти 1907011845 5.92 110.00
17 Мария Николаева Василева Психология  Четвърти 1907011741 5.92 110.00
18 Мартин Стоянов Стоянов  Психология Четвърти 1907011681 5.92 110.00
19 Филип Красимиров Конов Философия Трети 2007010064 5.90 110.00
20 Виктория Миленова Михайлова  Психология Втори 2107011560 5.86 110.00
21 Даниела Десиславова Митева  Психология  Първи 2207010711 5.86 110.00
22 Ива Красимирова Костадинова  Психология  Втори 2107011504 5.86 110.00
23 Божидара Ангелова Ангелова Психология Четвърти 1907011481 5.85 110.00
24 Георги Момчилов Борисов Психология Четвърти 1907011398 5.85 110.00
25 Деница Асенова Димитрова Психология Четвърти 1907011675 5.85 110.00
26 Хава Сабриева Мустафова Психология Трети 2007011757 5.82 110.00
27 Денислава Мариянова Димитрова Психология Втори 2107012798 5.79 110.00
28 Жаклин Стефанова Маринчева Психология Втори 2107011426 5.79 110.00
29 Надежда Анатолиева Христова  Психология  Втори 2107011860 5.79 110.00
30 Серпил Севджанова Хаккъева Психология Втори 2107010022 5.79 110.00
31 Тихомира Станиславова Георгиева Психология Втори 2107011847 5.79 110.00
32 Анна Владимирова Коцева Психология Четвърти 1907010497 5.77 110.00
33 Теодор Емилов Куемджиев Психология Четвърти 1907011171 5.77 110.00
34 Радослав Христов Христов Психология Трети 2007011620 5.73 110.00
35 Калина Димитрова Хинова Психология Втори 2107011313 5.71 110.00
36 Мартина Красимирова Неделчева  Психология  Втори 2107011247 5.71 110.00
37 Диана Довгун Философия Трети 2007011575 5.70 110.00
38 Жаклин Миленова Митева Философия Четвърти 1907011811 5.70 110.00
39 Иван Николаев Енчев Философия Четвърти 1907013423 5.70 110.00
40 Цветелина Генчева Генчева  Философия  Трети 2007010856 5.70 110.00
41 Анита Добромирова Иванова  Психология  Четвърти 1907011205 5.69 110.00
42 Диана Сашева Кукова Психология  Четвърти 1907010692 5.69 110.00
43 Благовеста Тошкова Тодорова  Психология Втори 2107011464 5.64 110.00
44 Йоанна Милкова Йорданова Психология Трети 2007011289 5.64 110.00


Юридически факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Феркан Касим Шериф  Право  Пети 1808011772 6.61 110.00
2 Юзлем Мирославова Ангелова  Право Първи 2208011922 8.19 110.00
3 Дуйгу Ялчънова Даудова Право Първи 2208011652 6.86 110.00
4 Антоанета Атанасова Петрова Право Втори 2108011283 6.18 110.00
5 Елена Василева Банова Право Втори 2108011797 6.14 110.00
6 Кръстина Маринова Колева Право Първи 2208011503 9.22 110.00
7 Ива Николаева Петрова Право Втори 2108011475 7.50 110.00
8 Захари Янев Петков Право Четвърти 1908011106 4.96 110.00
9 Димитър Йорданов Пеловски  Право  Втори 2108011226 6.09 110.00
10 Моника Илиянова Леонова Право Пети 1808010402 6.20 110.00
11 Семра Фикретова Сюлманова Право Трети 2008011724 6.80 110.00
12 Александър Стефанов Цонев Право Пети 1808011238 6.18 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Анифе Муратова Чолакова  Право Четвърти 1908011464 6.00 125.00
2 Габриела Красимирова Петрова Право Първи 2208011715 6.00 125.00
3 Николай Пасков Андонов Право Пети 1808011347 6.00 125.00
4 Стела Рашкова Недкова  Право Пети 1808011492 6.00 125.00
5 Димо Радостинов Русев Право Четвърти 1908011066 5.91 110.00
6 Кристиян Красимиров Петков Право Четвърти 1908011097 5.91 110.00
7 Маринела Богомилова Байчева Право Пети 1808010558 5.89 110.00
8 Кристина Димитрова Стоилова Право Четвърти 1908012837 5.83 110.00
9 Пресияна Даниел Петров Право Втори 2108011293 5.82 110.00
10 Даяна Найденова Енчева  Право Втори 2108011244 5.73 110.00
11 Димитър Димитров Кръстев Право Четвърти 1908011059 5.73 110.00
12 Емел Айдън Ибрям Право Втори 2108010946 5.73 110.00
13 Никол Стефанова Иванова Право Втори 2108011327 5.73 110.00
14 Ралица Йовкова Иванова Право Втори 2108011800 5.73 110.00
15 Микаела Михайлова Михайлова Право Трети 2008010622 5.70 110.00
16 Афизе Мехмедова Сабриева Право Пети 1808011865 5.67 110.00
17 Барбара Велин Трифонова Право Трети 2008011791 5.67 110.00
18 Елина Ивайлова Кънева  Право Първи 2208010706 5.67 110.00
19 Любомира Христова Цветкашка  Право Пети 1808011569 5.67 110.00
20 Памела Петрова Караиванова  Право Първи 2208010783 5.67 110.00
21 Радияна Иванова Стойнова Право Първи 2208011619 5.67 110.00
22 Ренета Славова Еленкова Право Първи 2208010766 5.67 110.00
23 Велинеда Тихомирова Негрова Право Втори 2108011559 5.64 110.00
24 Ерлин Ертан Ведат Право Втори 2108011699 5.64 110.00
25 Миряна Йорданова Димитрова Право Втори 2108011396 5.64 110.00
26 Ясмин Сурай Ахмед Право Втори 2108010638 5.64 110.00
27 Мария Иванова Николова Право Трети 2008011616 5.60 110.00
28 Бирсен Ахмет Дурмаз Право Трети 2008012838 5.58 110.00
29 Славена Георгиева Хотинова Право Трети 2008011238 5.58 110.00
30 Виктория Веселинова Иванова  Право Пети 1808013385 5.56 110.00
31 Росица Бориславова Босева Право Пети 1808011188 5.56 110.00
32 Берна Бейханова Хюсеинова Право Втори 2108011204 5.55 110.00
33 Валерия Валериева Венциславова  Право Втори 2108011194 5.55 110.00
34 Пламена Пламенова Пенкова Право Четвърти 1908011122 5.55 110.00
35 Криси Мартинова Бонова Право Втори 2108011816 5.54 110.00
36 Кристияна Стефанова Стефанова Право Втори 2108011358 5.54 110.00
37 Ивона Анатолиева Петкова  Право Първи 2208011606 5.50 110.00
38 Лазарина Маргаритова Александрова  Право Първи 2208010846 5.50 110.00
39 Никола Александров Геранлиев Право Първи 2208010489 5.50 110.00
40 Ния Цветелинова Начева Право Първи 2208011554 5.50 110.00
41 Пламена Вергинова Атанасова Право Първи 2208011628 5.50 110.00
42 Чудомир Красимиров Чортанов Право Първи 2208010969 5.50 110.00
43 Валентин Кирилов Иванов  Право  Втори 2108011248 5.45 110.00
44 Даниела Цветанова Аспарухова Право Втори 2108011763 5.45 110.00
45 Дени-Слава Иванова Петкова Право Втори 2108010468 5.45 110.00
46 Димитър Тодоров Трухчев  Право Втори 2108010727 5.45 110.00
47 Мария - Кристин Радославова Тодорова  Право Втори 2108011752 5.45 110.00
48 Мая Бисерова Йорданова Право Втори 2108011753 5.45 110.00
49 Мари-София Сергеева Стефанова Право Трети 2008011408 5.40 110.00
50 Александра Илиянова Илиева Право Втори 2108013238 5.36 110.00
51 Асен Любенов Чакъров  Право Втори 2108011321 5.36 110.00
52 Богомил Димитров Маргаритов Право Трети 2008011498 5.36 110.00
53 Венциана Илианова Маркова Право Четвърти 1908011126 5.36 110.00
54 Даниела Красимирова Димитрова  Право Трети 2008012806 5.36 110.00
55 Иванина Илиянова Шахънова Право Четвърти 1908010496 5.36 110.00
56 Маргарита Евгениева Христова право Трети 2008010711 5.36 110.00
57 Николета Ванева Иванова Право Втори 2108011613 5.36 110.00
58 Пресиян Петков Петков Право  Втори 2108011368 5.36 110.00
59 Преслава Руменова Узунова Право Втори 2108011808 5.36 110.00
60 Христина Иванова Терзиева Право Втори 2108011505 5.36 110.00


Педагогически колеж в гр. Плевен

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Цветелина Илиянова Цветанова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011160 10.34 110.00
2 Цветелина Димитрова Стоянова  Начална училищна педагогика и английски език  Втори 2120011150 8.11 110.00
3 Боряна Иванчева Бешева Начална училищна педагодика и английски език Първи 2220011168 7.21 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме, фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Биляна Юриева Петрова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011662 6.00 125.00
2 Евелина Йосифова Генова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011027 6.00 125.00
3 Евелина Петева Петрова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011505 6.00 125.00
4 Лиляна Красимирова Иванова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011024 6.00 125.00
5 Михаела Петева Лишкова Начална училищна педагогика и английски език Втори 2120011427 6.00 125.00
6 Наталия Цветанова Нетова Начална училищна педагогика Трети 2020011582 6.00 125.00
7 Петя Николаева Петкова Начална училищна педагогика Трети 2020011151 6.00 125.00
8 Роза Андрианова Узунова  Начална Училищна Педагогика  Трети 2020011277 6.00 125.00
9 Виктория Петкова Петкова Предучилищна педагогика и Англйски език Трети 2020011158 5.94 110.00
10 Милена Цветомирова Георгиева Предучилищна педагогика с английски език Трети 2020011168 5.94 110.00
11 Ралица Анатолиева Пъшева Начална училищна педагогика Втори 2120011291 5.94 110.00
12 Виолета Людмилова Пеева Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011161 5.88 110.00
13 Даниела Петева Ганчева Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011382 5.88 110.00
14 Илиана Цветелинова Цветкова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220010372 5.88 110.00
15 Катя Борисова Петрова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011169 5.88 110.00
16 Мария Георгиева Ракова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011291 5.88 110.00
17 Пенка Димитрова Първанова Начална училищна педагогика Втори 2120011143 5.88 110.00
18 Радослава Иванова Тодорова Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011176 5.88 110.00
19 Росен Иванов Кучев Начална училищна педагогика и английски език Първи 2220011021 5.88 110.00
20 Цветина Бисерова Димитринова Начална училищна педагогика Трети 2020011847 5.87 110.00
21 Биляна Георгиева Гаврилова Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011178 5.81 110.00
22 Борислав Веселинов Павлов  Начална училищна педагогика с английски език  Втори 212001223 5.81 110.00
23 Веселка Ивалинова Никифорова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011166 5.81 110.00
24 Георги Светлинов Борисов Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011174 5.81 110.00
25 Геновева Павлова Ненова Начална училищна педагогика Трети 2020012674 5.80 110.00
26 Виолина Светславова Цветкова  Предучилищна педагогика и английски език  Първи 2220011030 5.75 110.00
27 Елизабет Дарян Петрова Начална училищна педагогика Първи 2220011078 5.75 110.00
28 Зина Шерифова Махмудова  Начална училищна педагогика и английски език  Първи 2220011017 5.75 110.00
29 Богослава Симеонова Георгиева Предучилищна педагогика и англйски език Трети 2020011166 5.69 110.00
30 Гергана Авзониева Галитонова-Велева Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011176 5.69 110.00
31 Елза Мирчева Петкова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011772 5.69 110.00
32 Камелия Иванова Миткова  Начална училищна педагогика и английски език  Втори 2120011438 5.69 110.00
33 Марио Славчев Митков Начална училищна педагогика и английски език Втори 2120011154 5.69 110.00
34 Силвия Илиева Илиева Начална училищна педагогика и английски език  Втори 2120011486 5.69 110.00
35 Цветелина Николаева Биковска - Димитрова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011175 5.69 110.00
36 Илона Мирославова Съева Начална училищна педагогика и английски език Първи 2220011022 5.63 110.00
37 Инна Валериева Костова Начална училищна педагогика и английски език Първи 2220010370 5.63 110.00
38 Камелия Кирилова Петрова  Начална училищна педагогика и английски език  Първи 2220011526 5.63 110.00
39 Полина Бориславова Петкова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011163 5.63 110.00
40 Ренгинар Арифова Османова Начална училищна педагогика Втори 2120011142 5.63 110.00
41 Зорница Цветанова Йорданова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011461 5.56 110.00
42 Нели Валентинова Нинарска Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011165 5.56 110.00


Филиал на ВТУ в гр. Враца

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме, фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Силвия Стоянова Замфирова Социална педагогика Втори 2121011070 26.85 110.00
2 Ирина Евгениева Крайчева Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2121010239 26.65 110.00
3 Владислава Венциславова Владимирова  Педагогика на обучението по български език и география  Втори 2121011041 26.08 110.00
4 Евелин Викторова Томова  Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1921011269 9.54 110.00
5 Петя Огнянова Тодорова-Кюкова  Педагогика на обучението по български език и география  Първи 2221010676 8.00 110.00
6 Силвия Тонева Трифонова  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011695 7.67 110.00
7 Кирил Евгениев Георгиев  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010259 6.60 110.00
8 Вероника Генадиева Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010258 6.55 110.00
9 Веса Георгиева Таскова Педагогика на обучението по география и информационни технологии Първи 2221012837 6.42 110.00
10 Ани Спасова Дамянова Педагогика на обучението по "История и философия" Четвърти 1921011794 6.41 110.00
11 Геновева ИвоваИванова Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1921013402 6.33 110.00
12 Вера Венелинова Йорданова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021010470 6.11 110.00
13 Русалин Мирославов Илиянов Начална училищна педагогика и специална педагогика  Първи 2221012951 5.98 110.00
14 Петя Иванова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011699 5.93 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме, фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Ина Пламенова Спасова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011104 6.00 125.00
2 Лилия Петрова Чапкънска Социална педагогика Четвърти 1921011093 6.00 125.00
3 Цветелина Трайкова Миланова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011119 6.00 125.00
4 Цветомила Славчева Миркова Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 2121010306 6.00 125.00
5 Владислава Кирилова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011620 5.95 110.00
6 Гълъбина Бориславова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921010889 5.95 110.00
7 Нина Цветославова Петрова  Социална педагогика  Четвърти 1921011006 5.94 110.00
8 Ивелин Петров Иванов Социална педагогика Трети 2021011478 5.87 110.00
9 Мария Николаева Радина  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011454 5.86 110.00
10 Мирослава Сашкова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921010884 5.86 110.00
11 Лена Борисова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021010469 5.83 110.00
12 Мариана Веселинова Тошева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011467 5.83 110.00
13 Петя Илиева Цветанова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011437 5.83 110.00
14 Стела Николаева Дочева Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1921011419 5.81 110.00
15 Бойка Иванова Иванова  Начална училищна педагогика и специална педагогика  Четвърти 1921011734 5.79 110.00
16 Ивона Бойкова Мицилкова Предучилищна  и начална училищна педагогика Четвърти 1921011522 5.76 110.00
17 Йоана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2021010522 5.76 110.00
18 Никол Станиславова Николова Предучилищна и начална училищна педагодика  Четвърти 1921011354 5.76 110.00
19 Полина Тихомирова Първанова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010703 5.76 110.00
20 Цветомир Анатолиев Петров Социална педагогика Четвърти 1921011079 5.76 110.00
21 Йоанна Николаева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005012769 5.75 110.00
22 Мария Младенова Борисова - Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011545 5.75 110.00
23 Анелия Димитрова Кръстева Социална педагогика Втори 2121010236 5.74 110.00
24 Емили Ивайлова Емилянова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921010930 5.74 110.00
25 Мелина Радославова Иванова Социална педагогика Втори 2121011298 5.74 110.00
26 Павлина Кирчова Попова Социална педагогика Втори 2121010347 5.74 110.00
27 Теодора Димитрова Алексиева Начална училищна педагогика и специална педагогика  Четвърти 1921011793 5.74 110.00
28 Веселка Цветелинова Найденова Социална педагогика Трети 2021010519 5.73 110.00
29 Антоанета Венциславова Антонова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921010847 5.71 110.00
30 Диляна Кристинова Деновска Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011324 5.71 110.00
31 Доника Красимирова Каменова Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011497 5.71 110.00
32 Николета Ивова Михалева Педагогика на обучението по български език и география Първи 2221010985 5.71 110.00
33 Радослава Георгиева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 2021013434 5.71 110.00
34 Ивет Божидарова Ненкова Педагогика на обучението по български език и история Трети 2021010316 5.69 110.00
35 Албена Красимирова Ангелова  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011519 5.67 110.00
36 Анна-Мария Лъчезарова Ангелова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2221011659 5.67 110.00
37 Стефани Момчилова Стефанова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121011319 5.67 110.00
38 Росица Маринова Кулинска  Педагогика на обучението по история и философия  Четвърти 1921011743 5.65 110.00
39 Елена Сашкова Александрова Социална педагогика Първи 2221010493 5.63 110.00
40 Мая Сашова Николова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011643 5.63 110.00
41 Гергана Красимирова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921010886 5.62 110.00
42 Десислава Данчова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2121010247 5.62 110.00
43 Цветослава Пламенова Григорова Педагогика на обучението по български език и география  Четвърти 1921010840 5.62 110.00
44 Надя Велизарова Асенова Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1921011698 5.60 110.00
45 Петя Димитрова Павлова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1921010867 5.59 110.00
46 Ивелин Пламенов Младенов Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 2121010218 5.58 110.00
47 Красимир Дамянов Георгиев Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 2121010307 5.58 110.00
48 Ралица Илиянова Рангелова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011790 5.58 110.00
49 Албена Габриелова Писина  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921011380 5.57 110.00
50 Биляна Илкова Василева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011135 5.57 110.00
51 Ивайла Ивайлова Иванова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2121010629 5.57 110.00
52 Стефани Федя Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921011174 5.57 110.00
53 Александра Димитрова Сашова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2221012027 5.56 110.00
54 Иво Евгениев Кирилов Педагогика на обучението по география и информационни технологии Трети 2021010902 5.56 110.00
55 Румен Славейков Христов Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2221010024 5.56 110.00
56 Гергана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език  Четвърти 1921011486 5.55 110.00
57 Моника Алексиева Русева-Божкова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2121011503 5.55 110.00
58 Ивелина Добринова Ангелова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2021011345 5.53 110.00
59 Ростислава Атанасова Иванова  Педагогика на обучението по български език и история Първи 2221010948 5.50 110.00
60 Павлина Габриелова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2021010843 5.48 110.00
61 Патрисия Петкова Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010588 5.48 110.00
62 Таня Асенова Шибилева  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011155 5.48 110.00
63 Вероника Петрова Миланова Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 2121010229 5.47 110.00
64 Селин Даниелова Йорданова  Социална педагогика  Втори 2121010587 5.47 110.00
65 Ася Димитрова Александрова Педагогика на обучението по български език и география Трети 2021011830 5.44 110.00
66 Борислава Ангелова Рашева Начална училищна педагогика и специална педагогика  Първи 2221011917 5.44 110.00
67 Галина Иванова Алексиева  Начална училищна педагогика и специална педагогика  Първи 2221012895 5.44 110.00
68 Михаела Мирославова Дойчева Предучилищна педагогика и чужд език Втори 2121010708 5.44 110.00
69 Цветослава Татянова Хубенова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2221010355 5.44 110.00
70 Ивелина Ивайлова Борисова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2121010996 5.43 110.00
71 Йоана Мартинова Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010359 5.43 110.00
72 Диляна Радославова Илиева  Социална педагогика  Втори 2121010625 5.42 110.00
73 Йорданка Петрова Стоянова Социална педагогика Втори 2121010390 5.42 110.00
74 Стела Спасова Каравелова-Тончева Социална педагогика Втори 2121010382 5.42 110.00
75 Деница Людмилова Миткова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011440 5.38 110.00
76 Илиана Недялкова Георгиева Социална педагогика Първи