Класиране за социални стипендии – летен семестър 2022/2023 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Виктория Ангелова Илиева География Първи 2203012001 110.00
2 Николай Милчев Николов География Втори 2103011383 110.00


Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Александра Георгиева Ангелова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2105011658 110.00
2 Анахид Ерам Минасян  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1905011868 110.00
3 Андреяна Недкова Стайкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205010797 110.00
4 Борислава Ивайлова Иванова Предучилищна педагогика и чужд език Първи 2205011234 110.00
5 Габриела Бориславова Борисова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2205010860 110.00
6 Ивона Станиславова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2005011651 110.00
7 Йорданка Костадинова Костадинова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905013235 110.00
8 Мариета Асенова Маринова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 210511871 110.00
9 Милен Константинов Йорданов Социална педагогика Първи 2205012041 110.00
10 Радослав Стефанов Стефанов Педагогика на обучението по музика Втори 2105010914 110.00
11 Радостина Найденова Данчова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2105010932 110.00
12 Ралица Тонева Лалева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1905010330 110.00
13 Симона Цветанова Нешкова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005010984 110.00
14 Явор Георгиев Георгиев Педагогика на обучението по физическо възпитание Четвърти 1905011147 110.00


Православен богословски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Георги Иванов Шопов Теология Първи 2201012882 110.00


Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Александра Росенова Христова Счетоводство и контрол Първи 2206011195 110.00
2 Валентин Станимиров Минчев Социални дейности Първи 2206011732 110.00
3 Никол Цанкова Николова Публична администрация Четвърти 1906011649 110.00
4 Октай Ерджан Кямил Финанси Трети 2006011280 110.00
5 Памела Емилова Нанкова Маркетинг Трети 2006010710 110.00
6 Цветина Даниелова Цанкова Предприемачество в социалната сфера Втори 2106011471 110.00


Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Ванеса Светломирова Атанасова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2109010710 110.00
2 Даниела Димитрова Данаилова Софтуерно инжинерство Първи 2209011416 110.00
3 Иванка Кирилова Лазарова Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209013329 110.00


Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Албена Веселинова Цветкова  Педагогика на обучението по изобразително изкуство  Първи 2204012841 110.00
2 Цветина Любкова Йорданова Изящни изкуства- Стенопис Първи 2204011630 110.00


Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Атанас Иванов Антонов Германистика Първи 2202010743 110.00
2 Валентин Делянов Дочев Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2102011242 110.00
3 Валерия Валериева Григорова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 2002010531 110.00
4 Ванеса Даниелова Димитрова Връзки с обществеността Четвърти 1902010856 110.00
5 Вера Данаилова Калайджиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202010345 110.00
6 Виолета Йорданова Ганчева  Педагогика на обучението по български език и история Първи 2202011302 110.00
7 Владислав Мартинов Туртански Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202011147 110.00
8 Галина Валентинова Спахийска Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2202010921 110.00
9 Гергана Ивова Димитрова  Английска филология  Втори 2102011717 110.00
10 Глория Цветанова Костадинова Литература и култура Първи 2202014352 110.00
11 Елена Николаева Николова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202012946 110.00
12 Иван Делянов Рибарски Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2102010941 110.00
13 Йоанна Нанкова Йорданова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 2002010558 110.00
14 Милена Димитрова Якимова Русистика Втори 2102011865 110.00
15 Нелина Стефанова Ташкова Английска филология Втори 2102010456 110.00
16 Петя Бориславова Тодорова  Английска филология  Втори 2102011445 110.00
17 Петя Иванова Спасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2102010578 110.00


Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Вестислав Светославов Иларионов  Психология  Втори 2107011723 110.00
2 ЕВА ПЛАМЕНОВА МАРИНОВА Психология Първи 2207010028 110.00
3 Ивана Петрова Петкова Психология Втори 2107012735 110.00
4 Катрин Радостинова Райчева Философия Четвърти 1907011740 110.00
5 Мирел Фаик Заид Психология Втори 2107011665 110.00
6 Траяна Павлова Костадинова Психология Четвърти 1907010861 110.00


Юридически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Ивайло Галинов Йовчев Право Четвърти 1908011518 110.00
2 Лили Христова Йотова Право Четвърти 1908010551 110.00


Педагогически колеж в гр. Плевен

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Анелия Иванова Иванова Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011175 110.00
2 Анна Иванова Маринова Начална училищна педагогика Първи 2220011717 110.00
3 Ваня Венциславова Величкова  Начална училищна педагогика  Трети 2020011148 110.00
4 Даниела Бориславова Евтова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011172 110.00
5 Деница Юлиянова Дикова Начална училищна педагогика Първи 2220011663 110.00
6 Десислава Димитрова Савкова Начална училищна педагогика и английски език Първи 2220011605 110.00
7 Диляна Димитрова Гелева Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011172 110.00
8 Евелина Наскова Съботинова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011386 110.00
9 Екатерина Петрова Бушева Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011169 110.00
10 Ивалина Мариянова Гъбова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011031 110.00
11 Изабела Бориславова Дафинова Начална училищна педагогика и английски език Втори 2120011512 110.00
12 Ипек Сали Мехмед-Куртаджийска  Предучилищна педагогика и английски език  език  Първи 2220011029 110.00
13 Йоана Светославова Цветкова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011870 110.00
14 Кремена Светлозарова Маринова Начална училищна педагогика и английски език Първи 2220011396 110.00
15 Любимка Красимирова Петрова  Предучилищна педагогика с английски език  Трети 2020011157 110.00
16 Мария Венциславова Георгиева Начална училищна педагогика Трети 2020011146 110.00
17 Мирослава Георгиева Георгиева Начална училищна педагогика с английски език Трети 2020011180 110.00
18 Михаела Иванова Цонкова Начална училищна педагогика и английски език Първи 2220011613 110.00
19 Натали Георгиева Ятанска  Начална училищна педагогика  Трети 2020011147 110.00
20 Паолина Красимирова Канджова  Предучилищна педагогика и английски език  Първи 2220011032 110.00
21 Петя Василева Богданова Предучилищна педагогика и aнглийски език Втори 2120011588 110.00
22 Петя Янкова Костова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011159 110.00
23 Пламена Пламенова Герасимова  Начална училищна педагогика и английски език  Трети 2020011689 110.00
24 Поля Емилова Тодорова Начална училищна педагогика Втори 2120011338 110.00
25 Радостина Георгиева Накова Начална училищна педагогика Първи 2220011012 110.00
26 Ралица Николаева Николова Начална училищна педагогика и английски език Първи 2220011755 110.00
27 Саадет Кадрие Вели  Начална училищна педагогика и английски език  Първи 2220010369 110.00
28 Светомира Красимирова Тодорова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011241 110.00
29 Силвия Цветанова Кръстева Предучилищна педагогика и английски език  Трети 1820011404 110.00
30 Симона Василева Иванова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2220011621 110.00


Филиал на ВТУ в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Ани Ангелова Борисова-Христова  Социална педагогика  Четвърти 1921011002 110.00
2 Анита Захариева Пешева  Социална педагогика  Трети 2021010306 110.00
3 Бетина Иванова Милчева  Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1921011217 110.00
4 Благовеста Стоянова Замфирова Социална педагогика Втори 2121011006 110.00
5 Валентина Ваньова Маринова  Предучилищна и начално училищна педагогика Трети 2021012751 110.00
6 Ванеса Анжелова Драмалиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010372 110.00
7 Ванеса Красимирова Петкова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2121011009 110.00
8 Ванесса Тониславова Томова  Социална педагогика  Трети 2021010988 110.00
9 Василена Георгиева Янкулова Педагогика на обучението по български език и история. Четвърти 1921011699 110.00
10 Вероника Богомилова Методиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2121010290 110.00
11 Вероника Венциславова Иванова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2221010508 110.00
12 Весела Сашева Първанова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2021011421 110.00
13 Веселина Захариева Красимирова  Социална педагогика  Трети 2021010305 110.00
14 Веселина Пламенова Веселинова Педагогика на обучението по Български език и география Трети 2021010308 110.00
15 Веселка Михайлова Михайлова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2221010569 110.00
16 Габриела Евалин Георгиева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1921011194 110.00
17 Габриела Емилова Младенова  Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 2021011849 110.00
18 Георги Тодоров Георгиев Педагогика на обучението по история и информационни технологии  Първи 2221010913 110.00
19 Гергана Стоянова Манова Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1921013492 110.00
20 Глория Миленова Младенова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2221010601 110.00
21 Денислава Атанасова Христова Педагогика на обучението по география и информационни технологии Втори 2121011716 110.00
22 Десислава Валентинова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011410 110.00
23 Десислава Драгомирова Огнянова Педагогика на обучението по български език и география  Първи 2221010957 110.00
24 Десислава Радославова Василева  Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2221011936 110.00
25 Диана Цветкова Макавеева Педагогика на обучениeтo по български език и география Четвърти 1921010816 110.00
26 Елеонора Валентинова Андреева Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021010917 110.00
27 Емилия Захариева Пешева  Социална педагогика  Трети 2021010307 110.00
28 Зорница Илиева Цекова Педагогика на обучението по история и философия Трети 2021013056 110.00
29 Зоя Асенова Бойчева  Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2221010348 110.00
30 Ива Илиева Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 2121011347 110.00
31 Иванка Сергеева Любомирова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2221011778 110.00
32 Ивелин Николаев Динков Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2221010555 110.00
33 Ивета Иванова Борисова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2121011739 110.00
34 Илона Цветанова Аврамова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2221010815 110.00
35 Ирена  Филипова Минчева Педагогика на обучението по български език и история Трети 2021011564 110.00
36 Ирена Пенкова Крумова  Социална педагогика Трети 2021012652 110.00
37 Йоанна Христова Йорданова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2021010928 110.00
38 Кармен Кирилова Каменова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2121011596 110.00
39 Катерина Христова Райкова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011854 110.00
40 Катя Петрова Цветанова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010637 110.00
41 Кети Георгиева Димитрова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2221010034 110.00
42 Кристина Красимирова Цветанова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2221011322 110.00
43 Летисия Димитрова Тодорова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2221010613 110.00
44 Лилия Александрова Димитрова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2221011970 110.00
45 Лора Иванова Георгиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2221010361 110.00
46 Лора Красимирова Любомирова  Начална училищна педагогика и специална педагогика  Трети 2021011416 110.00
47 Лорета Ивова Йорданова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2121011875 110.00
48 Марина Сашкова Йорданова  Педагогика на обучението по История и Философия  Четвърти 1921013382 110.00
49 Маринела Валентинова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011005 110.00
50 Мария Боянова Дочева  Педагогика на обучението по български език и география Първи 2221010862 110.00
51 Мария Бранимирова Петрова Социална педагогика Втори 2121010641 110.00
52 Мария Ивова Маринова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011633 110.00
53 Марта Мартинова Бояджиева Педагогика на обучението по история и философия Трети 2021010993 110.00
54 Мартина Иванова Петкова Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 2121010393 110.00
55 Милена Иванова Ганева Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Трети 2021012810 110.00
56 Мирела Гошова Маринова Предучилищна педагогига и чужд език Първи 2221011764 110.00
57 Михаела Цветанова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921013051 110.00
58 Надя Андреева  Величкова  Педагогика на обучението по български език и география  Втори 2121011916 110.00
59 Никита Ивайлова Симеонова  Предучилищна педагогика и английски език  Първи 2221010929 110.00
60 Никол Венциславова Василева  Социална педагогика  Четвърти 1921011003 110.00
61 Нина Николаева Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1621010014 110.00
62 Нина Цветанова Стоянова  начална училищна педагогика и специална педагогика  Четвърти 1921011506 110.00
63 Павлина Първанова Александрова Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1321010055 110.00
64 Петя Ваньова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011153 110.00
65 Поля Славчева Илиева Начална училищна педагогика и Специална педагогика  Трети 2021012619 110.00
66 Радостина Ангелова Василева Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1921013460 110.00
67 Росица Красимирова Кръстева  Начална училищна педагогика и чужд език  Първи 2221010599 110.00
68 Силвия Емилова Георгиева  Начална училищна педагогика и специална педагогика.  Четвърти 1921010863 110.00
69 Симона Бориславова Симеонова Педагогика на бучението по български език и информационни технологии Трети 2021013037 110.00
70 Симона Владимирова Невлева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011303 110.00
71 Сияна Алексиева Русева Начална училищна педагогика и специална педагогика  Четвърти 1921011291 110.00
72 София Веселинова Андонова начална училищна педагогика с чужд език Втори 2121010836 110.00
73 Стела Ивайлова Иванова Социална педагогика Трети 2021011773 110.00
74 Стефани Илиева Герасимова Педагогика на обучението по история и информационни технологии Първи 2221011247 110.00
75 Теадита Илиева Данаилова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010389 110.00
76 Теодора Николаева Маринова Педагогика на обучението по История и Информационни технологии Четвърти 1921011007 110.00
77 Тереза Росенова Богданова  Педагогика на обучението по български език и география  Втори 2221010978 110.00
78 Фани Людмилова Александрова Начална училища педагогика и специална педагогика Трети 2021010476 110.00
79 Цветелина Димитрова Ценова  Социална педагогика  Четвърти 1921011658 110.00
80 Цветелина Миленова Спасковска  Социална Педагогика  Първи 2221010469 110.00
81 Цветелина Милчева Емилова Педогагика на обучението по български език и история Четвърти 1921011001 110.00
82 Цветомира Анатолиева Веселинова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2221010941 110.00
83 Шерина Андреева Филипова  Начална училищна педагогика и специална педагогика  Трети 2021010659 110.00
84 Юлита Атанасова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1921013484 110.00
85 Янислав Стефанов Кирилов Социална педагогика Първи 2221010022 110.00
СПОДЕЛИ В