Площ от 2.00 кв. м., част от предверие на партерен етаж в ляво от главния вход на сграда – Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, за монтиране на терминално устройство /АТМ/, с административен адрес ул. Т. Търновски, 2

СПОДЕЛИ В