Площ от 91,00 (деветдесет и един) квадратни метра разположена на южната фасада на сградата на Факултет изобразително изкуство

СПОДЕЛИ В