ТЪРГ - площадка за монтаж на преместваем обект с обща площ 62 кв. м за търговска дейност, намираща се пред сградата на Корпус 5 на ВТУ

СПОДЕЛИ В