Класиране за стипендии по успех и по успех и доход – летен семестър 2020/2021 г.

Исторически факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Цветомира Колева Колева Археология Трети 1803014086 8.49 110.00
2 Ян Андреев Андреев Педагогика на обучението по история и география Втори 1903010909 8.48 110.00
3 Илия Йонков Димов История Четвърти 1703010002 8.06 110.00
4 Йоанна Пламенова Пенчева География Втори 1903010670 7.49 110.00
5 Мария Петрова Петрова География Трети 1803011187 7.44 110.00
6 Преслав Пламенов Пейчев Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010384 7.32 110.00
7 Иван Станимиров Станков История Трети 1803010496 7.14 110.00
8 Кенан Акиф Реджеб Педагогика на обучението по история и география Втори 1903010549 7.06 110.00
9 Юлиана Павлова Гърбова Педагогика на обучението по История и чужд език Втори 1903010842 6.95 110.00
10 Рени Иванова Моллова Културен туризъм Втори 1903012844 6.90 110.00
11 Мелис Шенал Мустафова Културен туризъм Първи 2003012833 6.86 110.00
12 Михаил Станимиров Бакрев Педагогика на обучението по история и география  Трети 1803010492 6.81 110.00
13 Тодор Георгиев Марков Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010620 6.77 110.00
14 Дарина Славейкова Тодорова Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010695 6.67 110.00
15 Ивета Минкова Мочева Регионално развитие и геоикономика Трети 1803011207 6.60 110.00
16 Антоанна Валентинова Чилева  Културен туризъм Четвърти 1703020022 6.58 110.00
17 Маргарита Георгиева Никова Културен туризъм Първи 2003011331 6.57 110.00
18 Христо Колев Христов География Трети 1903012615 6.53 110.00
19 Мирослав Павлинов Макавеев Културен туризъм Четвърти 1703020018 6.52 110.00
20 Анна Алдинова Кавлакова География Четвърти 1703010038 6.52 110.00
21 Иван Христов Петров История. Българска история Първи 2003014230 6.51 110.00
22 Даниел Стойков Пандурски Педагогика на обучението по география и информационни технологии Първи 2003010821 6.47 110.00
23 Владимир Петров Веселинов История Трети 1803010882 6.44 110.00
24 Васил Христов Цонков История Трети 1803010925 6.36 110.00
25 Теодосий Веселинов Харитов Педагогика на обучението по история и география Втори 1903011356 6.30 110.00
26 Теодора Йорданова Савова Културен туризъм Първи 2003011043 6.02 110.00
27 Десислава Цветанова Добрева  Педагогика на обучението по география и информационни технологии Първи 2003012081 5.44 110.00
28 Десислава Христова Йорданова Културен туризъм  Първи 2003011061 5.29 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Александър Кирилов Александров  История Четвърти 1703010009 6.00 125.00
2 Ася Огнянова Костадинова Културен туризъм Втори 1903010897 6.00 125.00
3 Велислава Анатолиева Великова Археология Втори 1903010582 6.00 125.00
4 Даниел Иванов Стоянов Обща история. Нова и съвременна история на Европа  Първи 2003015211 6.00 125.00
5 Добрил Иванов Тошев Културен туризъм Първи 2003010744 6.00 125.00
6 Доника Пенкова Иванова История Четвърти 1703010008 6.00 125.00
7 Донислав Валентинов Вълков Педагогика на обучението по история и география  Първи 2003011218 6.00 125.00
8 Йордан Александров Райков История Четвърти 1703010001 6.00 125.00
9 Йордан Стефанов Миновски Регионално развитие и геоикономика Четвърти 1703010024 6.00 125.00
10 Красимир Йорданов Дердов Културен туризъм Трети 1803010254 6.00 125.00
11 Кристиян Красимиров Младеновски История Четвърти 1703010005 6.00 125.00
12 Савина Красимирова Трифонова  Регионално развитие и геоикономика  Втори 1903011204 6.00 125.00
13 Ивайло Манолов Димитров Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010225 5.94 110.00
14 Никола Мирославов Николов История Втори 1903010874 5.94 110.00
15 Иван Димитров Иванов История Първи 2003011243 5.89 110.00
16 Веселина Иванова Маринова Културен туризъм Четвърти 1703020021 5.86 110.00
17 Ирен Генадиева Русева История  Трети 1903014693 5.86 110.00
18 Десислава Здравкова Здравкова Културен туризъм Втори 1903010626 5.84 110.00
19 Ива Марио Съева Педагогика на обучението по история и география  Втори 1903013499 5.83 110.00
20 Станислава Георгиева Стефанова История. Българска история Първи 2003014163 5.83 110.00
21 Теодор Красимиров Николов Културен туризъм Първи 2003010569 5.83 110.00
22 Дария Димитрова Тошкова География Четвърти 1703010018 5.80 110.00
23 Калоян Динев Динев  История Трети 1803010487 5.79 110.00
24 Драгомир Славчев Иванов Педагогика на обучението по история и география Втори 1903010876 5.78 110.00
25 Виктория Захариева Тодорова Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010471 5.75 110.00
26 Ивона Светозарова Куртева  Педагогика на обучението по история и география  Трети 1803010883 5.75 110.00
27 Мария Георгиева Жечева Педагогика на обучението по история и чужд език  Първи 2003010557 5.75 110.00
28 Минко Атанасов Ластарджиев Педагогика на обучението по история и чужд език Първи 2003010477 5.75 110.00

Педагогически факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Габриела Лазаринова Гатева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1705020153 8.18 110.00
2 Ива Людмилова Янчева Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905010560 8.01 110.00
3 Петя Христова Спирова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011256 7.86 110.00
4 Никол Чавдарова Толева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011137 7.83 110.00
5 Дария Викторова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020115 7.69 110.00
6 Ася Атанасова Атанасова Социална педагогика Втори 1905012420 7.64 110.00
7 Габриела Младенова Минчева Предучилищна и началнаучилищна педагогика Четвърти 1705020046 7.63 110.00
8 Гергана Венциславова Стефанова  Начална училищна педагогика и чужд език  Четвърти 1705020155 7.56 110.00
9 Йоанна Нейкова Владкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011693 7.50 110.00
10 Яница Димитрова Тодорова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 1905010639 7.48 110.00
11 Пламена Атанасова Самарджиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011194 7.48 110.00
12 Александра Владиславова Манева  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020120 7.35 110.00
13 Илиян Аннев Иванов Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1605020003 7.30 110.00
14 Владислав Иванов Василев  Социална педагогика  Трети 1805012237 7.28 110.00
15 Маргарита Атанасова Радева Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2005011065 7.23 110.00
16 Марина Иванова Александрова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1705030020 7.23 110.00
17 Марина Стефанова Маринова Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1805011785 7.18 110.00
18 Симона Иванова Василева Начална училищна педагогика и специална педагогика  Четвърти 1705030079 7.15 110.00
19 Анита Димитрова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020020 7.12 110.00
20 Катя Александрова Мадева Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1705020151 7.04 110.00
21 Венислава Петрова Нанова Социална педагогика Трети 1805010739 7.03 110.00
22 Радостина Огнянова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011351 7.03 110.00
23 Калина Иванова Владимирова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020062 6.98 110.00
24 Антоанета Росенова Антонова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1805011581 6.97 110.00
25 Мария Тодорова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905010633 6.91 110.00
26 Маринела Красимирова Калчева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011455 6.90 110.00
27 Йоанна Мирославова Василева Социална педагогика Втори 1905011755 6.89 110.00
28 Арзу Зюлкерова Байрактарова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020125 6.88 110.00
29 Ива Филева Филева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805010855 6.85 110.00
30 Марияна Василева Василева Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1805011268 6.84 110.00
31 Йоана Емилиянова Христова Предучилищна и начално училищна педагогика Трети 1805010430 6.84 110.00
32 Станислава Иванова Банкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805010412 6.81 110.00
33 Ванеса Петрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011680 6.78 110.00
34 Валерия Тошкова Топалова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020071 6.76 110.00
35 Соня Ивова Хараламбева Педагогика на обучението по физическо възпитание Трети 1805011202 6.72 110.00
36 Люсиана Пламенова Куртева  Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 1805010643 6.72 110.00
37 Пламена Досева Стойкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011327 6.69 110.00
38 Айгюл Ахмед Рашидова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1905011275 6.68 110.00
39 Вяра Илиева Колева Педагогика на обучението по физическо възпитание Първи 2005012794 6.56 110.00
40 Ирена Георгиева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011512 6.54 110.00
41 Теодора Златева Златева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011514 6.53 110.00
42 Антония Венциславова Анчева Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1705020355 6.50 110.00
43 Анахид Ерам Минасян  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1905011868 6.47 110.00
44 Светлана Янкова Великова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011108 6.46 110.00
45 Ивелин Красимиров Кръстев Педагогика на обучението по физическо възпитание Първи 2005011976 6.44 110.00
46 Полина Борисова Георгиева Начална училищна педагогика с чужд език  Четвърти 1705020353 6.43 110.00
47 Виктор Милиянов Попов Педагогика на обучението по физическо възпитание  Първи 2005011626 6.32 110.00
48 Милена Димитрова Минева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011480 6.25 110.00
49 Валентина Марианова Йорданова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1705020470 6.23 110.00
50 Ива Дианова Романова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1705030025 6.20 110.00
51 Теодор Валентинов Славов Педагогика на обучението по физическо възпитание Първи 2005011657 6.16 110.00
52 Вилислава Пламенова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020111 6.15 110.00
53 Мирела Детелинова Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език  Първи 2005011311 6.14 110.00
54 Иван Свиленов Николов Предучилищна и Начална училищна педагогика Трети 1805011201 6.04 110.00
55 Росица Илиева Атанасова  Социална педагогика Първи 2005011804 5.92 110.00
56 Лорина Стоянова Драганова  Начална училищна педагогика с  чужд език Трети 1805010923 5.85 110.00
57 Али Ахмед Ахмед Педагогика на обучението по физическо възпитание Първи 2005012715 5.53 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Анина Ангелова Ангелова  Педагогика на обучението по музика Четвърти 1805010752 6.00 125.00
2 Антоан Янков Димитров   Управление на образованието  Първи 2005012625 6.00 125.00
3 Богомила Иванова Иванова  Социална педагогика  Първи 2005011873 6.00 125.00
4 Виктория Руменова Алексова Социална педагогика Втори 1905011731 6.00 125.00
5 Глория Асенова Асенова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005012815 6.00 125.00
6 Даниела Генчева Чонкова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2005011750 6.00 125.00
7 Диана Костадинова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ  Първи 2005013338 6.00 125.00
8 Ивайло Тихомиров Тодоров Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности  Първи 2005012630 6.00 125.00
9 Ирина Руменова Атанасова Педагогика на обучението по музика  Първи 2005011005 6.00 125.00
10 Искра Христова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ Първи 2005013898 6.00 125.00
11 Кристиана Красимирова Николова Социална педагогика Трети 1805011947 6.00 125.00
12 Мария Младенова Кирова Социална педагогика Трети 1805010398 6.00 125.00
13 Марияна Георгиева Савидж Предучилищна и начална училищна педагогика. Четвърти 1705020361 6.00 125.00
14 Марсия Чавдарова Кирилова Педагогика на обучението по музика Трети 1805010499 6.00 125.00
15 Надежда Пламенова Симеонова Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2005012101 6.00 125.00
16 Наталия Николаева Цвяткова Социална педагогика Трети 1805011849 6.00 125.00
17 Недялко Венциславов Гавраилов Педагогика на обучението по музика Четвърти 1705020132 6.00 125.00
18 Павел Колев Алексиев  Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2005012637 6.00 125.00
19 Сибел Исмаилова Касова Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ  Първи 2005013453 6.00 125.00
20 Симона Светославова Стефанова Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика Първи 2005015066 6.00 125.00
21 Станимир Илков Илков  Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности  Първи 2005012636 6.00 125.00
22 Теди Мирославова Денчева Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2005010900 6.00 125.00
23 Теодора Севдалинова Бориславова Педагогика на обучението по музика Трети 1805010771 6.00 125.00
24 Християна Асенова Асенова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005012811 6.00 125.00
25 Христозар Георгиев Леков Управление на образованието Първи 2005012108 6.00 125.00
26 Иления Георгиева Йовчева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030036 5.96 110.00
27 Йоанна Симова Симеонова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030043 5.96 110.00
28 Калина Марианова Петрова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030048 5.96 110.00
29 Авги Лазаро Лайлакиду  Социална педагогика  Втори 1905010544 5.95 110.00
30 Ипек Синан Рушидова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805010799 5.95 110.00
31 Кристина Станиславова Станкова Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 1905010554 5.95 110.00
32 Кристина Стоянова Русинова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1705030049 5.95 110.00
33 Стефани Ясенова Пенкова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905010563 5.95 110.00
34 Ирена Боянова Трайкова Педагогика на обучението по Музика Втори 1905013008 5.94 110.00
35 Пламен Петров Петров Педагогика на обучението по музика Четвърти 1805013427 5.94 110.00
36 Кремена Ангелова Дуганова Социална педагогика Трети 1805011602 5.93 110.00
37 Айлин Невзатова Мехмедова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030019 5.92 110.00
38 Екатерина Петрова Недялкова  Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905010342 5.90 110.00
39 Кристина Красимирова Павлова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020343 5.90 110.00
40 Анна Валериева Цветкова  Социална педагогика Втори 1905011446 5.89 110.00
41 Анна-София Емилова Недкова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2005010660 5.89 110.00
42 Габриела Николаева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2005011220 5.89 110.00
43 Ивет Мартинова Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2005010743 5.89 110.00
44 Мария Евгениева Андреева Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2005011612 5.89 110.00
45 Невяна Славкова Славова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2005010550 5.89 110.00
46 Нора Николаева Дончева Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1705030042 5.89 110.00
47 Полина Иванова Божинова  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1705030186 5.88 110.00
48 Станимира Димитрова Мартинова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005011669 5.88 110.00
49 Християна Мирославова Кръстева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030039 5.88 110.00
50 Ивайло Цветозаров Иванов Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2005012241 5.86 110.00
51 Кристина Валериева Цонева  Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905010369 5.86 110.00
52 Мирослава Дончева Дончева  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011178 5.86 110.00
53 Светослава Найденова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905011168 5.86 110.00
54 Мария Христова Станчева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030037 5.85 110.00
55 Стефани Григорова Кънева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030040 5.85 110.00
56 Александър Росенов Козлев Педагогика на обучението по музика  Втори 1905013413 5.82 110.00
57 Венелина Александрова Аспарухова Социална педагогика Четвърти 1705030110 5.82 110.00
58 Йоана Венелинова Николова Социална педагогика Четвърти 1705030112 5.82 110.00
59 Валя Мариянова Минчева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905010556 5.81 110.00
60 Диана Милкова Димитрова  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1705030055 5.81 110.00
61 Иван Тошков Тодоров Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1805011500 5.81 110.00
62 Мария Петрова Банова Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1805011497 5.81 110.00
63 Павел Пламенов Кръстев Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905011333 5.81 110.00
64 Станислава Галинова Стефанова  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020009 5.81 110.00
65 Цветалия Николаева Недялкова Начална училищна педагогика с чужд език Втори 1905012587 5.81 110.00
66 Веселин Георгиев Георгиев Социална педагогика Трети 1805012235 5.80 110.00
67 Антония Валентинова Симеонова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011533 5.79 110.00
68 Габриела Ангелова Чолакова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805010913 5.79 110.00
69 Цветомила Велимирова Янкова  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805010753 5.79 110.00
70 Антонина Пламенова Иванова  Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2005010940 5.78 110.00
71 Гергана Стефчова Пейчовска Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2005012827 5.78 110.00
72 Мария Цветанова Ибова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2005011048 5.78 110.00
73 Михаела Стефанова Тодорова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2005011310 5.78 110.00
74 Надежда Минкова Керешка Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030026 5.77 110.00
75 Ралица Величкова Цветанова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1805010553 5.77 110.00
76 Ивайло Калоянов Илиев Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905010460 5.76 110.00
77 Марина Антонова Донева Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 1905011058 5.76 110.00
78 Ралица Георгиева Минкова Педагогика на обучението по музика Втори 1905010900 5.76 110.00
79 Ралица Ивайлова Викторова Начална училищна педагогика с чужд език Втори 1905011248 5.76 110.00
80 Стела Маринова Кирилова  Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1805011584 5.76 110.00

Православен богословски факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Катерина Трифонова Мирчева Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Трети 1801011535 9.15 110.00
2 Нели Стоянова Илиева Теология Втори 1901011017 7.17 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Веселина Христова Атанасова Теология Четвърти 1701010001 6.00 125.00
2 Ива Ивова Донкова Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Четвърти 1701010004 6.00 125.00
3 Катя Христова Стойчева Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба  Първи 2001011586 6.00 125.00
4 Петко Нейчев Нейчев Теология Първи 2001012551 6.00 125.00
5 Ганчо Георгиев Георгиев Теология Първи 2001012978 5.88 110.00
6 Радилина Красимирова Костадинова Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Първи 2001011982 5.88 110.00
7 Ирина Славеева Начева  Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Трети 1801011579 5.83 110.00

Стопански факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Емил Владков Кръстев Финанси Трети 1806011033 10.50 110.00
2 Габриела Иванова Мойнова Финанси Втори 1906010480 9.54 110.00
3 Ана-Мария Бориславова Петрова Международни икономически отношения Трети 1806010562 9.23 110.00
4 Марта Стоичкова Стоичкова Публична администрация Първи 2006012073 9.01 110.00
5 Радена Росенова Иванова Социални дейности Четвърти 1706050083 8.39 110.00
6 Виктория Евгениева Зафирова Стопанско управление  Първи 2006012072 8.34 110.00
7 Десислава Кирилова Димитрова  Публична администрация  Трети 1806011390 8.25 110.00
8 Еманоела Емилова Николаева Финанси Втори 1906010927 8.13 110.00
9 Нела Христова Анастасова Стопанско управление Първи 2006011555 7.96 110.00
10 Радина Росенова Дончева  Стопанско управление  Първи 2006012047 7.94 110.00
11 Мима Христова Анастасова Финанси Втори 1906011399 7.88 110.00
12 Виктория Миленова Бижева Предприемачество в социалната сфера Първи 2006011038 7.52 110.00
13 Михаела Петрова Костова Счетоводство и контрол Трети 1806010776 7.47 110.00
14 Симона Пламенова Вачкова Социални дейности Втори 1906011340 7.47 110.00
15 Дерия Хасанова Гонгиева Стопанско управление  Трети 1806011956 7.44 110.00
16 Моника Иванова Богданова Стопанско управление Трети 1806010683 7.41 110.00
17 Виктория Димитрова Василева Счетоводство и контрол Първи 2006010530 7.36 110.00
18 Мирела Мирославова Пенкова Стопанско управление  Трети 1806010638 7.29 110.00
19 Виктория Йорданова Йорданова Международни икономически отношения Четвърти 1706020001 7.28 110.00
20 Габриела Милчева Комитска Стопанско управление Първи 2006011749 7.24 110.00
21 Гергана Кирилова Георгиева Финанси Първи 2006011819 7.00 110.00
22 Христиан Антонов Цеков Финанси Първи 2006011209 6.99 110.00
23 Андрей Михайлов Ганчев  Международни икономически отношения  Трети 1806010539 6.84 110.00
24 Златина Стефчова Пулева Маркетинг Четвърти 1706140001 6.77 110.00
25 Ралица Траянова Иванова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020013 6.73 110.00
26 Клара Венелинова Любенова Финанси Четвърти 1706040031 6.69 110.00
27 Борислава Бисерова Лазарова Финанси Втори 1906010800 6.62 110.00
28 Мария Николаева Николова  Счетоводство и контрол Четвърти 1706020019 6.60 110.00
29 Максимилиана Тодорова Савова Публична администрация Четвърти 1706050015 6.54 110.00
30 Радостина Ивалинова Димитрова Публична администрация Четвърти 1706050004 6.54 110.00
31 Мартин Благовестов Петров Международни икономически отношения  Втори 1906010660 6.53 110.00
32 Елена Ганчева Ганчева Стопанско управление Трети 1806010682 6.50 110.00
33 Светла Петкова Маринова  Счетоводство и контрол  Четвърти 1706020010 6.48 110.00
34 Анита Веселинова Григорова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020012 6.46 110.00
35 Марина Стефанова Николова Счетоводство и контрол Първи 2006012763 6.44 110.00
36 Момчил Асенов Асенов Публична администрация Трети 1806013471 6.42 110.00
37 Диана Марианова Ангелова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020023 6.33 110.00
38 Гергана Цветанова Стоилова Финанси Трети 1806010831 6.28 110.00
39 Денис Шибилев Манов Предприемачество в социалната сфера Първи 2006012947 6.25 110.00
40 Хрисиана Емилиянова Вангелова Публична администрация Първи 2006012018 6.21 110.00
41 Ивелин Стефанов Лавчиев  Международни икономически отношения  Трети 1806010700 6.15 110.00
42 Ана Цветомирова Йорданова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020077 6.03 110.00
43 Памела Пенчева Христова Социални дейности Първи 2006011655 5.70 110.00
44 Александър Христов Александров Стопанско управление  Трети 1806010578 5.65 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Андреа Здравкова Енчева Публична администрация Четвърти 1706050162 6.00 125.00
2 Анна Жаклин Илчева Финанси Първи 2006010737 6.00 125.00
3 Берна Томова Зографова Международни икономически отношения Четвърти 1706020122 6.00 125.00
4 Ивона Драгомирова Стоянова  Международни икономически отношения  Четвърти 1706020043 6.00 125.00
5 Надя Йорданова Йорданова Туризъм Четвърти 1706050057 6.00 125.00
6 Петър Петров Ненков Финанси Трети 1806011610 6.00 125.00
7 Радослав Драгомиров Драганов Международни икономически отношения Четвърти 1706020004 6.00 125.00
8 Халил Осман Ахмед Международни икономически отношения Четвърти 1706020003 6.00 125.00
9 Цветелина Свиленова Кулова Публична администрация Трети 1806010607 6.00 125.00
10 Калбие Фахриева Шабанова Социални дейности Четвърти 1706050022 5.94 110.00
11 Александрина Миленова Серафимова Публична администрация Трети 1806010758 5.93 110.00
12 Венелина Билянова Колева Международни икономически отношения Втори 1906011152 5.93 110.00
13 Дарена Стефанова Ангелова Международни икономически отношения Четвърти 1706020031 5.93 110.00
14 Жулиета Димитрова Димитрова Международни икономически отношения Четвърти 1706020048 5.93 110.00
15 Лидия Стефанова Христова Счетоводство и контрол Трети 1806010486 5.93 110.00
16 Петър Драгомиров Драганов Международни икономически отношения Втори 1906010663 5.93 110.00
17 Пламена Иванова Иванова Финанси Четвърти 1706040007 5.93 110.00
18 Поля Николаева Пенчева Международни икономически отношения  Четвърти 1706020033 5.93 110.00
19 Севил Кадир Нуриева Публична администрация Трети 1806011234 5.93 110.00
20 Стиляна Спасова Ралчевска Стопанско управление Втори 1906011130 5.93 110.00
21 Деси Стоянова Пешова Стопанско управление  Четвърти 1706060019 5.92 110.00
22 Милена Тошкова Тодорова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020016 5.92 110.00
23 Хрисимира Стефанова Стефанова Финанси Трети 1806010832 5.92 110.00
24 Михаела Любомирова Веселинова Международни икономически отношения Четвърти 1706020047 5.87 110.00
25 Станислав Цветомилов Кочев Международни икономически отношения Четвърти 1706020006 5.87 110.00
26 Боряна Димитрова Ботева Публична администрация Трети 1806011845 5.86 110.00
27 Мария Петрова Иванова Международни икономически отношения Втори 1906011662 5.86 110.00
28 Павел Ивайлов Пъшев Публична администрация Втори 1906011556 5.86 110.00
29 Радинела Георгиева Георгиева Маркетинг Трети 1806010884 5.85 110.00
30 Христиана Атанасова Атанасова Маркетинг Втори 1906011154 5.85 110.00
31 Константина Богданова Големецова Публична администрация Четвърти 1706050003 5.83 110.00
32 Теодора Тодорова Михайлова Туризъм Четвърти 1706050056 5.83 110.00
33 Петя Младенова Толумбова- Стефанова Социални дейности  Четвърти 1706050034 5.82 110.00
34 Деница Иванова Петкова Счетоводство и контрол  Първи 2006011425 5.80 110.00
35 Магдалина Бисерова Цветанова Финанси Първи 2006012733 5.80 110.00
36 Денислава Огнянова Начева Публична администрация Трети 1806011771 5.79 110.00
37 Изабела Георгиева Георгиева  Международни икономически отношения Втори 1906011709 5.79 110.00
38 Вяра Димитрова Димитрова Счетоводство и конкрол Четвърти 1706020011 5.77 110.00
39 Валерия Георгиева Иванова Туризъм Четвърти 1706050023 5.75 110.00
40 Виктория Георгиева Димитрова Туризъм Четвърти 1706050058 5.75 110.00
41 Красимир Владимиров Кателиев Туризъм Четвърти 1706050020 5.75 110.00
42 Наталия Руменова Радева Туризъм Четвърти 1706050008 5.75 110.00

Факултет "Математика и информатика"

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Мария-Анжелика Светлан Железарова Софтуерно инженерство Четвърти 1709030014 13.71 110.00
2 Янислава Стоянова Радославова Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1709010007 7.82 110.00
3 Радостин Тодоров Тодоров Софтуерно Инженерство Трети 1809011208 7.74 110.00
4 Георги Илиев Илиев Компютърни Науки Втори 1909010966 7.64 110.00
5 Мирослав Иванов Иванов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030047 7.45 110.00
6 Доброслав Трифонов Димитров Софтуерно инженерство Четвърти 1709030020 7.24 110.00
7 Василена Ивайло Василева Компютърни науки Четвърти 1709010028 7.17 110.00
8 Яница Красимирова Коеджикова Софтуерно инженерство Четвърти 1709030008 7.11 110.00
9 Бейко Георгиев Иванов Софтуерно инженерство Трети 1809012100 7.03 110.00
10 Георги Стоянов Дяков Софтуерно инженерство Четвърти 1709030040 6.93 110.00
11 Михаела Герасимова Бенчева Софтуерно инженерство Втори 1909010393 6.92 110.00
12 Радослав Николаев Беров Софтуерно инженерство Четвърти 1709030027 6.91 110.00
13 Ален Светлозаров Христов Компютърни науки Четвърти 1709010009 6.84 110.00
14 Виктор Здравков Дамянов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030036 6.79 110.00
15 Християна Красимирова Любенова-Йорданова  Математика, информатика и инф.технологии  Първи 2009012501 6.76 110.00
16 Тодор Владимиров Михайлов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030002 6.74 110.00
17 Валентино Танев Пасков Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2009012607 6.64 110.00
18 Светослав Ивелинов Минев Софтуерно инженерство Първи 2009011115 6.32 110.00
19 Радослав Цанков Цанков  Софтуерно инженерство Първи 2009011415 6.00 110.00
20 Габриел Яворов Станев Софтуерно инженерство Трети 1809011299 5.99 110.00
21 Тодор Стефанов Георгиев  Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2009010626 5.84 110.00
22 Георги Гошов Веков Компютърни науки Първи 2009011981 5.70 110.00
23 Петя Стоянова Големанова Софтуерно инженерство Първи 2009011452 5.58 110.00
24 Никола Атанасов Хаджиев Информатика  Първи 2009012027 5.54 110.00
25 Димитър Ивайлов Йончев Софтуерно инженерство Първи 2009010632 5.33 110.00
26 Антоанета Димчова Цветанова Компютърни науки Втори 1909010521 5.13 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Ани Колева Пендашева Софтуерно инженерство Трети 1809010657 6.00 125.00
2 Благовеста Анатолиева Койнарска Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт Първи 2009012262 6.00 125.00
3 Деница Бориславова Босева Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1809011189 6.00 125.00
4 Елиз Нихатова Мехмедова Математика, информатика и информационни технологии Първи 2009012382 6.00 125.00
5 Кристина Василева Николова Софтуерно инженерство Трети 1809010559 6.00 125.00
6 Мария Петрова Димитрова Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2009014311 6.00 125.00
7 Мирослав Пламенов Петров Компютърни науки. Приложни компютърни науки Първи 2009012387 6.00 125.00
8 Михаела Мирославова Димитрова Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1809010507 6.00 125.00
9 Николина Детелинова Николова Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1709010069 6.00 125.00
10 Пламен Иванов Петков Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2009012723 6.00 125.00
11 Свилен Николов Колев Компютърни науки. Приложни компютърни науки Първи 2009012487 6.00 125.00
12 София Мариянова Кянкова Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2009012606 6.00 125.00
13 Стефан Руменов Колев Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2009012719 6.00 125.00
14 Цветелина Мирославова Енчева Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1809010614 6.00 125.00
15 Мирослав Ивайлов Стефанов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030028 5.93 110.00
16 Пламенна Викторова Петрова Софтуерно инженерство Втори 1909011132 5.93 110.00
17 Александър Юриев Капра Компютърни науки Трети 1809010655 5.92 110.00
18 Йоанна Радкова Ценкова  Иформационно брокерство и дигитални медии Втори 1909010565 5.87 110.00
19 Християн Диянов Димитров Софтуерно инженерство Втори 1909010625 5.87 110.00
20 Боряна Илкова Николова Софтуерно инженерство Трети 1809010259 5.86 110.00
21 Гергана Десиславова Граурова Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт Първи 2009012672 5.86 110.00
22 Ивелин Евгениев Николов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030044 5.86 110.00
23 Мирослава Светославова Коева Информационно брокерство и дигитални медии Първи 2009012737 5.86 110.00
24 Надер Ахмед Махмуд-Ясин-Ауадала Софтуерно инженерство Трети 1809011617 5.85 110.00
25 Иван Павлинов Илиев Компютърни науки Трети 1809010654 5.83 110.00
26 Светослав Красимиров Стоянов Компютърни науки Първи 2009010757 5.83 110.00
27 Цветомира Венкова Долчинкова Компютърни науки  Първи 2009011034 5.83 110.00
28 Биляна Миткова Преснакова  Педагогика на обучението по математика и информатика  Четвърти 1709010068 5.82 110.00
29 Николай Пламенов Николаев Софтуерно инженерство Първи 2009011658 5.80 110.00
30 Петьо Светославов Статев Софтуерно инженерство  Първи 2009011881 5.80 110.00
31 Петя Йорданова Тонкова Компютърни науки. Приложни компютърни науки  Първи 2009015044 5.80 110.00
32 Славена Петрова Тихова Софтуерно инженерство Четвърти 1709030023 5.79 110.00
33 Християн Александров Гогов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030001 5.79 110.00

Факултет по изобразително изкуство

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Александър Илиев Александров ИИ - Скулптура Трети 1804011358 18.39 110.00
2 Екатерина - Мария Петрос Миткос Изящни изкуства Стенопис Втори 1904011531 12.36 110.00
3 Биляна Емилова Димитрова  Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2004012928 11.53 110.00
4 Габриела Иванова Иванова Изящни изкуства - Рисуване и интермедия Втори 1904011355 9.41 110.00
5 Биляна Цветанова Веселинова Изящни изкуства - Стенопис Четвърти 1704010054 8.84 110.00
6 Родислав Любомиров Бебенов Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011158 8.82 110.00
7 Алекс Христианова Панова Стенопис Втори 1904010685 8.64 110.00
8 Цветелина Карамфилова Кадева Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010037 8.62 110.00
9 Снежана Йорданова Ненчева Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1504010049 7.99 110.00
10 Анета Петромирова Филипова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Трети 1804010760 7.92 110.00
11 Александрина Недкова Йовчева Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010025 7.91 110.00
12 Жанет Иванова Топалова Живопис Втори 1904010325 7.30 110.00
13 Десислава Дончева Дончева Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010010 7.30 110.00
14 Изабела Алексеева Лилчева Изящни Изкуства - Рисуване и Интермедия Четвърти 1704010040 7.20 110.00
15 Беатрис Елинова Балевска Изящни изкуства - Стенопис Втори 1904011165 7.17 110.00
16 Цветелина Емилова Луканова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010009 7.15 110.00
17 Витослав Валентинов Колев Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010023 7.09 110.00
18 Илина Стефанова Стефанова Графичен дизайн и Визуални комуникации Четвърти 1704010027 7.05 110.00
19 Радина Стоева Станкова  Рисуване и Интермедия  Четвърти 1704010061 6.99 110.00
20 Симона Станиславова Йорданова Изящни изкуства - Стенопис Трети 1804010623 6.97 110.00
21 Габриела Димитрова Димова  Изящни изкуства -визуални изследвания Първи 2004011905 6.92 110.00
22 Мартин Миленов Малинов Живопис Втори 1904011161 6.67 110.00
23 Антон Веселинов Джуров Скулптура Трети 1804011631 6.50 110.00
24 Стойко Пенчев Александров Изящни изкуства - графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011118 6.43 110.00
25 Мартин Веселинов Михайлов Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011179 6.40 110.00
26 Марина Драгомирова Панова  Педагогика на обучението по изобразително изкуство  Първи 2004011888 6.30 110.00
27 Валя Валентинова Николова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2004012021 5.68 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Виктория Красимирова Колева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2004010318 6.00 125.00
2 Доротея Веселинова Стефанова Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2004012187 6.00 125.00
3 Ели Дамянова Иванова  Изящни изкуства - Пространствен дизайн Първи 2004012347 6.00 125.00
4 Елпида Лазаро Лайлакиду  Изящни изкуства - Стенопис  Първи 2004012113 6.00 125.00
5 Мария Пламенова Белчева Изящни изкуства - Стенопис  Втори 1904011096 6.00 125.00
6 Никола Георгиев Чобанов Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2004012189 6.00 125.00
7 Полина Николаева Ковачева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2004012215 6.00 125.00
8 Яна Марианова Михайлова Изящни изкуства - Рисуване и интермедия Четвърти 1804012919 6.00 125.00
9 Лилия Красимирова Кунева Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011129 5.95 110.00
10 Любен Ганчев Латинов Рисуване и интермедия Четвърти 1804014477 5.94 110.00
11 Мая Емилиянова Йорданова Изящни изкуства - Графика  Втори 1904011296 5.94 110.00
12 Йоан Руменов Михов Изящни изкуства - Графика Четвърти 1704010056 5.93 110.00
13 Радостин Любенов Янев Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 1804011469 5.93 110.00
14 Дарена Християнова Захариева  ИИ - Графика Втори 1904011091 5.89 110.00
15 Теодора Константинова Маринова Изящни изкуства - Живопис Втори 1904011189 5.89 110.00

Филологически факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Мелиса Османова Ахмедова Българска филология Трети 1802010830 18.24 110.00
2 Гергана Пламенова Караиванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2002010864 11.32 110.00
3 Нелита Венелинова Жекова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения. Първи 2002011774 9.93 110.00
4 Петър Стоименов Христов Английска филология. Лингвистика и превод Първи 2002012100 9.19 110.00
5 Ива Георгиева Симеонова Английска Филология Втори 1902010585 8.81 110.00
6 Мартина Марианова Мартинова  Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010080 8.54 110.00
7 Нанси Пламенова Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011278 8.16 110.00
8 Йоанна Петкова Георгиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм   Първи 2002013165 8.05 110.00
9 Илия Адалбертов Алеков Английска филология Четвърти 1702020003 7.87 110.00
10 Полина Станимирова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802010535 7.86 110.00
11 Петя Дианова Стефанова Връзки с обществеността  Трети 1802013580 7.82 110.00
12 Ванеса Андреева Андреева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802012009 7.80 110.00
13 Мартина Георгиева Милева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802010903 7.79 110.00
14 Антония Иванова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011478 7.71 110.00
15 Алеся Ивайлова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802012331 7.66 110.00
16 Гергана Тодорова Зюмбилска Английска филология Четвърти 1702020002 7.55 110.00
17 Моника Георгиева Йорданова Българска филология Трети 1802010603 7.52 110.00
18 Мелис Зекимюрен Шакир Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010364 7.46 110.00
19 Нелин Юксел Найдин  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Първи 2002010941 7.41 110.00
20 Ебру Сами Исмаилова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2002012735 7.39 110.00
21 Ива Стоянова Танева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030038 7.36 110.00
22 Доника Велинова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802010429 7.25 110.00
23 Пламена Стоянова Иванова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Втори 1902010752 7.18 110.00
24 Радинислава Димитрова Караиванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2002011212 7.11 110.00
25 Айше Мехмедова Бичкова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 1902011463 7.09 110.00
26 Стефан Радославов Дончев Връзки с обществеността  Втори 1902011094 7.08 110.00
27 Емили Ангелова Илиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802011425 7.07 110.00
28 Андроники Красимирова Първанова Връзки с обществеността Четвърти 1702030063 7.03 110.00
29 Моника Цветелинова Метева Английска филология Четвърти 1702020134 6.99 110.00
30 Мира Ангелова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002012863 6.96 110.00
31 Стефан Иванов Иванов Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011546 6.94 110.00
32 Мелиса Айдънова Мехмедова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010657 6.94 110.00
33 Аделина Христова Дамянова Педагогика на обучението по български и чужд език Четвърти 1702020021 6.93 110.00
34 Иван Светославов Желев Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Четвърти 1702020048 6.87 110.00
35 Мартина Венелинова Вачкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1802011211 6.84 110.00
36 Даниела Анчева Станева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010017 6.81 110.00
37 Микаел Крикор Крикорян Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030065 6.80 110.00
38 Савина Димова Ботевска Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1802010800 6.80 110.00
39 Полина Евгениева Любенова Английска филология Трети 1802011428 6.78 110.00
40 Цветелина Славова Сашева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Първи 2002010304 6.77 110.00
41 Петя Даниелова Дончева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации. Трети 1802010421 6.76 110.00
42 Мартина Стефанова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010114 6.75 110.00
43 Ванеса Димитрова Петкова Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1802011696 6.74 110.00
44 Кети Красимирова Тодорова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1802010537 6.71 110.00
45 Йоана Димитрова Костадинова Приложна лингвистика (с два чужди езика) Четвърти 1702010111 6.68 110.00
46 Тоника Венелинова Томова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802010891 6.66 110.00
47 Вяра Велиславова Петрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902011736 6.66 110.00
48 Галин Атанасов Църцев Английска филология Четвърти 1702020018 6.62 110.00
49 Деница Недялкова Христозова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011493 6.62 110.00
50 Ивана Стефанова Станева Приложна лингвистика с български и английски език и информационни технологии Четвърти 1702020009 6.61 110.00
51 Харика Айдън Ахмедова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011216 6.61 110.00
52 Десислава Пламенова Ефтимова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Втори 1902011347 6.60 110.00
53 Гергана Антонова Пандова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011007 6.54 110.00
54 Марта Ивайлова Венкова  Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Четвърти 1702020010 6.54 110.00
55 Венцислава Атанасова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010090 6.52 110.00
56 Звездина Валентинова Стоилова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1802010672 6.45 110.00
57 Александра Георгиева Койчева Приложна лингвистика. Английски език и втори чужд с информационни технологии. Трети 1802010503 6.40 110.00
58 Цветомир Станиславов Думанов Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1802010536 6.39 110.00
59 Анжела Ивайлова Симеонова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010757 6.38 110.00
60 Валерия Валериева Георгиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802011323 6.38 110.00
61 Галина Петрова Петрова Приложна лингвистика  (два чужди езика)  Четвърти 1702010005 6.34 110.00
62 Добромира Ивайлова Димитрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2002010607 6.32 110.00
63 Беатрис Мирославова Аргирова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2002010555 6.30 110.00
64 Стефани Мирославова Аргирова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2002010551 6.30 110.00
65 Виктория Петкова Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2002012007 6.28 110.00
66 Мирослав Руменов Иванов Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Четвърти 1702020001 6.26 110.00
67 Ния Атанасова Георгиева Връзки с обществеността Първи 2002011270 6.24 110.00
68 Деяна Бисерова Ангелова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2002011249 6.24 110.00
69 Стефан Христов Христов Английска филология Трети 1802010551 6.18 110.00
70 Ясен Иванов Георгиев  Българска филология  Първи 2002010809 6.17 110.00
71 Даниел Цветанов Георгиев  Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010024 6.14 110.00
72 Цвета Миленова Донковска  Педагогика на обучението по български и чужд Втори 1902011748 6.14 110.00
73 Кристина Миленова Николаева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010848 6.12 110.00
74 Виктория Георгиева Стоянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2002011987 6.05 110.00
75 Стефан Петров Христов Журналистика Първи 2002011233 6.00 110.00
76 Пламена Недкова Терзийска Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 1902011637 6.00 110.00
77 Петя Стефанова Станева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010082 5.99 110.00
78 Валерия Христова Чернева Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2002014116 5.93 110.00
79 Иван Станиславов Иванов  Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1702010015 5.92 110.00
80 Никола Ивайлов Маринов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1802010555 5.91 110.00
81 Велислава Стефанова Станева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2002011335 5.90 110.00
82 Адриана Бориславова Грънчарова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010027 5.89 110.00
83 Александра Георгиева Димитрова Българска филология  Трети 1802011421 5.86 110.00
84 Анна Николаева Николова Приложна лингвистика. Английски и италиански с профил IT Първи 2002012082 5.58 110.00
85 Магдалена Ангелова Петкова Българска филология Първи 2002014080 5.39 110.00
86 Янита Ясенова Тотева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Първи 2002010805 5.37 110.00
87 Ивелин Мирославов Петров Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2002011496 5.33 110.00
88 Александра Красимирова Дердова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2002010796 5.30 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Ванина Николаева Колева Библиотечно-информационни дейности Четвърти 1709030011 6.00 125.00
2 Даниела Ивова Николова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Първи 2002011126 6.00 125.00
3 Дуйгу Кенан Айри Английска филология Първи 2002011670 6.00 125.00
4 Искра Анатолиева Калбанова Връзки с обществеността Трети 1802010726 6.00 125.00
5 Мария Ивова Иванова Журналистика Трети 1802010674 6.00 125.00
6 Мария Христова Христова Английска филология Първи 2002010587 6.00 125.00
7 Миглена Анатолиева Атанасова  Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2002011946 6.00 125.00
8 Миляна Милиянова Малева Английска филология Четвърти 1702020168 6.00 125.00
9 Мирела Любомирова Върбанова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2002010674 6.00 125.00
10 Николета Йорданова Масалджийска Приложна лингвистика. Два чужди езика (немски и италиански език) с бизнес комуникации Първи 2002011898 6.00 125.00
11 Петър Веселинов Станков Журналистика Четвърти 1702030005 6.00 125.00
12 Пламена Йорданова Великова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2002011596 6.00 125.00
13 Преслав Даниел Иванов Английска филология Първи 2002011377 6.00 125.00
14 Силвия Георгиева Георгиева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2002011805 6.00 125.00
15 Таня Стилиянова Станкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2002011232 6.00 125.00
16 Теодора Илиева Макендуди Транслатология с два чужди езика-френски и новогръцки език Първи 2002014510 6.00 125.00
17 Биляна Милкова Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010007 5.94 110.00
18 Габриела Албертова Григорян Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010152 5.94 110.00
19 Миглена Свиленова Романова Връзки с обществеността Четвърти 1702030016 5.94 110.00
20 Мирела Стефанова Стефанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010077 5.94 110.00
21 Павлина Георгиева Кръстева Английска филология Четвърти 1702020068 5.94 110.00
22 Михаела Недкова Георгиева Журналистика Четвърти 1702030022 5.93 110.00
23 Денислава Даниелова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902013495 5.92 110.00
24 Панко Иванов Монев Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 1902010492 5.92 110.00
25 Симона Цветелинова Стефанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010748 5.92 110.00
26 Андон Николаев Иванов Педагогика на обучението по български език и история  Втори 1902011090 5.89 110.00
27 Елеонора Христова Ганчева Приложна лингвистика ( два чужди езика) Четвърти 1702010003 5.89 110.00
28 Мариела Илкова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030040 5.89 110.00
29 Виктория Красимирова Пачеръзова Връзки с обществеността Четвърти 1702030015 5.88 110.00
30 Вилиана Тодорова Георгиева Английска филология Четвърти 1702020131 5.88 110.00
31 Пресила Иванова Боянова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2002011544 5.88 110.00
32 Даниел Пламенов Пеев Педагогика на обучението по български език и география Първи 2002010061 5.87 110.00
33 Ива Пламенова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика  с бизнес комуникации Втори 1902010534 5.87 110.00
34 Стиляна Георгиева Георгиева Връзки с обществеността Четвърти 1702030008 5.87 110.00
35 Георги Людмилов Йорданов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 1902010511 5.86 110.00
36 Звезделин Венциславов Василев Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010437 5.86 110.00
37 Ива Димитрова Бързева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902011890 5.86 110.00
38 Тюлин Гаданфер Салим Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902012198 5.86 110.00
39 Русанка Димова Бонева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902012949 5.85 110.00
40 Белослава Емилова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010501 5.84 110.00
41 Валентина Константинова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011291 5.84 110.00
42 Антонина Иванова Иванова Транслатология с един чужд език Първи 2002012426 5.83 110.00
43 Бориса Христова Глушкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Четвърти 1702030041 5.83 110.00
44 Денислава Стоянова Атанасова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010014 5.83 110.00
45 Славея Свиленова Петрова Приложна лингвистикас два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030042 5.83 110.00
46 Оля Драгомирова Нешкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010033 5.82 110.00
47 Преслава Минкова Йовева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030043 5.82 110.00
48 Весела Георгиева Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Втори 1902011113 5.79 110.00
49 Мария Иванова Ламбова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010088 5.78 110.00
50 Николай Емилов Николов Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011290 5.78 110.00
51 Симеон Стефанов Хаджидимитров Германистика Втори 1902012205 5.78 110.00
52 Тервел Димитров Серафимов Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010217 5.78 110.00
53 Авигея Ташева Ташева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии  Четвърти 1702010113 5.77 110.00
54 Анелия Неделчева Савова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010772 5.77 110.00
55 Биляна Ивова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010129 5.77 110.00
56 Мариела Николаева Николова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010061 5.77 110.00
57 Александра Свиленова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2002010837 5.75 110.00
58 Ани Георгиева Георгиева Приложна лингвистика ( два чужди езика - английски и японски)  Първи 2002010764 5.75 110.00
59 Венера Станимирова Недялкова Приложна лингвистика ( два чужди езика) Първи 2002011332 5.75 110.00
60 Виктория Евгениева Генева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2002011924 5.75 110.00
61 Гергана Иванова Марева Педагогика на обучението по български език и география Първи 2002011674 5.75 110.00
62 Димо Петков Троански Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2002011576 5.75 110.00
63 Елиза Любенова Георгиева  Приложна лингвистика. Два чужди езика и международни отношения  Първи 2002010792 5.75 110.00
64 Есил Светлинова Чернева  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Първи 2002011075 5.75 110.00
65 Ивайла Веселинова Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации. Първи 2002010724 5.75 110.00
66 Ивана Виткова Тодорова  Английска филология  Първи 2002011579 5.75 110.00
67 Йоана Мариянова Евгениева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2002011346 5.75 110.00
68 Люба Стефанова Манолева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Първи 2002011533 5.75 110.00
69 Мартина Станимирова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2002010590 5.75 110.00
70 Михаела Костадинова Сусанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2002010690 5.75 110.00
71 Симона Пенчева Колева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2002011226 5.75 110.00
72 Станислава Добрева Станчева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2002011999 5.75 110.00
73 Таня Димитрова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2002011304 5.75 110.00
74 Теодор Мирославов Вълев  Приложна лингвистика (два чужди езика)  Първи 2002011797 5.75 110.00
75 Теодора Цветкова Лалова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2002011711 5.75 110.00
76 Цветина Стоянова Стойчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2002015393 5.75 110.00
77 Владимир Галинов Петров Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011490 5.74 110.00
78 Моника Николаева Енчева Балканистика Трети 1802010920 5.73 110.00
79 Ралица Йорданова Иванова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010297 5.73 110.00
80 Сава-Калина Анжелова Ангелова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения. Втори 1902012404 5.73 110.00
81 Симона Петрова Парушева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1702010037 5.73 110.00
82 Габриела Росенова Иванова Педагогика на обучението по български език и чужд език Четвърти 1702020011 5.72 110.00
83 Даниела Любомирова Филипова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011439 5.72 110.00
84 Магдалена Благоева Василева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии. Четвърти 1702010065 5.72 110.00
85 Миглена Илиева Стефанова Педагогика на обучението по български език и чужд език Четвърти 1702020066 5.72 110.00
86 Чудомир Добринов Ченков Приложна лингвистика ( два чужди езика) Четвърти 1702010039 5.72 110.00
87 Диана Денчева Ганева Журналистика Трети 1802011961 5.71 110.00
88 Нора Мирославова Калчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010649 5.71 110.00
89 Петър Марев Йорданов Английска филология Четвърти 1702020071 5.71 110.00
90 Сибел Махмудова Ахмедова Английска филология Втори 1902010901 5.71 110.00
91 Таня Николаева Колева Английска филология Трети 1802010853 5.71 110.00
92 Теодора Евгениева Пеева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 1902011727 5.71 110.00
93 Тина Христова Митева  Българска филология Първи 2002010525 5.71 110.00
94 Шинлу Гуо Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010634 5.71 110.00
95 Десислава Георгиева Йорданова Английска филология Четвърти 1702020069 5.70 110.00
96 Деница Станиславова Стоянова  Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 1902010583 5.69 110.00
97 Серафима Миленова Симеонова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 1902010791 5.69 110.00
98 Смиляна Руменова Смилянова Българска филология Втори 1902010336 5.69 110.00
99 Стилияна Жекова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902011805 5.69 110.00
100 Ванеса Венциславова Тодорова  Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии  Трети 1802010404 5.68 110.00
101 Велина Юриева Димитрова  Транслатология с един чужд език  Първи 2002012427 5.67 110.00
102 Глория Цанкова Георгиева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010105 5.67 110.00
103 Емилиян Захариев Замфиров Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1802011570 5.67 110.00
104 Надя Венциславова Стефанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1802010438 5.67 110.00
105 Радослава Георгиева Качорина Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011724 5.67 110.00
106 Ростислав Бориславов Румянов Педагогика на обучението по български език и история Втори 1902011127 5.67 110.00
107 Слав Йорданов Славов  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010299 5.67 110.00
108 Стефан Христов Христов Транслатология с един чужд език Първи 2002012121 5.67 110.00

Философски факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Хасбиналя Мехмедова Мехмедова Философия  Трети 1807010684 9.39 110.00
2 Иван Пламенов Георгиев  Психология Първи 2007013073 9.00 110.00
3 Ралица Йорданова Начкова Психология Трети 1807011773 8.80 110.00
4 Кристиан Георгиев Колев Психология Трети 1807011141 7.97 110.00
5 Александра Селимова Фехимова Философия Втори 1907011623 7.65 110.00
6 Кристина Пламенова Петракиева Психология Трети 1807011548 7.33 110.00
7 София Янкова Петрова  Психология  Трети 1807011269 7.14 110.00
8 Ирена Николаева Николова Философия  Втори 1907011301 7.04 110.00
9 Пламена Милкова Манасиева  Психология Втори 1907010399 7.02 110.00
10 Яница Тенева Бойчева Политология Четвърти 1707010108 7.00 110.00
11 Венета Иванова Нейкова Психология Трети 1807011690 6.72 110.00
12 Паоло Радославов Райков Психология Първи 2007012062 6.62 110.00
13 Илиян Георгиев Радославов Психология Четвърти 1707010005 6.57 110.00
14 Александра Димчева Стойчева Философия Четвърти 1707010025 6.28 110.00
15 Стелян Андреев Караманов Психология Първи 2007011300 6.16 110.00
16 Кристиян Владимиров Цанков Психология Втори 1907011407 5.75 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Айшен Йълмаз Кязим Психология Трети 1807011536 6.00 125.00
2 Анита Добромирова Иванова Психология  Втори 1907011205 6.00 125.00
3 Анна Владимирова Коцева Психология  Втори 1907010497 6.00 125.00
4 Благовеста Йорданова Димитрова Психология Трети 1807011227 6.00 125.00
5 Даяна Добринова Борисова Психология Първи 2007011515 6.00 125.00
6 Диляна Дамянова Дамянова Психология Четвърти 1707010078 6.00 125.00
7 Димитър Драганов Драганов Психология Трети 1807011467 6.00 125.00
8 Екатерина Георгиева Петрова Философия Втори 1907010755 6.00 125.00
9 Иван Николаев Енчев Философия Втори 1907013423 6.00 125.00
10 Искрена Пламенова Петкова  Психология  Втори 1907010358 6.00 125.00
11 Йоанна Георгиева Андреева Политология Четвърти 1707010069 6.00 125.00
12 Магдалена Пламенова Петрова  Психология  Втори 1907012057 6.00 125.00
13 Мария Йосифова Йонкова Психология Четвърти 1707010010 6.00 125.00
14 Мария-Луиза Юлианова Дурева Политология Трети 1807010869 6.00 125.00
15 Наталина Миленова Пиронска Политология Трети 1807010870 6.00 125.00
16 Нехсат Сезгин Хасан Философия  Първи 2007011293 6.00 125.00
17 Николай Константинов Киров Психология Трети 1807014496 6.00 125.00
18 Свилена Станева Кръстева Психология  Втори 1907012385 6.00 125.00
19 Таня Петкова Катранджиева Психология Трети 1807011645 6.00 125.00
20 Цветелина Иванова Данчева Философия Втори 1907011846 6.00 125.00
21 Яна Здравкова Йорданова Психология Трети 1807012071 6.00 125.00
22 Яна Цецкова Цекова Психология Трети 1807011236 6.00 125.00
23 Божидара Ангелова Ангелова Психология Втори 1907011481 5.93 110.00
24 Джулия Орлинова Василева Психология Втори 1907012370 5.93 110.00
25 Изабел Миткова Димитрова Психология Втори 1907011480 5.93 110.00
26 Мартин Стоянов Стоянов  Психология Втори 1907011681 5.93 110.00
27 Петко Маринов Турлаков Психология  Втори 1907011645 5.93 110.00
28 Серай Нурхан Фикри Психология Втори 1907011098 5.93 110.00
29 Албена Любомирова Любомирова Психология  Четвърти 1707010009 5.92 110.00
30 Теодора Георгиева Василева  Психология  Четвърти 1707010077 5.92 110.00

Юридически факултет

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Петранка Александрова Желева Право Първи 2008011609 12.71 110.00
2 Ивана Ангелова Бълдъркова  Право Първи 2008011671 11.08 110.00
3 Светослав Ивайлов Ангелов Право Пети 1608030253 9.36 110.00
4 Паола Стоянова Златева Право Първи 2008010528 8.27 110.00
5 Гергана Валентинова Стоянова Право Пети 1608030043 7.93 110.00
6 Анифе Муратова Чолакова  Право  Втори 1908011464 7.82 110.00
7 Кристия Ангелова Ташева Право Втори 1908011679 7.76 110.00
8 Сиана Атанасова Симеонова Право Четвърти 1708030041 7.62 110.00
9 Маринела Христова Ямакова Право Трети 1808010460 7.15 110.00
10 Мирослав Мирославов Игнатов Право Втори 1908010636 7.12 110.00
11 Саша Веселинова Димова Право Четвърти 1708030112 7.05 110.00
12 Йоана Георгиева Янкулова Право Пети 1608030031 6.99 110.00
13 Теди Петрова Мадемова Право Пети 1608030022 6.94 110.00
14 Радослава Павлова Колева Право Четвърти 1708030104 6.88 110.00
15 Любослав Драгомиров Дичев Право Пети 1608030037 6.83 110.00
16 Камелия Димитрова Димитрова Право Пети 1608030079 6.82 110.00
17 Савина Димчева Анастасова Право Пети 1608030042 6.77 110.00
18 Адриана Павлова Петкова Право Четвърти 1708030051 6.74 110.00
19 Християна Данаилова Раева Право Четвърти 1708030117 6.69 110.00
20 Иван Петров Иванов Право Четвърти 1708030055 6.67 110.00
21 Моника Илиянова Леонова Право Трети 1808010402 6.62 110.00
22 Маринела Богомилова Байчева Право Трети 1808010558 6.61 110.00
23 Станислав Боянов Савянов Право Пети 1608030045 6.57 110.00
24 Денислав Иванов Минев Право Четвърти 1708030031 6.52 110.00
25 Симеон Николаев Пехливанов Право Пети 1608030095 6.45 110.00
26 Симона Маринова Николова Право Пети 1608030117 6.42 110.00
27 Феркан Касим Шериф Право  Трети 1808011772 6.36 110.00
28 Миглена Георгиева Здравкова Право Пети 1608030050 6.36 110.00
29 Каролина Каменова Божакова Право Трети 1808010506 6.33 110.00
30 Александър Стефанов Цонев Право Трети 1808011238 6.20 110.00
31 Марияна Пламенова Петкова Право Първи 2008011259 6.15 110.00
32 Михаела Красимирова Димова Право Пети 1608030062 6.14 110.00
33 Пресиана Михайлова Гайдарова Право Първи 2008011883 6.13 110.00
34 Мартин Антонов Антонов Право Пети 1608030055 6.10 110.00
35 Анна Емилова Петрова Право Трети 1808010825 6.06 110.00
36 Надежда Николова Петрова Право Пети 1608030023 5.90 110.00
37 Мирослава Маркова Маркова Право Пети 1608030092 5.89 110.00
38 ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА НЕДКОВА Право  Пети 1608030093 5.84 110.00
39 Красимира Мирославова Иванова Право  Втори 1908011640 5.62 110.00
40 Петър Бранимиров Коларов Право Четвърти 1708030030 5.54 110.00
41 Стоянка Русева Стоянова Право Втори 1908011412 5.52 110.00
42 Димитър Евгениев Георгиев Право Трети 1808011319 5.35 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Бирсен Ахмет Дурмаз Право Първи 2008012838 6.00 125.00
2 Габриела Бойкова Илиева Право Пети 1608030003 6.00 125.00
3 Мария Иванова Николова Право Първи 2008011616 6.00 125.00
4 Моника Лалева Станчева Право Пети 1608030072 6.00 125.00
5 Радослава Славова Иванова Право Първи 2008011501 6.00 125.00
6 Теодора Пламенова Десева Право Пети 1608030060 6.00 125.00
7 Стела Рашкова Недкова Право Трети 1808011492 5.91 110.00
8 Димо Радостинов Русев Право Втори 1908011066 5.89 110.00
9 Хасан Сезгин Хасан  Право Пети 1608030057 5.88 110.00
10 Галина Тихомирова Георгиева  Право  Четвърти 1708030066 5.82 110.00
11 Стела Георгиева Георгиева Право Втори 1908011306 5.82 110.00
12 Ерих Ерджан Шабан право Първи 2008012829 5.80 110.00
13 Мари-София Сергеева Стефанова Право Първи 2008011408 5.80 110.00
14 Славена Георгиева Хотинова Право Първи 2008011238 5.80 110.00
15 Николай Пасков Андонов Право Трети 1808011347 5.77 110.00
16 Славена Найденова Моллова Право Пети 1608030009 5.75 110.00
17 Афизе Мехмедова Сабриева Право Трети 1808011865 5.73 110.00
18 Венциана Илианова Маркова Право Втори 1908011126 5.73 110.00
19 Ани Маринова Христова Право Втори 1908011358 5.70 110.00
20 Кристина Димитрова Стоилова  Право  Втори 1908012837 5.70 110.00
21 Гергана Веселинова Василева Право Втори 1908010765 5.69 110.00
22 Стефани Петрова Йорданова  Право Втори 1908010470 5.64 110.00
23 Михаела Пламенова Петрова  Право Пети 1608030007 5.63 110.00
24 Богомил Димитров Маргаритов Право Първи 2008011498 5.60 110.00
25 Василен Петьов Василев Право Първи 2008011634 5.60 110.00
26 Елена Златомирова Иванова  Право  Първи 2008011802 5.60 110.00
27 Никол Цанкова Цанева Право Трети 1808010646 5.60 110.00
28 Росица Бориславова Босева Право Трети 1808011188 5.60 110.00
29 Симона Светлозарова Иванова  Право Втори 1908011869 5.60 110.00

Педагогически колеж в гр. Плевен

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Цветелина Илиянова Цветанова ПУПАЕ Първи 2020011160 16.10 110
2 Наталия Цветанова Нетова НУП Първи 2020011582 7.06 110

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Атанас Димчев Дилов НУПАЕ Първи 2020011391 6.00 125.00
2 Ерик Албертов Илиев НУП Трети 1820011415 6.00 125.00
3 Ива Даниелова Георгиева НУПАЕ Трети 1820011074 6.00 125.00
4 Валентина Кирилова Неделева НУПАЕ Втори 1920011439 6.00 125.00
5 Геновева Павлова Ненова НУП Първи 2020012674 6.00 125.00
6 Лусине Миграновна Казанчян  НУП Втори 1920011033 6.00 125.00
7 Соня Тодорова Дунева НУПАЕ Втори 1920011041 5.94 110.00
8 Йоана Ивайлова Банова НУП Трети 1820011419 5.93 110.00
9 Мария Георгиева Ракова ПУПАЕ Първи 2020011291 5.88 110.00
10 Радослава Иванова Тодорова НУПАЕ Първи 2020011176 5.88 110.00
11 Василена Руменова Василева НУПАЕ Трети 1820011411 5.88 110.00
12 Мария Божидарова Илиева-Дунчева НУПАЕ Трети 1820011109 5.88 110.00
13 Ирина Валентинова Тодорова НУП Втори 1920011035 5.88 110.00
14 Десислава Огнянова Пешева ПУПАЕ Втори 1920011044 5.88 110.00
15 Елза Мирчева Петкова ПУПАЕ Първи 2020011772 5.88 110.00
16 Бетина Цветомирова Йончева НУП Трети 1820011808 5.87 110.00
17 Христина Иванова Йосифова ПУПАЕ Втори 1920011050 5.81 110.00
18 Никол Василева Нешева НУПАЕ Трети 1820011793 5.81 110.00
19 Виктория Владимирова Вълова ПУПАЕ Втори 1920011046 5.75 110.00
20 Ивелина Петьова Тоновска НУПАЕ Втори 1920011092 5.75 110.00
21 Петя Николаева Петкова  НУП Първи 2020011154 5.75 110.00
22 Симона Юлиева Занчева НУПАЕ Трети 1820011800 5.75 110.00
23 Георги Светлинов Борисов НУПАЕ Първи 2020011174 5.75 110.00
24 Габриела Дайчева Кънчева НУП Трети 1820011806 5.73 110.00
25 Селенай Илханова Пашаджикова НУП Втори 1920011304 5.69 110.00
26 Александра Петрова Стилиянова НУПАЕ Втори 1920011201 5.69 110.00
27 Евгения Венелинова Георгиева ПУПАЕ Втори 1920011674 5.69 110.00
28 Десислава Захариева Йорданова ПУПАЕ Трети 1820011082 5.69 110.00
29 Моника Илианова Тодорова ПУПАЕ Трети 1820012010 5.69 110.00

Филиал на ВТУ в гр. Враца

Класирани по успех и доход
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Йоана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2021010522 27.22 110.00
2 Даниела Ивайлова Цветанова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821011149 11.48 110.00
3 Надя Велизарова Асенова Педагогика на обучението по история и философия Втори 1921011698 9.58 110.00
4 Красимира Якимова Езекиева Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1721010093 7.76 110.00
5 Мартин Ивов Кънов Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011366 7.71 110.00
6 Венислава Иванова Алексиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2021011944 7.65 110.00
7 Тоника Тихиянова Иванова Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1721010244 7.36 110.00
8 Теодора Димитрова Алексиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011793 7.06 110.00
9 Евелин Викторова Томова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 1921011269 7.00 110.00
10 Цветелина Трайкова Миланова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011119 6.93 110.00
11 Тереза Василева Василева Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2021011308 6.82 110.00
12 Камелия Цветкова Филипова Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1721010089 6.70 110.00
13 Светла Димчева Младенова Начална училищна педагогика с чужд език Четвърти 1721010038 6.48 110.00
14 Росица Маринова Кулинска Педагогика на обучевието по История и Философия Втори 1921011743 6.25 110.00
15 Ивелина Добринова Ямукова-Ангелова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2021011345 5.83 110.00
16 Рая Тихомирова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2021011067 5.43 110.00

Класирани по успех
№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Валя Цветанова Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010018 6.00 125.00
2 Диана Давидова Иванова Социална педагогика Трети 1821011595 5.94 110.00
3 Илинка Радомирова Илиева Социална педагогика Трети 1821011812 5.94 110.00
4 Мария Иванова Николова Социална педагогика Четвърти 1721010041 5.89 110.00
5 Ивет Божидарова Ненкова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2021010316 5.87 110.00
6 Петя Ивайлова Симеонова-Цекова Преучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1821013460 5.86 110.00
7 Мая Стоянова Маринова Социална педагогика Четвърти 1821012880 5.83 110.00
8 Върбинка Методиева Иванова Социална педагогика Трети 1821011127 5.81 110.00
9 Ивета Петромирова Тодорова Социална педагогика Четвърти 1721010097 5.78 110.00
10 Светлана Ивайлова Петрова Социална педагогика Трети 1821011895 5.75 110.00
11 Марта Мартинова Бояджиева Педагогика на обучението по история и философия Първи 2021010993 5.75 110.00
12 Ивана Светлинова Трифонова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1821011822 5.73 110.00
13 Ина Пламенова Спасова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011104 5.73 110.00
14 Ваня Калинчева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011327 5.71 110.00
15 Наташа Иванова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010056 5.71 110.00
16 Петя Венциславова Любомирова  Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1721010114 5.71 110.00
17 Глория Бисерова Генадиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011101 5.70 110.00
18 Лилия Петрова Чапкънска Социална педагогика Втори 1921011093 5.68 110.00
19 Цветослава Пламенова Григорова Педагогика на обучението по български език и география  Втори 1921010840 5.68 110.00
20 Беатрис Тихомирова Арсова Социална педагогика Четвърти 1721010003 5.67 110.00
21 Павлина Габриелова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2021010843 5.67 110.00
22 Симона Светлинова Каменова Социална педагогика  Четвърти 1721010763 5.67 110.00
23 Диляна Кристинова Деновска  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1921011324 5.64 110.00
24 Петя Александрова Лозанова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821011143 5.62 110.00
25 Силвия Николаева Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1721010058 5.62 110.00
26 Гергана Красимирова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921010886 5.59 110.00
27 Никол Станиславова Николова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1921011354 5.59 110.00
28 Габриела Людмилова Цветанова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010045 5.57 110.00
29 Томислав Ценков Благоев Предучилищна педагогика и чужд език  Втори 1921011715 5.57 110.00
30 Стенимира Петрова Стефанова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921010828 5.57 110.00
31 Антоанета Венциславова Антонова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921010847 5.54 110.00
32 Йоанна Иванова Точевска Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011765 5.54 110.00
33 Емили Ивайлова Емилянова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921010930 5.54 110.00
34 Михаела Цветанова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921013051 5.54 110.00
35 Цветомир Анатолиев Петров Социална Педагогика Втори 1921011079 5.53 110.00
36 Захари Тошков Апостолов Социална педагогика Втори 1921011581 5.53 110.00
37 Светла Велизарова Стефаноа Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010063 5.52 110.00
38 Цвета Галинова Георгиева  Педагогика на обучението по история и философия Втори 1921013190 5.50 110.00
39 Сузана Валериева Младенова Педагогика на обучението по история и философия  Втори 1921010837 5.50 110.00
40 Бетина Иванова Милчева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011217 5.48 110.00
41 Гергана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011486 5.48 110.00
42 Албена Красимирова Ангелова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011519 5.45 110.00
43 Деница Людмилова Миткова  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011440 5.45 110.00
44 Вяра Ивайлова Белобродска  Социална педагогика Трети 1821012128 5.44 110.00
45 Петя Димитрова Трифонова Социална педагогика Трети 1821011133 5.44 110.00
46 Петя Димитрова Павлова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921010867 5.43 110.00
47 Цветомир Валентинов Василев Социална педагогика Трети 1821011128 5.43 110.00
48 Мирослава Сашкова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1921010884 5.41 110.00
49 Мариана Цветомирова Маринова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 1921012355 5.37 110.00
50 Мая Сашова Николова  Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021011643 5.37 110.00
51 Йоанна Николаева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005012769 5.37 110.00
52 Петя Красимирова Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011239 5.36 110.00
53 Бойка Иванова Иванова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011734 5.36 110.00
54 Биляна Илкова Василева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011135 5.36 110.00
55 Деница Тодорова Петкова Предучилищна педагогика с чужд език Четвърти 1721010120 5.33 110.00
56 Александра Валериева Александрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821012877 5.33 110.00
57 Гълъбина Бориславова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1921010889 5.32 110.00
58 Веселка Миткова Борисова Начална училищна  педагогика с чуж език Трети 1821011783 5.32 110.00
59 Сияна Алексиева Русева Начална училищна педагогика и специална педагогика  Втори 1921011291 5.32 110.00
60 Нина Цветославова Петрова Социална педагогика Втори 1921011006 5.31 110.00
61 Олимпия Йорданова Петкова Педагогика на обучението по български език и история Втори 1921010822 5.31 110.00
62 Боряна Пламенова Борисова Социална педагогика Трети 1821011135 5.31 110.00
63 Илиян Иванов Илиянов Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1721010071 5.30 110.00
64 Нелина Валериева Боянова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011657 5.28 110.00
65 Касандра Ивайлова Каменова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010061 5.28 110.00
66 Стефани Федя Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011174 5.27 110.00
67 Ивета Матеева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1821011110 5.27 110.00
68 Стела Николаева Дочева Предучилищна педагогика и чужд език Втори 1921011419 5.26 110.00
69 Ивелин Петров Иванов Социална педагогика Първи 2021011478 5.25 110.00
70 Ася Димитрова Александрова  Педагогика на обучението български език и география  Първи 2021011830 5.25 110.00
71 Велик Димитров Клюнков Педагогика на обучението по български език и история Трети 1821011156 5.25 110.00
72 Катя Владимирова Ценова  Педагогика на обучението по български език и история  Първи 2021010847 5.25 110.00
73 Цветослава Антониева Ангелова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2021010876 5.25 110.00
74 Елеонора Любомирова Благоева Предучилищна и начално училищна възраст  Трети 1821011247 5.25 110.00
75 Таня Пламенова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011553 5.24 110.00
76 Вилиана Иванова Найденова Начална училищна педагогика с английски език Втори 1921011384  5.24 110.00
77 Соня Габриелова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2021010841 5.22 110.00
78 Петя Иванова Петкова Социална педагогика Трети 1821011276 5.19 110.00
79 Димана Ивова Христова  Начална училищна педагогика с чужд език  Трети 1821011117 5.18 110.00
80 Тина Валериева Емилова  Предучилищна и начална училищна педогогика  Четвърти 1721010021 5.14 110.00
81 Цветомила Светлин Петкова Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1821011784 5.14 110.00
82 Иван Тодоров Тодоров Български език и история Трети 1821011155 5.13 110.00
83 Доника Красимирова Каменова Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2021011497 5.12 110.00
84 Мелани Бранимирова Йорданова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821011152 5.12 110.00

СПОДЕЛИ В