Класиране за социални стипендии – летен семестър 2020/2021 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Галина Янчева Жекова История Трети 1803010738 110.00
2 Халил Мустафов Келов География Четвърти 1703010012 110.00
3 Цанка Иванова Пенчева Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1703020026 110.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Анка Красимирова Николова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 1905010878 110.00
2 Валя Ангелова Станкова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1805012853 110.00
3 Евелина Евгениева Мирчева Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2005013163 110.00
4 Ина Аспарухова Драголова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005013005 110.00
5 Йорданка Богомилова Неделчева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1705020119 110.00
6 Катя Димитрова Николова Предучилищна и начално училищна педагогика  Първи 2005012942 110.00
7 Кристина Антонова Кочеманова Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2005013702 110.00
8 Магдалена Стефанова Цвяткова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2005013141 110.00
9 Милинда Асенова Костова  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1705030056 110.00
10 Никол Димитрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020112 110.00
11 Симона Руменова Ангелова Социална педагогика Втори 1905011392 110.00
12 Симона Цветанова Нешкова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005010984 110.00
13 Явор Георгиев Георгиев  Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 1905011147 110.00
14 Яна Владимирова Петкова Социална педагогика Четвърти 1705030114 110.00

Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 АЛЕКСАНДЪР СЕВДАЛИНОВ ДУКОВ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ Първи 2006010058 110.00
2 Радостин Атанасов Сидеров Предприемачество в социалната сфера Първи 2006013181 110.00
3 Росица Ивова Атанасова  Маркетинг  Трети 1806010339 110.00
4 Силвия Огнянова Обрешкова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020021 110.00
5 Томислав Бориславов Попов Публична администрация Първи 2006011322 110.00
6 Христо Ивайлов Христов Международни икономически отношения Трети 1806010723 110.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Ванина Христова Петрова Компютърни науки Четвърти 1709010029 110.00
2 Гергана Атанасова Василева Компютърни науки Трети 1809010586 110.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Стоян Пламенов Георгиев Педагогика на обучението по изобразително изкуство Втори 1904012754 110.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Алексадър Йорданов Петров  Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1702010078 110.00
2 Анаид Ивов Асенов  Английска филология  Първи 2002010791  110.00
3 Анджела Наку Педагогика на обучението по български език и чужд език  Втори 1902010356 110.00
4 Валерия Валериева Григорова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2002010531 110.00
5 Ванеса Даниелова Димитрова Връзки с обществеността Втори 1902010856 110.00
6 Веселина Калинова Николова Балканистика Първи 2002011694 110.00
7 Габриела Динева Стайкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010072 110.00
8 Йоана Вескова Раева  Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии  Първи 2002014748 110.00
9 Йоанна Нанкова Йорданова Приложна лингвистика (два чужди езика), преводачески профил Първи 2002010558 110.00
10 Стефани Димитрова Драганова Педагогика на обучението по български език и география  Първи 2002011449 110.00
11 Теменужка Петрова Петрова Българска филология Четвърти 1702030009 110.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Теодора Венелинова Танева Психология Първи 2007011320 110.00
2 Траяна Павлова Костадинова Психология Втори 1907010861 110.00

Юридически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Ивайло Галинов Йовчев Право Втори 1908011518 110.00
2 Ивалина Альошева Александрова  Право  Първи 2008013078 110.00
3 Ирена Кирилова Стоянова  Право Четвърти 1708030065 110.00
4 Петя Евгениева Петкова Право Първи  2008011645 110.00
5 Стефан Русев Георгиев Право Пети 1608030282 110.00
6 Християн Генадиев Тончев Право Пети 1608030011 110.00

Педагогически колеж в гр. Плевен

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Мирослава Георгиева Георгиева НУПАЕ Първи 2020011180 110.00
2 Вероника Мирославова Венкова ПУПАЕ Трети 1720020010 110.00
3 Христина Валентинова Иванова НУПАЕ Втори 1920011228 110.00
4 Зорница Георгиева Христова НУП Трети 1920013695 110.00
5 Пламена Цветанова Павлова ПУПАЕ Втори 1920011197 110.00
6 Юлиана Романова Баросова ПУПАЕ Трети 1820011108 110.00
7 Светлана Георгиева Тодорова НУП Трети 1820011081 110.00
8 Виктория Петкова Петкова ПУПАЕ Първи 2020011158 110.00
9 Екатерина Мариусова Николова ПУПАЕ Втори 1920011435 110.00
10 Роза Андрианова Узунова  НУП Първи 2020011277 110.00
11 Диляна Димитрова Гелева НУПАЕ Първи 2020011172 110.00
12 Ели Върбанова Пашова НУП Втори 1920011497 110.00
13 Цветозара Ивайлова Станева НУПАЕ Втори 1920011042 110.00
14 Натали Георгиева Ятанска НУП Първи 2020011147 110.00
15 Юлия Валериева  Бонева ПУПАЕ Втори 1920011049 110.00
16 Станислава Сашева Радоловска ПУПАЕ Втори 1920011043 110.00
17 Ваня Венциславова Величкова НУП Първи 2020011148  110.00
18 Елена Димитрова Георгиева  НУПАЕ Първи 2020011171 110.00
19 Мария Венциславова Георгиева НУП Първи 2020011146 110.00
20 Анелия Иванова Иванова НУПАЕ Първи 2020011175 110.00
21 Стелияна Веселинова Ефтимова ПУПАЕ Трети 1720020096 110.00
22 Грета Емилова Калоянова НУП Втори 2020011149 110.00
23 Николинка Валентинова Петкова НУПАЕ Втори 1920011231 110.00
24 Любимка Красимирова Петрова  ПУПАЕ Първи 2020011157 110.00
25 Галя Милкова Великова ПУПАЕ Втори 1920011733 110.00
26 Стела Руменова Секулова ПУПАЕ Втори 1920011143  110.00
27 Елия Христова Цанова ПУПАЕ Втори 1920012052 110.00
28 Мая Пламенова Микова НУП Трети 1820011114 110.00
29 Мария Миткова Димитрова НУП Трети S1820011924 110.00
30 Петя Красимирова Николова НУП Трети 1620020057 110.00
31 Лилия Ленчова Любенова ПУПАЕ Трети 1820011118 110.00
32 Катя Лилянова Лилова НУПАЕ Първи 2020011323 110.00
33 Симона Руменова Моцева НУПАЕ Трети 1820011925 110.00
34 Светомира Красимирова Тодорова ПУПАЕ Първи 2020011241 110.00

Филиал на ВТУ в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Аделина Цекова Веселинова Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1721010109 110.00
2 Албена Габриелова Писина  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1921011380  110.00
3 Ани Ангелова Борисова - Христова Социална педагогика Втори 1921011002 110.00
4 Анита Захариева Пешева Социална педагогика Първи 2021010306 110.00
5 Анита Росенова Ангелова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 1921010992 110.00
6 Анна Руменова Кунчева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1821011123 110.00
7 Биляна Валентинова Бошнакова Социална педагогика  Трети 1821011897 110.00
8 Борислава Жориева Георгиева Социална педагогика Трети 1821011137 110.00
9 Борислава Любенова Трифонова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011085 110.00
10 Борислава Пламенова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021010722 110.00
11 Валентина Ваньова Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021012751 110.00
12 Ванесса Тониславова Томова Социална педагогика Първи 2021010988   110.00
13 Венета Любенова Стоянова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011551 110.00
14 Венета Стефанова Страшимирова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1321010038 110.00
15 Вера Венелинова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021010470 110.00
16 Вера Евгениева Петрова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821011899 110.00
17 Весела Сашева Първанова Начална училищна педагогика и специална педагогика  Първи 2021011421 110.00
18 Веселина Захариева Красимирова Социална педагогика Първи 2021010305 110.00
19 Веселина Пламенова Веселинова Педагогика на обучението по Български език и география Първи 2021010308 110.00
20 Веселка Здравкова Иванова Социална педагогика Трети 1821011354 110.00
21 Веселка Цветелинова Петровска Социална педагогика Първи 2021010519 110.00
22 Виолета Благоева Асенова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1721010024 110.00
23 Владислава Кирилова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011620 110.00
24 Габриела Боянова Боянова  Социална педагогика  Втори 1921010887  110.00
25 Габриела Евалин Георгиева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011194 110.00
26 Габриела Емилова Младенова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2021011849 110.00
27 Галя Каменова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1821011395 110.00
28 Гергана Лъчезарова Кожухарска Начална училищна педагогика и английски език Четвърти 1721010087 110.00
29 Гергана Любенова Младенова-Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1721010083 110.00
30 Гергана Стоянова Манова Педагогика на обучението по история и философия Втори 1921013492 110.00
31 Глория Цветанова Костадинова Педагогика на обучението по български език и история  Трети 1821011164 110.00
32 Горанка Ивайлова Иванова Начална училищна педагогика и чужд език  Четвърти 1721010082 110.00
33 Грациела Христова Джанабетска Педагогика по обучение по география и информационни технологии Първи 2021011056 110.00
34 Дениса Красимирова Димитрова  История и философия  Трети 1821011559  110.00
35 Деница Мирославова Иванова Социална педагогика Трети 1821011503 110.00
36 Десислава Валентинова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021011410 110.00
37 Елеонора Валентинова Андреева Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021010917 110.00
38 Емилия Захариева Пешева Социална пвдагогика Първи 2021010307 110.00
39 Зинаида Людмилова Красимирова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821013346 110.00
40 Зорница Илиева Цекова Педагогика на обучението по история и философия  Първи 2021013056 110.00
41 Ива Венциславова Грозданова  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921010819 110.00
42 Илонка Пламенова Илиева Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1721010108 110.00
43 Ирена Пенкова Крумова Социална педагогика Първи 2021012652 110.00
44 Ирена Филипова Минчева Педагогика на обучението по български език и история Първи 2021011564 110.00
45 Ирина Хрисимирова Йоцова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010060 110.00
46 Калоян Илков Гецковски Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1721010255 110.00
47 Камелия Руменова Стоянова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2021013020 110.00
48 Камелия Станимирова Миленова Предучилищна педагогика и чужд език Първи 2021011283 110.00
49 Катерина Христова Райкова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021011854 110.00
50 Кристина Станиславова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1821011379 110.00
51 Лидия Антониева Калчева  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011561 110.00
52 Лиляна Тодорова Генова Социална педагогика  Четвърти 1721010014 110.00
53 Лора Красимирова Любомирова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2021011416 110.00
54 Любен Цветков Йорданов Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1721010070 110.00
55 Мариана Веселинова Тошева Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021011467 110.00
56 Мариана Иванова Решовска Социална педагогика Четвърти 1721010116 110.00
57 Мариела Иванова Цанкова Предучилищна педагогика и чужд език Първи 2021010333 110.00
58 Мариела Цветанова Пулкин Социална педагогика Трети 1821011321 110.00
59 Марина Христова Якимова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 1921011626 110.00
60 Маринела Валентинова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011005 110.00
61 Мария Ивова Маринова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2021011633 110.00
62 Мария Николаева Радина-Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011454 110.00
63 Милена Иванова Ганева Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2021012810 110.00
64 Мина Колева Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021011664 110.00
65 Михаела Евгениева Нечовска Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821011328 110.00
66 Михаела Цветомирова Миткова Социална педагогика Четвърти 1721010009 110.00
67 Незабравка Венкова Гечева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921010883 110.00
68 Никол Венциславова Василева  Социална педагогика  Втори 1921011003  110.00
69 Нина Детелинова Котова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821013079 110.00
70 Петя Ваньова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011153 110.00
71 Петя Иванова Александрова Социална педагогика Трети 1821011131 110.00
72 Полина Венциславова Велчова Социална педагогика Четвърти 1721010004 110.00
73 Полина Елзина Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011701 110.00
74 Поля Славчева Илиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2021012619 110.00
75 Радостина Ангелова Василева Педагогика на обучението по история и философия Втори 1921013460 110.00
76 Ралица Найденова Младенова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2021010810 110.00
77 Росица Бисерова Димитрова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2021011374  110.00
78 Румяна Руменова Борисова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011820 110.00
79 Светлана Райкова Георгиева Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1721010110 110.00
80 Селина Пламенова Соколова Социална педагогика Четвърти 1721010006 110.00
81 Силвия Емилова Георгиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921010863 110.00
82 Силвия Тонева Трифонова  Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021011695 110.00
83 Симона Бориславова Симеонова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2021013037 110.00
84 Стела Ивайлова Иванова Социална педагогика Втори 2021011773 110.00
85 Теодора Николаева Маринова Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 1921011007 110.00
86 Тихомира Валентинова Спасова  Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1721010076 110.00
87 Фани Людмилова Александрова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2021010476 110.00
88 Христина Огнянова Стоянова Социална педагогика Втори 1921010999 110.00
89 Цветелина Веселинова Съркьова Педагогика на обучението по български език и география Втори 1921010882 110.00
90 ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА КРУМОВА Социална педагогика Четвърти 1721010005 110.00
91 Цветелина Милчева Емилова Педагогика на обучението по български език и история Втори 1921011001 110.00
92 Юлита Атанасова Младенова Педагогика на обучението по история и философия Втори 1921013484 110.00

СПОДЕЛИ В