Акция "Рано рани" - БАКАЛАВЪР


Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ съобщава, че от 1 декември 2023 г. предлага на своите кандидат-студенти следните възможности:

1. Запазване на място в една предпочитана специалност от списъка с гаранции от Университета за по-късно записване.

2. Избор на специалност и форма на обучение (редовна, задочна) от списъка и записване в първи курс за учебната 2024–2025 г.

Запазването на място в една предпочитана специалност става с електронно подаване на заявление на https://zm.uni-vt.bg и внасяне на такса за обработка на документите от 100,00 лв. От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, на които им предстои завършване на средното образование през 2024 г. или които са завършили средно образование преди 2008 г. и към момента на запазване на мястото не са положили успешно необходимия кандидатстудентски изпит.

Университетът дава гаранции, че мястото на кандидата ще се пази до 3 юли 2024 г. вкл. Ако до тази дата кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за приемане в съответната специалност или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса от 100,00 лв. не се възстановява.

Уважаеми кандидат-студенти, за Ваше улеснение запазването на място по акцията "Рано рани" ще става само ЕЛЕКТРОННО:

1. Направете регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната Ви поща на https://zm.uni-vt.bg.

2. Потвърдете регистрацията с получения код за достъп в електронната Ви поща (ако не сте получили такъв, моля, проверете и в СПАМ). При възникнали проблеми се обадете на тел. 062/618 206.

3. Изберете желаната от Вас специалност в съответната форма на обучение и вида на таксата от приложения списък. Имате възможност само на ЕДНО ЖЕЛАНИЕ.

4. Направете плащане на таксата по банков път и прикачете копие на платежното нареждане във формат PNG или JPG в рамките на един работен ден.

5. Ще получите потвърждение за запазеното място по акция „Рано рани“ в електронната система https://zm.uni-vt.bg, където е Вашата регистрация.

От втората възможност могат да се възползват всички кандидати, които имат диплома за средно образование, издадена от 2008 г. насам, или които са положили успешно кандидатстудентски изпит през 2024 г., валиден за специалността, и отговарят на условията за прием. За графика на кандидатстудентските изпити вж. Приложение 2.

Кандидатите могат да се запишат в Кандидатстудентското бюро в Ректората на Университета, което приема всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч. При записване се внасят съответните такси за обработка на документите и за обучение и се представят следните документи за записване (вж. Приложение 3.).

Записванията и запазването на място ще продължат до попълване на обявените места. Информацията за оставащите свободни места ще се обновява на сайта на Университета https://www.uni-vt.bg и на сайта на Кандидатстудентското бюро http://priemunivt.bg.

Обявените бройки за запазване на място или ранно записване са само част от капацитета на Университета за прием на студенти за учебната 2024–2025 г.

За повече информация можете да се обадите и на телефон 062/618 206 или ни пишете на имейл: kskinfo@ts.uni-vt.bg.

СПОДЕЛИ В