ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий””

СПОДЕЛИ В