Евтимиева награда

Великотърновският университет учредява международна академична награда на името на Св. Евтимий, Патриарх Търновски, която се присъжда на български и чуждестранни учени за научни постижения в областта на българистиката: литературознание, езикознание, история, както и за издигане престижа на университета в национален и международен аспект.

УДОСТОЕНИ С ЕВТИМИЕВАТА НАГРАДА
НА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 1. Проф. д-р Франтишек Славски
  Ягелонски университет, Краков, Полша
  • септември 1979 година за заслуги при изследване на мястото на променливата енклитика в историята на българския език

 2. Проф. д-р Йежи Русек
  Ягелонски университет, Краков, Полша
  • септември 1979 година за заслуги при изследване на българския литературен език, българска диалектология и старобългарски език

 3. Акад. Димитрий Сергеевич Лихачов
  Институт за руска литература при АН на СССР, Ленинград, СССР
  • 22 май 1981 година за активна българистична дейност и забележителни научни постижения в областта на българистиката и по-специално в областта на Търновската книжовна школа

 4. Проф. д-р Гунар Сване
  Университет Aaрхус, Дания
  • 24 май 1988 година за заслуги в областта на кирилометодиевистиката и славистиката

 5. Проф. Пеньо Русев
  Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България
  • 1989 година – посмъртно

 6. Проф. Александър Бурмов
  Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България
  • 1989 година - посмъртно

 7. Доц. д-р Войчех Галонзка
  Ягелонски университет, Краков, Полша
  • 23 май 1990 година – за успехите му на изтъкнат специалист и дългогодишен преподавател по българска литература в Ягелонския университет, гр. Краков, Полша

 8. Проф. дфн Георги Данчев
  Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България
  • 20 декември 2002 година за значителния му изследователски принос в старобългаристиката и заслугите му в изграждането на Великотърновската Алма матер

 9. Проф. д-р Ангел Давидов
  Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България
  • 20 декември 2002 година за значителния му изследователски принос в старобългаристиката и заслугите му в изграждането на Великотърновската Алма матер

 10. Г-н Радко Радков
  Великотърновски поет
  • 31 януари 2005 година по повод неговата 65-годишнина и принос в развитието на българската поезия и драматургия

 11. Проф. дфн Юрий Константинович Бегунов
  Институт за руска литература към АН на СССР, Санкт-Петербург, Русия
  • 15 октомври 2009 година за неговия значителен принос за утвърждаването и популяризирането на достиженията на Търновската книжовна школа

 12. Проф. Димитриос Гонис - Богословски факултет на Атинския университет
  Решение на АС от 10 юни 2013 г.
  • 17 октомври 2013 г. по повод Х Международен симпозиум “Търновска книжовна школа” за неговите изследователски интереси в областта на византийско-българската исихатска общност от ХІV век.

 13. Акад. Васил Гюзелев
  • 27 октомври 2017 г. (Рецензия на временната комисия за удостояване с почетно звание съгласно Решение на АС № 9/25.09.2017 г. (т. 7.3.) и Решение на АС от 23 октомври 2017 г., т.6.2) – за изключителен принос в областта на медиавистиката, проучването на книжовността и културата на Второто българско царство, на формирането на Търновград като политически и църковен център, на изворознанието, дипломатиката, палеографията, теорията и философията на историята, както и за неговия значителен принос в утвърждаването и популяризирането на достиженията на Търновската книжовна школа.
СПОДЕЛИ В