Общежития

УКАЗАНИЯ  ЗА  НАСТАНЯВАНЕТО

в студентските общежития за 2022/2023 г.

Дати за получаване на настанителната заповед

на приетите студенти:

                              V, IV курс и магистри – 7 септември (сряда)

                                   III курс – 8 септември (четвъртък)

                              II курс – 9 септември (петък)

                              I курс – 12 септември (понеделник)

Взимат заповедите студентите от №2160 до №2459

                             I курс – 13 септември (вторник)

Взимат заповедите студентите от №2460 до №2801

*) НОМЕРЪТ Е КОЙТО КОМПЮТЪРА ВИ Е ДАЛ, КОГАТО СТЕ КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ ПО ИНТЕРНЕТ.

ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО В ДОСИЕТО СИ КЛИПНЕТЕ НА „МОЛБА ЗА ОБЩЕЖИТИЕ” ВИ ИЗЛИЗА  ВАШИЯ НОМЕР.

                            РЕЗЕРВИ – 15 септември (четвъртък) 

Резерви и некандидатствали студенти в определеното време

Студентите, платено обучение са винаги резерви!

ЧЕТИРИ СТЪПКИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО:

  1. Първо отивате  в Студентски стол №1 (срещу Спортната зала на ВТУ, в близост до Ректората). Родители не се допускат.

От комисията по настаняването (от 8 до 16 часа) получавате настанителната си заповед и същия ден се настанявате в посочената там стая. Стаята се определя на момента в зависимост от желанията на студента, неговата специалност и останалите свободни места от предходните курсове. Студентите, които искат да бъдат в една стая идват заедно за настаняване. Ако са различен курс студентът от по-големия курс уведомява комисията.

     При просрочване на времето – заповедта ви става невалидна.

На комисията казвате  входящия си номер (който компютъра ви е дал, когато сте кандидатствали по интернет. Всеки път, когато в досието си клипнете на „молба за общежитие” ви излиза вашия номер).

Получавате и комплект с документи, включващ: договор 2 бр., уведомление за поверителност 1 бр. и декларация 1 бр..

  1. От Фронтофисите за административно обслужване на Университета вземате  уверение, че  сте студенти редовно обучение, държавна поръчка (или платено обучение) през учебната 2022/2023 г. Издава се при вече платена семестриална такса.

Студентите настанени в Блок №1 и Блок №2 на студентските общежития отиват за уверения в близкия фронтофис в Ректората, кабинет №4, а студентите настанени в Блок №3 взимат уверения във фронтофиса на Корпус №4 (Стопански факултет) ет.2, каб.210, който е в близост до студентско общежитие Блок №3.

Всички могат да използват и фронтофиса в Корпус №5 в центъра на града, вход откъм Център “Конфуций”, eт. 2.

       

  1. Отивате за настаняване в посочения блок в заповедта ви (първи, втори или трети блок) и се явявате при лицата за проверка на документите като им предоставяте:

           а/ настанителната си заповед; попълнените от вас с всички данни и подписани: договор за наем, декларация и уведомление за поверителност от комплекта документи;

           б/ 2 бр. снимки;

                     в/ уверение, че сте студенти, заверено от Фронтофисите на ВТУ с два печата: първия за редовно обучение и втория за държавна    поръчка или платено обучение през учебната 2022/2023 г.;

Студенти без нужните документи и снимки няма да бъдат настанени.

 4.  Накрая отивате  при   Касиер, домакина  на съответния блок, който е посочен в заповедта ви за настаняване. На него плащате в брой или предоставяте Копие от платежно нареждане (и оригинал за справка) ако сте платили по банков път.

                             

ДЪЛЖИМИ СУМИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО

В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 г.

(според курса и определената дата)

ВАЖНО:

За учебната 2022/2023 г. при настаняването в студентските общежития, за по-голямо удобство и бързина е препоръчително плащанията да се извършат предварително по банков път.

  • По сметката на общежитието  в ЦКБ АД
  • IBAN: BG87CECB97901043880801
  • BIC: CECEBGSF
  • МОЛ: Иван Момински
  • ОСНОВАНИЕ: Наем настаняване, трите имена на студента (ако преводът е от сметката на друго лице) и номера на блока на общежитието (ако се знае).

При настаняването се носи Копие от платежното нареждане и оригинала за сверка.

І. Настаняване на 07.09.2022 г. (сряда)

( IV курс , V курс и магистри )

1. Студенти държавна поръчка:

                            -     52,00 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 65,00 лв.)

                            -     24,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   100,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   222,00 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

2. Студенти, които са с двама починали или двама неизвестни родители, майки с три или повече деца, студенти със 70% и над 70% намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди:

                            -     15,60 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 19,50 лв.)

                            -     24,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -     51,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   115,60 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

3. Студенти платено обучение:

                            -   100,00 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 125,00 лв.)

                            -     24,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   160,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   330,00 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

ІІ. Настаняване на 08.09.2022 г. (четвъртък)

( III курс )

1. Студенти държавна поръчка:

                            -     49,83 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 65,00 лв.)

                            -     23,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   100,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   218,83 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

2. Студенти, които са с двама починали или двама неизвестни родители, майки с три или повече деца, студенти със 70% и над 70% намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди:

                            -     14,95 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 19,50 лв.)      

                            -     23,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -     51,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   113,95 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

3. Студенти платено обучение:

                            -     95,83 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 125,00 лв.)

                            -     23,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   160,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   324,83 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие)

ІІІ. Настаняване на 09.09.2022 г. (петък)

( II курс )

1. Студенти държавна поръчка:

                            -     47,67 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 65,00 лв.)

                            -     22,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   100,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   215,67 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

2. Студенти, които са с двама починали или двама неизвестни родители, майки с три или повече деца, студенти със 70% и над 70% намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди:

                            -     14,30 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 19,50 лв.)

                            -     22,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -     51,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   112,30 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

3. Студенти платено обучение:

                            -     91,67 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 125,00 лв.)

                            -     22,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   160,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   319,67 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

ІV. Настаняване на 12.09.2022 г. (понеделник)

( I курс от  2160  до №2459 )

1. Студенти държавна поръчка:

                            -     41,17 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 65,00 лв.)

                            -     19,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   100,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   206,17 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

2. Студенти, които са с двама починали или двама неизвестни родители, майки с три или повече деца, студенти със 70% и над 70% намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди:

                            -     12,35 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 19,50 лв.)

                            -     19,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -     51,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   107,35 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

3. Студенти платено обучение:

                            -     79,17 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 125,00 лв.)

                            -     19,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   160,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   304,17 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

V. Настаняване на 13.09.2022 г. (вторник)

( I курс от  2460  до №2801 )

1. Студенти държавна поръчка:

                            -     39,00 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 65,00 лв.)

                            -     18,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   100,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                            -   203,00 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

2. Студенти, които са с двама починали или двама неизвестни родители, майки с три или повече деца, студенти със 70% и над 70% намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди:

                            -     11,70 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 19,50 лв.)

                            -     18,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -     51,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   105,70 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

3. Студенти платено обучение:

                            -     75,00 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 125,00 лв.)

                            -     18,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   160,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   299,00 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

VІ. Настаняване на 15.09. 2022 г. (четвъртък)

( резерви и некандидатствали студенти )

1. Студенти държавна поръчка:

                            -     35,00 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 65,00 лв.)

                            -     16,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   100,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   197,00 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

2. Студенти, които са с двама починали или двама неизвестни родители, майки с три или повече деца, студенти със 70% и над 70% намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди:

                            -     10,40 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 19,50 лв.)

                            -     16,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -     51,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -       4,50 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   102,40 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

3. Студенти платено обучение:

                            -     67,00 лв.   -    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 125,00 лв.)

                            -     16,00 лв.   -    консумативи (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 30,00 лв.)

                            -   160,00 лв.   -    гаранция за изпълнение на договора;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит І-ви семестър;

                            -     15,00 лв.   -    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            -     10,00 лв.   -    такса настаняване;

                            -       6,00 лв.   -    чип

                   ---------------------------------------

                            -   289,00 лв.   -    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради нарастващата инфлация и постоянното покачване цените на електроенергия, топлоенергия, газ и вода е възможна индексация на наемите и консумативите през академичната 2022/2023 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: При плащането на месечните наеми по банков път през учебната година задължително се изписват трите имена на студента (ако преводът е от друго лице), номерът на общежитието където живее студента и номерът на стаята!

ВАЖНО:

               1. „ССО” ЕАД – не подсигурява паркоместа в района на студентските общежития.

               2. Забранява се паркирането на служебни автомобили от наемателите в района на студентските общежития.   

               3. В Студентските столове право на субсидирано хранене имат само студентите, представили стикер за чекиране (снабден от Фронтофисите на ВТУ).

Всеки месец до десето число студентите заплащат (при касиер-домакина в брой или по банков път) всичко 100 лв., което включва наем, ток и вода. Единствено в началото при настаняването се заплащат: месечен наем, депозит и такси. При настаняването може да платите в брой  при касиер-домакина на вашия блок, но е препоръчително за бързина по банков път.

                                            

ЗАБЕЛЕЖКА:

При настаняване на студент от друго лице се изисква нотариално заверено пълномощно;

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ ще получат настанителните си заповеди след представяне пред настанителната комисия на уверение, че са студенти редовно обучение, държавна поръчка.

При евентуален отказ от общежитие, след сключване на договора, част от сумата внесена при настаняването – не подлежи на възстановяване!

РЕЗЕРВИТЕ  (или некандидатствали студенти в определения срок) от всички курсове  на  15 септември  от 10 часа идват лично в Блок №2  при настанителната комисия. Там получат информация за броя на свободните легла, отказани или незаплатени от приетите студенти.

Информация ще има в интернет на страницата на Студентския съвет – www.facebook.com/st.s.univt.

Всички ненастанени студенти могат да се запишат по телефона за чакащи за места през годината за точно определен блок.

Студенти в общежитията се настаняват през цялата учебна година!

За повече информация: 0878 160444  и  0887 298705


СПОДЕЛИ В