Общо събрание на студентите и докторантите от Педагогически факултет

СТУДЕНТСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СВИКВА


Общо събрание на студентите и докторантите от Педагогически факултет на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” със следния дневен ред:


  1. Избор на членове за попълване на студентската квота в Общото събрание на Педагогически факултет;
  2. Разни;

Събранието ще се проведе на 13 юни (сряда) 2018 г. от 11:00 часа в зала №600 на Корпус V.

Председател на СИК: Димитър Димитров

СПОДЕЛИ В