Съобщение за свикване на Общо събрание на Студентски съвет

На основание чл.11, ал. 2 от Правилника на Студентски съвет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и във връзка с Решение на Председателството на Студентски съвет №05/26.04.2018г.

С В И К В А М

Общо събрание на Студентски съвет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

На 10 май 2018г. (четвъртък) от 10:00 ч. в зала 321 в Ректората с предложение за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Избор на председателстващ Общото събрание на Студентски съвет;
  2. Избор на председателство на Студентски съвет;
  3. Избор на председател на Студентски съвет
  4. Избор на комисии на Студентски съвет;
  5. Разни.

 

Начало на регистрацията – 09:30ч.

          Приканвам членовете на Общото събрание с мандат 2018-2020г. да изпълнят задължението си и да присъстват на насроченото заседание.

 

                             Председател на Студентски съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: Иван Маринов
СПОДЕЛИ В