Научни секретари

доц. д-р Надежда Найденова Христова
Научен секретар
 n.hristova@ts.uni-vt.bg  n.hristova@uni-vt.bg  nad.hrist@abv.bg  618-248
доц. д-р Венета Христова Матеева
Научен секретар
  vhristova@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В