Раздел "Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява"

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Изработване и доставка на представителна, административна и студентска документация за нуждите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий"

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: Авариен ремонт на отоплителен тръбопровод от ОЦ към Блок 7, Блок 11 и Блок 14 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на автомобилно гориво за нуждите на служебните автомобили на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” чрез карти за безналично плащане”

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за сключване на групова застраховка "Живот" на служителите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка на канцеларски материали и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на автомобилни горива за нуждите на служебните автомобили на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” чрез карти за безналично плащане”

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за сключване на групова застраховка „Живот” на служителите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Извършване на ремонтни дейности в помещения в сграда на филиал в гр. Враца на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”“

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри и компютърна техника по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис - консумативи по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Доставка на автомобилни горива за нуждите на служебните автомобили на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” чрез карти за безналично плащане”

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Избор на изпълнител за сключване на ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ” на служителите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

СПОДЕЛИ В