ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий““

СПОДЕЛИ В