ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” (поръчката е прекратена)

СПОДЕЛИ В