Студентски съвет


Председател на Студентски съвет


Спартак Михайлов

Телефон: 0884 01 53 53

Председател на Студентски съвет
имейл: spartak.mihailow@abv.bg


ЗАМЕСТНИЦИ


Велислава Великова

Зам.-председател на Студентски съвет
имейл: ve.velikova@abv.bg

Дейвид Ганчев

Зам.-председател на Студентски съвет
имейл: deivid.ganchevss@gmail.com

Магдалена Петрова

Главен секретар на Студентски съвет
имейл: m.p.p_08@abv.bg


Управителен съвет:

 • Спартак Михайлов
 • Дейвид Ганчев
 • Велислава Великова
 • Стефани Аргирова
 • Ирина Атанасова
 • Магдалена Петрова
 • Берк Фахрединов

Председатели на постоянните комисии:

 • Студентска избирателна комисия: Дейвид Ганчев
 • Социално-битова комисия: Дейвид Ганчев
 • Комисия по култура, наука и изкуство: Ирина Атанасова
 • Комисия по бюджет и стипендии: Ирина Росенова
 • Комисия по спорт:  Велина Кансъзова
 • Комисия за подпомагане на кандидатстудентската кампания: Берк Фахрединов
 • Комисия по международна дейност: Ния Георгиева

Главен Секретар:

 • Магдалена Петрова


За връзка с нас:

СПОДЕЛИ В