Профил на купувача

Профилът на купувача на ВТУ, в качеството му на възложител на обществени поръчки, се създава и поддържа като самостоятелен раздел на официалната страница в интернет.

В профила на купувача на ВТУ се публикуват само информация и документи, свързани с възлагането на обществени поръчки. Достъпът на трети лица до профила на купувача на ВТУ е свободен и неограничен.

Документите и информацията в профила на купувача на ВТУ се публикуват в съответния раздел, към който се отнасят.

В съдържанието на всеки раздели се спазва хронологичен ред, като за всеки документ или информация задължително се посочва дата на публикуване.

В съдържанието на разделите задължително се обособяват самостоятелни електронни преписки за всяка обществена поръчка.

 

СПОДЕЛИ В