Административна структура

Административната структурата на Центъра по управление на качеството (ЦУК) е допълнение към административната и организационна структура на Системата за управление на качеството (СУК) във ВТУ  и съществуващата организационна структура на управление в Университета.

 

Административна структура на Центъра по управление на качеството във ВТУ

СПОДЕЛИ В