Тюторна система

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ
на студентските групи по специалности и курсове в Педагогически колеж - Плевен
учебна 2023 / 2024 година
                     Специалност
Курс
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и английски език
Предучилищна педагогика и английски език
Първи
Гл. ас. д-р Илиян Христов
Кабинет 117
Ас. Мария Илиева-Дунчева
Кабинет 117
Гл. ас. д-р Христина Гергова
Кабинет 111
Втори
Ас. Елена Петрова
Кабинет 117
Гл. ас. д-р Александър Кръстев
Кабинет 111
Преп. Кремена Ангелова
Кабинет 111
Трети
Преп. Анелия Рачкова
Кабинет 117
Доц. д-р Росица Пенкова
Кабинет 117
Гл. ас. д-р Венцислав Петров
Кабинет 117

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ
на студентските групи по специалности и курсове в Педагогически колеж - Плевен
учебна 2022 / 2023 година
                     Специалност
Курс
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и английски език
Предучилищна педагогика и английски език
Първи
Ас. Елена Петрова
Кабинет 117
Гл. ас. д-р Александър Кръстев
Кабинет 111
Преп. Кремена Ангелова
Кабинет 111
Втори
Преп. Анелия Рачкова
Кабинет 117
Доц. д-р Росица Пенкова
Кабинет 117
Гл. ас. д-р Венцислав Петров
Кабинет 117
Трети
Гл. ас. д-р Илиян Христов
Кабинет 117
Доц. д-р Пенка Марчева
Кабинет 117
Гл. ас. д-р Христина Гергова
Кабинет 111

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ
на студентските групи по специалности и курсове в Педагогически колеж - Плевен
учебна 2021 / 2022 година
                     Специалност
Курс
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и английски език
Предучилищна педагогика и английски език
Първи
Преп. Анелия Рачкова
Кабинет 117
Доц. д-р Росица Пенкова
Кабинет 117
Гл. ас. д-р Венцислав Петров
Кабинет 117
Втори
Гл. ас. д-р Илиян Христов
Кабинет 117
Доц. д-р Пенка Марчева
Кабинет 117
Гл. ас. д-р Христина Гергова
Кабинет 111
Трети
Доц. дн Йосиф Нунев
Кабинет 111
Преп. Кремена Ангелова
Кабинет 111
Доц. д-р Анелия Рангелова
Кабинет 111


АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ
на студентските групи по специалности и курсове в Педагогически колеж - Плевен
учебна 2020 / 2021 година
                     Специалност
Курс
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и английски език
Предучилищна педагогика и английски език
Първи
Гл. ас. д-р Илиян Христов
Кабинет 117
Доц. д-р Пенка Марчева
Кабинет 117
Ас. Христина Гергова
Кабинет 111
Втори
Доц. дн Йосиф Нунев
Кабинет 111
Преп. Кремена Ангелова
Кабинет 111
Доц. д-р Анелия Рангелова
Кабинет 111
Трети
Гл. ас. д-р Росица Пенкова
Кабинет 117
Преп. Анелия Рачкова
Кабинет 117
Ас. Александър Кръстев
Кабинет 111
АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ
на студентските групи по специалности и курсове в Педагогически колеж - Плевен
учебна 2019 / 2020 година
                     Специалност
Курс
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и английски език
Предучилищна педагогика и английски език
Първи
Доц. д-р Йосиф Нунев
Кабинет 111
Преп. Кремена Ангелова
Кабинет 111
Ас. Венцислав Петров
Кабинет 117
Втори
Гл. ас. д-р Росица Пенкова
Кабинет 117
Преп. Анелия Рачкова
Кабинет 117
Преп. Маргарита Гаврилова
Кабинет 111
Трети
Ас. Александър Кръстев
Кабинет 111
Гл. ас. д-р Илиян Христов
Кабинет 117
Ас. Христина Гергова
Кабинет 111
АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ
на студентските групи по специалности и курсове в Педагогически колеж - Плевен
учебна 2018 / 2019 година
                     Специалност
Курс
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и английски език
Предучилищна педагогика и английски език
Първи
Гл. ас. д-р Росица Пенкова
Кабинет 117
Приемен ден: четвъртък
Преп. Анелия Рачкова
Кабинет 117
Приемен ден: вторник
Преп. Маргарита Гаврилова
Кабинет 117
Приемен ден: понеделник
Втори
Ас. Александър Кръстев
Кабинет 111
Приемен ден: вторник
Гл. ас. д-р Илиян Христов
Кабинет 117
Приемен ден: вторник
Ас. Христина Гергова
Кабинет 111
Приемен ден: четвъртък
Трети
Доц. д-р Анелия Рангелова
Кабинет 111
Приемен ден: понеделник
Доц. д-р Пенка Марчева
Кабинет 117
Приемен ден: четвъртък
Ас. Венцислав Петров
Кабинет 117
Приемен ден: понеделник
СПИСЪК
на академичните наставници на студентските групи по специалности и курсове
в Педагогически колеж - Плевен
учебна 2017/2018 година

                     Специалност
Курс
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и английски език
Предучилищна педагогика и английски език
Първи
Ас. Александър Кръстев
Кабинет 111
Приемен ден: понеделник
Гл. ас. д-р Илиян Христов
Кабинет 117
Приемен ден: понеделник
Ас. Христина Гергова
Кабинет 111
Приемен ден: четвъртък
Втори
Доц. д-р Анелия Рангелова
Кабинет 111
Приемен ден: понеделник
Доц. д-р Пенка Марчева
Кабинет 124
Приемен ден: сряда
Ас. Венцислав Петров
Кабинет 117
Приемен ден: понеделник
Трети
Гл. ас. д-р Росица Пенкова
Кабинет 117
Приемен ден: четвъртък
Ас. Димитър Новаков
Кабинет 117
Приемен ден: четвъртък
Ас. Маргарита Гаврилова
Кабинет 117
Приемен ден: четвъртък
СПОДЕЛИ В