Държавни изпити и защити на дипломни работи

Писмен държавен изпит по педагогика, психология и методика в начално училище

за специалности Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и английски език

Първа изпитна сесия:

Втора изпитна сесия: 

-

Писмен държавен изпит по педагогика, психология и методика в детска градина

за специалност Предучилищна педагогика и английски език

Първа изпитна сесия: 

Втора изпитна сесия: 

-

Защита на дипломни работи - за трите специалности

Първа изпитна сесия: 

Втора изпитна сесия: 

-

Държавен писмен изпит по английски език 

за специалности Начална училищна педагогика и английски език, Предучилищна педагогика и английски език

Първа изпитна сесия: 

Втора изпитна сесия: 

СПОДЕЛИ В