История на Библиотечно-информационният център “Гръцки език и култура”

Библиотечно-информационният център “Гръцки език и култура” на Филологическия факултет е открит на 23.03.2006г. Понастоящем разполага с библиотечен фонд от над 1747 книги – учебници (граматики, помагала), справочна литература (енциклопедии, речници) и художествена литература.  На разположение са CD, видео и аудиокасети, видеофилми, компютърен софтуеър, мултимедийни продукти.

Центърът подпомага обучението на студентите от специалностите: Приложна лингвистика с втори чужд − новогръцки език, Български и източен език (новогръцки), Балканистика и Информационни технологии с чужд език, но и способства за популяризирането на гръцката култура и литература сред по-широк кръг интересуващи се. Посещава се и от студенти от Гърция – обучаващи се по програма „Еразъм”, „Културен туризъм” и в Педагогическия факултет във ВТУ. Служи като семинарна зала за занятията по дисциплините на специалностите и библиотека за студентите. Разполага с 24 места.

Центърът е достъпен за всички желаещи след удостоверяване на самоличността със студентска книжка или лична карта, без заплащане.

 

 

Основните цели на центъра са:

− да подпомага изучаването и популяризирането на гръцкия език, култура и история;

− участие и съдействие при научни изследвания и проекти, свързани с културата и историята на България и Гърция през вековете и с гръцките паметници по нашите земи;

− предоставяне на информация за следдипломни квалификации, летни езикови курсове на студенти и преподаватели в Гърция;

− осъществяване на контакти и научен обмен с гръцки висши учебни заведения и преподаватели;

− подготовка за международни конференции и семинари, както и организиране на изложби на гръцки паметници на културата.

Задачите на центъра са:

− да осъществява съвместна дейност с библиотеките във Велико Търново, страната и чужбина;

− да организира открити лекции с носители на езика, семинари на преподаватели по гръцки език, филмови вечери, изложби, четения и др.;

− да работи по проекти, свързани с обогатяване фонда на центъра;

− да се ползва при провеждане занятия по практически новогръцки език, история и култура на Гърция, история на гръцката литература, преводи на публицистични текстове, специализирани преводи и т.н.;

− да подпомага и стимулира самостоятелната работа на студентите.

 

БИЦ е посетен от гости и посланици, консули от различни държави, от директора на Международното туристическо изложение „Културен туризъм” – Република Гърция, от Гръцката телевизия ET-3, от Ректора на Янинския университет и преподаватели – Република Гърция, от директора на фондация „Руски свят”, от студенти по програма „Еразъм”, „Културен туризъм“ и други.

Проведени са среща-разговор, интервюта и снимки със студенти, изучаващи новогръцки език и преподаватели – в БИЦ „Гръцки език и култура” на ВТУ за филм на гръцката телевизия ЕТ-3 (10.10.2011).

 

Центърът поддържа контакти с: Посолствата на Република Гърция и Кипър в България, с държавни и частни институции от двете страни.

 

СПОДЕЛИ В