Докторанти

Димитър Пламенов Къцарков

D1556@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Външна политика и дипломация
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Тодор Георгиев Галунов
тема: "Авраамовите споразумения и опитът за урегулиране на израелско-арабския мирен процес"

Огнян Добринов Казанджиев

D1544@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Външна политика и дипломация
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.03.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Вихрен Янакиев Бузов
тема: "Перспективи за подобряване на отношенията между Р. България и Р. Северна Македония под въздействие на църковната дипломация и сътрудничеството"

Чавдар Христов Раев

D1423@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Политология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Филип Иванов Узунов
тема: "Модерни теории за политическата революция - сравнително изследване"

Флорина Адем Мехай-Косуми

D1540@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Политология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Теодора Иванова Калейнска
тема: "Професионалното развитие на служителите в гражданската служба на Косово чрез процеса на обучение - примерът на Министерството на икономическото развитие"

Йордан Красимиров Николов

D1364@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Политология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Теодора Иванова Калейнска
тема: "Социално-икономически ефекти от прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕИСФ) в селските райони на Р България"
СПОДЕЛИ В