Докторанти

Чавдар Христов Раев

D1423@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Политология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Филип Иванов Узунов
тема: "Модерни теории за политическата революция - сравнително изследване"

Флорина Адем Мехай-Косуми

D1540@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Политология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Теодора Иванова Калейнска
тема: "Професионалното развитие на служителите в гражданската служба на Косово чрез процеса на обучение - примерът на Министерството на икономическото развитие"

Йордан Красимиров Николов

D1364@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Политология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Теодора Иванова Калейнска
тема: "Социално-икономически ефекти от прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕИСФ) в селските райони на Р България"

Десислава Орлинова Димитрова

D1324@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Политология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Мая Йорданова Русева
тема: "Тенденцията към антилиберализъм в Централна и Източна Европа"
СПОДЕЛИ В