Докторанти

Яна Тодорова Цанева

D1483@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. д-р Иван Стойков Стоянов
тема: "Психологични модели за обучение на родители на деца със СОП"

Алекс Архангелов Петров

D1505@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. д-р Манол Николов Манолов
тема: "Крос-културален анализ на езиковото развитие при деца в ранна детска и предучилищна възраст в България и САЩ"

Марина Ивова Гинчева

D1504@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Манол Николов Манолов
тема: "Влиянието на преживяването на следродилната депресия върху ролите, идентичността и личността в български семейства"

Любомир Пламенов Григоров

D1420@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. д-р Красимира Александрова Йонкова
тема: "Метаморфози на страха и самотата при работа в многонационални дипломатически мисии в условията на вражеска среда"

Галина Прокопова Прокопова

D1482@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Иван Стойков Стоянов
тема: "Психодиагностичен инструментариум и методика за работа с деца със СОП в детската градина"

Ивайло Димитров Цвятков

D1361@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. д-р Милена Емилова Моцинова - Бръчкова
тема: "Преодоляването на психофизиологични проблеми като фактор в процеса на обучение по медни духови музикални инструменти в СУВ"

Минчо Николаев Минчев

D1417@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Манол Николов Манолов
тема: "Влияние на социалнопсихологическите механизми върху професионалния избор"

Станислава Маринова Савова

D1419@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
тема: "Социалното влияние на лидерите от индивидуалните и колективни спортове"

Фики Йордана Гаспар

D1426@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Иван Стойков Стоянов
тема: "Личностни черти, интелигентност, успех в училище и социално приемане в юношеска възраст"

Даниела Христова Малакова

D1421@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Иван Стойков Стоянов
тема: "Взаимовръзка между познавателно развитие и социална подкрепа при деца в предучилищна възраст"

Дилян Тодоров Тотев

D1422@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Даниела Христова Тасевска
тема: "Модел за формиране на умения за емоционално разпознаване и изразяване за укрепване на социалните отношения на 4-6 годишното дете"

Бети Драган Кузмановска

D1415@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.07.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Милена Емилова Моцинова - Бръчкова
тема: "Психолого-педагогическо взаимодействие и професионални компетентности на учителите в сферата на предучилищното образование в Република Северна Македония "

Анета Петрова Йовева

D1264@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Обща психология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. дн Манол Николов Манолов
тема: "Една интерпретация на перцепцията за времето"

Грети Цветанова Иванова

D1293@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. д-р Красимира Александрова Йонкова
тема: "Социализация и ресоциализация на лица с множествена склероза"

Слав Петков Славов

D1362@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Красимира Петрова Колева - Минева
тема: "Превенция на риска от асоциални прояви в ЦНСТ при тийнейджъри"

Сердар Айдънов Сабриев

D1363@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
тема: "Супервизията като психологическа подкрепа на работещите в сферата на социалните услуги"
СПОДЕЛИ В