Докторанти

Пенка Добромирова Димитрова

D1560@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Трудово право и обществено осигуряване
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Нина Милкова Гевренова
тема: "Специална закрила на труда на непълнолетните работници и служители"

Красимир Красимиров Влахов

D1541@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Гражданско процесуално право
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.02.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Камелия Николаева Цолова
тема: "Ограниченото въззивно обжалване в българския граждански процес"

Сиана Атанасова Симеонова-Тодорова

D1517@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Гражданско и семейно право
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: чл.-кор. проф. дн Иван Русчев Русчев
тема: "Упражняване на родителски права"

Румен Георгиев Антонов

D1466@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Трудово право и обществено осигуряване
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.02.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Нина Милкова Гевренова
тема: "Принудителни административни мерки по чл. 405а от Кодекса на труда"

Владислав Валентинов Каменов

D1431@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Гражданско и семейно право
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Янка Тенева Тянкова
тема: "Право на обезщетение на пострадалия по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите"

Цветан Георгиев Терзийски

D1433@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Трудово право и обществено осигуряване
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Нина Милкова Гевренова
тема: "Правна характеристика на иска по чл. 344, ал. 1, т. 4 от КТ - поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи"

Аделина Атанасова Демирева

D1430@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Гражданско и семейно право
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Анета Методиева Антонова
тема: "Договор за влачене в морското право"

Габриела Бойкова Илиева

D1405@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Гражданско и семейно право
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Венцислав Людмилов Петров
тема: "Отговорност на съпрузите за задълженията към кредиторите"
СПОДЕЛИ В