Докторанти

Христо Станчев Калистерски

D1563@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на България
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.05.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Петко Стефанов Петков
тема: „Въстанието в Първи Търновски революционен окръг през 1876 г.“

Димитринка Михайлова Арнаудова

D1484@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по история
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Юлия Йорданова Симеонова
тема: „Диалогът с миналото и неговите интерпретации чрез аудио-визуални средства (с оглед преподаването на съвременна история в IX клас)“

Кристиян Красимиров Младеновски

D1491@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на България
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски
тема: „Държавният съвет в Княжество България“

Сузан Джихан Руфат

D1494@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Етнология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Павлин Стоянов Чаушев
тема: „Българско обичайно договорно право до Освобождението“

Красимир Илиев Богданов

D1472@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на България
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски
тема: „Генерал-лейтенант Иван Маринов – военен, министър, дипломат“

Петя Ангелова Георгиева

D1474@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по история
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Юлия Йорданова Симеонова
тема: „Устната история като ресурс в обучението по история и цивилизации за X клас“

Любомир Здравков Пашов

D1351@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Културно-историческо наследство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д.н.к. Маргарита Николова Карамихова
тема: „Паметта за социализма в Шумен и Шуменска област“

Пролетка Антова Петрова

D1347@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по история
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Анка Тодорова Игнатова
тема: „Интердисциплинарният подход в преподаването на наследството в V–VII клас“
СПОДЕЛИ В