Докторанти

Доника Пенкова Иванова

D1473@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на България
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Николай Ангелов Кънев
тема: „Политиката на Първото българско царство към Западните Балкани през периода IX – началото на XI в.“

Илияна Димова Илиева

D1442@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на България
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева
тема: „Селищна, демографска и административна структура на Казанлъшката котловина XIV–XVI век“

Христо Калчев Христов

D1399@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Средновековна обща история
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Надежда Найденова Христова
тема: „Църквата и всекидневието в средновековна Англия (средата на XI–XV в.)“

Цветанка Александрова Русанова

D1400@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Средновековна обща история
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Пламен Христов Павлов
тема: „Византия и България (втората половина на VIII – първата половина на IX в.)“

Светослав Йорданов Георгиев

D1348@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на България
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Пламен Христов Павлов
тема: „Образите на владетеля и политическия елит на Първото българско царство в историческите извори“

Елица Наскова Петрова

D1284@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Културно-историческо наследство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 3 години
научен ръководител: Проф. д-р Петко Стефанов Петков
тема: „Културно-историческото наследство на Свищов (началото на XIX в. – средата на XX в.)“

Мартин Николов Вълчев

D1286@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Средновековна обща история
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 3 години
научен ръководител: Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов
тема: „Политически, икономически и културни взаимодействия в Източна Балтика и Северна Рус в контекста на Балтийските походи (ХІІ – ХІІІ в.)“
СПОДЕЛИ В