Докторанти

Елена Димитрова Станкова

D1551@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Културно-историческо наследство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева
тема: „Културно-историческо наследство на Варна в периода XVII – XIX в.“

Здравка Илиева Владова-Момчева

D1552@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на България
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д.н. Красимира Йорданова Мутафова
тема: „Православните храмове в Търново, Арбанаси и Добърско през XV–XVII век: архитектура, иконография, идентичност“

Калоян Иванов Чобанов

D1553@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на България
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Николай Ангелов Кънев
тема: „Българите от края на хунската държава до идването на аварите в Централна Европа (по писмени извори)“

Катерина Стоянова Кишева

D1488@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Стара история
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Живко Живков Жеков
тема: „Регионални аспекти на имперската политика в Диоцез Тракия през управлението на Константин Велики“

Йоана Любомирова Вангелова

D1489@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Средновековна обща история
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Надежда Найденова Христова
тема: „Църквата в Англия и градското всекидневие през XI–XV в.“

Васил Христов Цонков

D1490@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на България
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Николай Ангелов Кънев
тема: „Българската църква през Средновековието в изследванията на историците от ХVІ – ХІХ в.“

Доника Пенкова Иванова

D1473@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на България
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Николай Ангелов Кънев
тема: „Политиката на Първото българско царство към Западните Балкани през периода IX – началото на XI в.“

Илияна Димова Илиева

D1442@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на България
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева
тема: „Селищна, демографска и административна структура на Казанлъшката котловина XIV–XVI век“

Христо Калчев Христов

D1399@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Средновековна обща история
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Надежда Найденова Христова
тема: „Църквата и всекидневието в средновековна Англия (средата на XI–XV в.)“

Цветанка Александрова Русанова

D1400@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Средновековна обща история
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Пламен Христов Павлов
тема: „Византия и България (втората половина на VIII – първата половина на IX в.)“
СПОДЕЛИ В