Докторанти

Драгомир Валентинов Марков

D1486@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Археология (вкл. Нумизматика, епиграфика и палеография)
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. д-р Таня Йорданова Джанфезова
тема: „Къснонеолитни керамични комплекси от североизточната част на Горнотракийската низина“

Симеон Георгиев Станчев

D1485@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Археология (вкл. Нумизматика, епиграфика и палеография)
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Олег Ангелов Александров
тема: „Археологически данни за готското присъствие в провинция Moesia Secunda през IV – VI в.“

Сашка Пеева Александрова-Алексиева

D1443@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Културно-историческо наследство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Олег Ангелов Александров
тема: „Сакрални обекти от Античността и Средновековието в културно-историческото наследство на България – модели на социализация“

Мирослав Димитров Георгиев

D1352@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Културно-историческо наследство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов Константинов
тема: „Скални монашески обители в Поломието: наследство и перспективи в културно-историческия туризъм“
СПОДЕЛИ В