Докторанти

Сашка Пеева Александрова-Алексиева

D1443@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Културно-историческо наследство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Олег Ангелов Александров
тема: „Сакрални обекти от Античността и Средновековието в културно-историческото наследство на България – модели на социализация“

Мирослав Димитров Георгиев

D1352@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Културно-историческо наследство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов Константинов
тема: „Скални монашески обители в Поломието: наследство и перспективи в културно-историческия туризъм“

Калоян Руменов Димов

D1196@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Археология (вкл. Нумизматика, епиграфика и палеография)
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2019 г. срок: 4 години
научен ръководител: Доц. д-р Дочка Иванова Аладжова
тема: „Парично обращение в Силистренския санджак от неговото създаване до края на XVII век (по материали от днешните български земи)“
СПОДЕЛИ В