Докторанти

Емел Ибрямова Билялова

D1495@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социално-икономическа география
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Димитър Трифонов Симеонов
тема: „Социогеографски аспекти на транспортната система в България“

Наталия Димитрова Енева

D1496@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социално-икономическа география
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев
тема: „Културно-историческото наследство на Североизточна България като ресурс на културната география/културния туризъм“

Йордан Стефанов Миновски

D1497@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социално-икономическа география
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Румен Христов Янков
тема: „Електоралногеографска типология на общините в България“

Мария Великова Носикова

D1444@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социално-икономическа география
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Димитър Трифонов Симеонов
тема: „Регионално развитие на туризма в Чешката република“
СПОДЕЛИ В