Докторанти

Мария Великова Носикова

D1444@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социално-икономическа география
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Димитър Трифонов Симеонов
тема: „Регионално развитие на туризма в Чешката република“

Магдалена Димитрова Соколова

D1454@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социално-икономическа география
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев
тема: „География на винопроизводството във Франция. Регионален анализ и паралели с България“

Мирослав Николаев Кацаров

D1309@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по география
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: Проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева
тема: „Сравнителен анализ на обучението по социално-икономическа география в България и Русия“

Ивайло Янков Тотев

D1310@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социално-икономическа география
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев
тема: „Териториална организация на социално-икономическото пространство на Бразилия“

Клара Радославова Костадинова

D1311@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социално-икономическа география
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов
тема: „Социално-демографски процеси в България и обществено здраве – географски аспекти“

Йордан Трифонов Цветков

D1190@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Физическа география и ландшафтознание
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2019 г. срок: 4 години
научен ръководител: Доц. д-р Галин Богданов Петров
тема: „Формиране и съвременна структура на ландшафтите в планината Витоша“

Беатрис Ивова Бойкова

D1283@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социално-икономическа география
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 3 години
научен ръководител: Проф. д-р Румен Христов Янков
тема: „Развитие и перспективи пред населените места в планинските райони на Северна България“
СПОДЕЛИ В