Докторанти

Лъчезара Валентинова Пръвчева

D1537@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Искра Генчева Мандова
тема: Поетическите състезания в Китай в периода IV – XIII век и ролята им за развитието на китайските изкуства

Виктория Тихомирова Тодорова

D1539@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория и практика на превода
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Полина Валентинова Цончева
тема: Българската литература в Китай – преводи, преводачи, рецепция

Мартин Христов Ангелов

D1449@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория и практика на превода
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Ценка Николова Иванова
тема: Лингвокултурологични аспекти на превода в областта на туризма (български и корейски език)
СПОДЕЛИ В