Докторанти

Елпида Лазаро Лайлакиду

D1386@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Изкуствознание и изобразително изкуство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Владимир Димитров Аврамов
тема: "Проблемът за порядъка в мозаичното творчество на проф. Ружко Челебиев"
СПОДЕЛИ В