Докторанти

Веселин Костадинов Алексиев

D1455@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Изкуствознание и изобразително изкуство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Красимира Борисова Друмева
тема: "Влияние на електронните медии върху графичния език на плаката"

Петър Кирилов Велков

D1457@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Изкуствознание и изобразително изкуство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Светослав Ангелов Косев
тема: "Видове 3D печат и възможностите им за реализиране на дизайнерски решения"
СПОДЕЛИ В