Докторанти

Валентин Боянов Тонков

D1542@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Информатика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.02.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров
тема: "Системи за автоматизация, мониторинг и анализ на производствени процеси"

Мирослав Бончев Бончев

D1502@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Информатика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
тема: "Софтуерен архитектурен модел ELIAS (Entity Layer Internet Architecture and Services)"

Галин Розинов Харизанов

D1452@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Информатика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Ивайло Петров Дончев
тема: Специфициране на информационни системи в правосъдието

Пайтим - Вела

D1414@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Информатика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.05.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Ивайло Петров Дончев
тема: "Развитие на информационните и комуникационните технологии и тяхното приложение в образователния процес на Република Косово"

Мария Павлова Христова

D1403@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Ивайло Петров Дончев
тема: "Програмирането като инструмент за развиване на ключови компетентности"

Атанас Христов Христов

D1337@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Информатика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
тема: "Мултисензорни системи за управление и контрол-методи и алгоритми"
СПОДЕЛИ В