Докторанти

Павел Валентинов Петров

D1545@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Информатика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.03.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. дн Цветанка Георгиева-Трифонова
тема: "Подходи за прилагане на семантичен уеб технологии за подпомагане на управлението на взаимотношенията с клиенти"

Мария Стоянова Илиева

D1487@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Марияна Иванова Николова
тема: "Проектни дейности в професионалното образование "Приложен програмист"

Васил Георгиев Василев

D1500@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Информатика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Олег Димитров Асенов
тема: "Системи за управление на знания с приложения на изкуствен интелект'

Паулина Николова Агова

D1476@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Информатика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Доника Веселинова Вълчева
тема: "Модел за анализ на бизнес сегмент, базиран върху отворени данни".

Здравка Иванова Колева

D1346@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Информатика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.09.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
тема: "Внедряване на игровизация в софтуерна система за повишаване мотивацията на обучаемите"
СПОДЕЛИ В