Докторанти

Зорница Господинова Иванова

D1508@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Изкуствознание и изобразително изкуство –живопис, стенопис и църковни изкуства
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Ваня Николова Сапунджиева
тема: "Иконите от хранилището на храм "Св. Димитър", гр. Стара Загора

Лакрамиоара Йоничану Антон

D1481@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Изкуствознание и изобразително изкуство –живопис, стенопис и църковни изкуства
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.06.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов
тема: "Митрополитската катедрала "Св. Димитър" в град Крайова, Румъния"
СПОДЕЛИ В