Докторанти

Румяна Стефанова Раева

D1345@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по български език и литература
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова
тема: Формиране на компетентност по четене - напреднало ниво на ограмотяване (втори клас)

Даяна Димитрова Бойкова

D1262@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по технологии и предприемачество
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катя Симеонова Николова
тема: Формиране на изследователски умения в обучението по технологии и предприемачество
СПОДЕЛИ В