Докторанти

Мария Божидарова Илиева-Дунчева


докторска програма: Методика на обучението по чужд език
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Весела Кирилова Славова
тема: Модел, базиран на новите технологии, за обогатяване на лексикалния запас по английски език за студенти - бъдещи учители

Магдалена Мариянова Иванова

D1492@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по български език и литература
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова
тема: Формиране на умения за работа на ученици с литературни текстове чрез създаване и прилагане на дигитални образователни продукти (4. клас)

Румяна Стефанова Раева

D1345@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по български език и литература
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова
тема: Формиране на компетентност по четене - напреднало ниво на ограмотяване (втори клас)
СПОДЕЛИ В