Курсове за подготовка и консултации

Всичко за кандидатстудентският курс по рисуване


Консултации за кандидатстудентските изпити

Консултацията се провежда във Факултет по изобразително изкуство на ВТУ и е с различна продължителност в зависимост от спецификата на специалността. При заплащане на таксата, моля свържете се с координатора на консултациите за уточняване на конкретна дата с конкретния преподавател. Повече информация може да получите от координатора на консултациите Надежда Иванова Златкова (на телефон 0882 41 17 62 или на имейл адрес nad.zlatkova@gmail.com) или на място в Центъра за квалификация (Корпус 5, каб. В-201).

Таксата е 60 лв. за консултация и може да преведете по следната сметка:

Банкова сметка:

(IBAN): BG47UNCR70003124859656
BIC на банката UNCRBGSF
Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Основание за внасяне – ПИН: 0799010001 Консултация ФИИ

ВАЖНО! При заплащане на таксата, моля да изпратите платежно удостоверяване на следния имейл: nad.zlatkova@gmail.com


Списък на хабилитирани преподаватели от катедрите за консултации по изпитите за специалности в КСК 2024 г.

1. катедра „Рисуване” – доц. д-р Костадин Млячков:

- за изпита по „Рисуване”;

- за изпита по специалност „Рисуване и интермедия”.

2. катедра „Живопис” – доц. д-р Маринета Млячкова:

- за изпита по специалност „Изящни изкуства – Живопис”.

3. катедра „Стенопис” – доц. Борис Желев:

- за изпита по специалност „Изящни изкуства – Стенопис”.

4. катедра „Графичен дизайн и визуални комуникации” – проф. д-р Светослав Косев:

- за изпита по специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации”;

- за изпита по специалност „Интерактивен дизайн и компютърни игри”.

5. катедра „Графика” – доц. д-р Милен Джановски:

- за изпита по специалност „Графика”.

6. катедра „Скулптура” – доц. д-р Николай Коев:

- за изпита по специалност „Скулпура”.

7. катедра „Изкуствознание и художествено образование” – доц. д-р Марина Теофилова:

- за изпита по специалност „Визуални изследвания”.

СПОДЕЛИ В