Студенти

Важно!

Във връзка с промяна на определените от Министерство на образованието и науката срокове за подаване на данните за студентите и докторантите в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти всички студенти трябва да внесат таксите си за обучение най-късно до 24 февруари 2017 г.

Таксите за обучение се заплащат чрез банков превод

 

ВТУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ФИЛИАЛ ВРАЦА   
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД   
КЛОН ВРАЦА   
IBAN: BG28BPBI79443155050002
BIC : BPBIBGSF

СПОДЕЛИ В