Обучения и семинари

Уважаеми колеги,

Университетският кариерен център предоставя информация, относно обучения, семинари, курсове, уъркшопове и др., организирани и провеждани съвместно с работодателски организации.

Университетският кариерен център работи в сътрудничество със съответните факултети, във връзка с организиране и провеждане на срещи, семинари, обучения и др., организирани и провеждани съвместно с работодателски организации.

СПОДЕЛИ В