Списък на допуснатите студенти до ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ или ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ месец февруари 2017 г.

ОКС “бакалавър”

спец.

фак.№

дипломант

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

ДАТА

НА ЗАЩИТА

 или ДИ

ЧАС

ЗАЛА

 1.  

МИ

15090

Наталия Христова Петрова

Математическо моделиране и модели в съвременното обучение

Проф. д-р Виолета Маринова

08.02.2017 г.

9.30

506, 3К

 1.  

МИ

15847

Ирина Стефанова Стоянова

Разработване на компютърно-подпомогната система за обучение по информационни технологии

Доц. д-р Марияна Николова

08.02.2017 г.

9.30

506, 3К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

КН

13317

Емил Тошев Христов

Разработване на рекламно-информационен сайт за клуб по риболов “Царевец”

Гл. ас. д-р Мирослав Петров

09.02.2017 г.

9.30

306, 3К

 1.  

КН

13356

Деян Иванов Садинов

Уеб сайт на частна детска занималня

Гл. ас. д-р Тодор Тодоров

09.02.2017 г.

9.30

306, 3К

 1.  

КН

13378

Боряна Христова Пулова

Уеб приложение за реализация на алгоритми от Теория на кодирането

Доц. д-р Златко Върбанов

09.02.2017 г.

9.30

306, 3К

 1.  

КН

13382

Ростислав Сергеевич Казарин

Информационна система за проследяване на градския транспорт в реално време

Доц. д-р Емилиян Петков

09.02.2017 г.

9.30

306, 3К

 1.  

КН

13383

Стефан Минков Манджуков

Система за автоматизирано управление чрез средствата на Raspberri Pi

Гл. ас. д-р Венелин Монев

09.02.2017 г.

9.30

306, 3К

 1.  

И

18054

Валентин Олегов Георгиев

Изследване на специализирани мрежови комутатори за индустриален мрежов трафик

Проф. дн Олег Асенов

09.02.2017 г.

9.30

306, 3К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

БИД

000567

Стефка Димитрова Кинчева

Тенденции в развитието на виртуалните библиотеки

Доц. д-р Доника Вълчева

16.02.2017 г.

9.30

702, 3К

 

 


 

ОКС “магистър”

 

спец.

фак.№

дипломант

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

ДАТА

НА ЗАЩИТА

ЧАС

ЗАЛА

 1.  

И.ИС

МПИ10799р

Евгени Цветанов Ненов

Използване на системи за контрол на версиите на съдържанието

Доц. д-р Ивайло Дончев

11.02.2017 г.

10.00

506, 3К

 1.  

И.ИС

МПИ10802з

Иван Любенов Блажев

Помощни и адаптивни технологии в услуга на хората с увреждания

Доц. д-р Златко Върбанов

11.02.2017 г.

10.00

506, 3К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

И.КМ

МПИ10772р

Люба Руменова Карачорова

Мултимедийни рекламни материали по проекти

Проф. д-р Маргарита Тодорова

10.02.2017 г.

13.00

306, 3К

 1.  

И.КМ

МПИ10815р

Красимира Стоянова Кирова

Методи за откриване на следи от оперативната памет и твърдите дискове

Доц. д-р Марияна Николова

10.02.2017 г.

13.00

306, 3К

 1.  

И.КМ

МПИ10813р

Димитър Христов Захариев

3D моделиране на обекти

Проф. д-р Мирослав Гълъбов

10.02.2017 г.

13.00

306, 3К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

КН.ПрКН

МПИ10810р

Красимира Бончева Христова

Модел за online  колаборативно учене

Проф. д-р Маргарита Тодорова

10.02.2017 г.

13.00

306, 3К

 1.  

КН.ПрКН

МПИ10819р

Елица Иванова Бакалова

Мобилни приложения за обучение на английски език

Доц. д-р Емилиян Петков

10.02.2017 г.

13.00

306, 3К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

ИТСИВ

9-МП-ИТ

Лидия Трифонова Бързева-Ангелова

Информационни системи в нотариалната кантора

Доц. д-р Тихомир Трифонов

Доц. д-р Анета Антонова

10.02.2017 г.

8.00

709, 5К

 1.  

ИТСИВ

D205029

Андрей Михайлов Дамянов

Управление на ИТ активи в съдебната власт

Доц. д-р Мариана Петрова

10.02.2017 г.

8.00

709, 5К

 

 

 

СПОДЕЛИ В