Докторанти

Александър Юлиянов Николов

D1365@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Българска литература
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Невена Маринова Гавазова
тема: Рефлекси на автобиографичното в българската книжнина на прехода от Средновековието към Възраждането /XV - средата на XIX век/

Михаела Илиянова Илиева

D1312@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Българска литература
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дфн Иван Герасимов Станков
тема: Ерозия на нормативната естетика в българската проза през 60-те години на 20-ти век
СПОДЕЛИ В