Компания “А ДЕЙТА ПРО”

Споразумения за съвместен проект, между ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и компания “А Дейта Про” ООД, относно създаване на:
  • Център за практически обучения и дейности на студенти от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

  • Център за повишаване на квалификацията на студентите от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

“А ДЕЙТА ПРО” е водеща компания в информационните услуги с над 15 години опит. В компанията работят над 380 специалисти, базирани в офиси в София, Пловдив и Велико Търново. Екипите на компанията управляват над 300 проекта, за клиенти от целия свят в различни сектори, като медии, ПИАР и реклама, бизнес информация, финанси и автомобилната индустрия.
Всяка година се реализират стажантски програми и се предлага работа на постоянен трудов договор. 85% от служителите, работещи във В. Търново са настоящи или завършили студенти от ВТУ.
По проекта, за нуждите на Педагогическия факултет се изгради кабинет за микрообучение. Кабинетът е оборудван с модерна компютърна техника и интерактивна дъска.
В Стопанския факултет се изградиха специализирана зала за практически обучения, на името на проф. Иван Димов, основател на факултета и компютърна зала за интерактивно обучение.
В Историческия факултет се изгради модерна зала за обучение на докторанти.
Във Философския факултет се изгради “Лаборатория по сугестопедия”.
СПОДЕЛИ В