Национални дни на кариерата – 2017

Сряда, 29 март 2017 г. - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус

09:00 - 10:00

Настаняване на компаниите

10:00 - 10:30

Официално откриване на събитието

10:30 - 15:00

Срещи с работодатели и кариерни консултации

15:00

Закриване на форума

 
СПОДЕЛИ В