Дигитално хранилище "Персонална виртуална библиотека"

Вид: компютърен облак  

Съдържание: файлове, публикувани от преподавателя  

Адрес: Всеки преподавател има на разположение персонално виртуално място (хранилище) в OneDrive, което използва за съхраняване на електронни учебни ресурси.  

Достъпът: ограничен  

Начин на използване в обучителния процес: основни и допълнителни ресурси, с които се надгражда учебното съдържание

СПОДЕЛИ В