Дигитално хранилище "Дигитален научен архив на ВТУ"

Вид: архив  

Съдържание: съдържа метаданни за научни публикации и пълнотекстови версии на някои от публикациите 

Адрес: https://da.uni-vt.bg/ 

Достъпът: свободен 

Начин на използване в обучителния процес: допълнителни ресурси, с които се надгражда учебното съдържание

СПОДЕЛИ В