Дигитално хранилище "Библиотечно-информационен център – V корпус"

Вид: библиотека  

Съдържание: е-бази данни  

Достъпът: ограничен и свободен 

Начин на използване в обучителния процес: допълнителни ресурси, с които се надгражда учебното съдържание

СПОДЕЛИ В