Дигитално хранилище "Youtube канал на ВТУ"

Вид: колекция от видео файлове 

Съдържание: онлайн лекции  

Достъпът е свободен. 

Начин на използване в обучителния процес: видео лекциите се използват: като теми от учебното съдържание на отделни дисциплини; като теми за дискусии по въпроси, зададени от преподавателя; обзор и анализ на специализирана литература и др.

СПОДЕЛИ В