Дигитално хранилище "Педагогически алманах"

Вид: Списание „Педагогически алманах“ е издание на Педагогическия факултет на ВТУ.
Съдържание: изследвания в областта на педагогическите науки
Адрес: https://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/arch.aspx 
Достъпът е свободен.
Начин на използване в обучителния процес: статиите, публикувани в списанието се използват: като теми от учебното съдържание на отделни дисциплини; като теми за дискусии по въпроси, зададени от преподавателя; обзор и анализ на специализирана литература и др.

СПОДЕЛИ В